Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser; kommunerna

Företagskonkurser; kommunerna

Senast uppdaterad 2024-01-22
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
Företagskonkurser 2023

Kommun/Region Totalt
Bjurholm ..
Dorotea ..
Lycksele 5
Malå 3
Nordmaling ..
Norsjö 5
Robertsfors ..
Skellefteå 46
Sorsele ..
Storuman 3
Umeå 66
Vilhelmina ..
Vindeln 3
Vännäs 4
Åsele 4
Västerbottens län 147
Riket 8 858
Antal företagskonkurser 2013-2023

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bjurholm .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Dorotea 5 .. 3 .. .. .. 3 3 .. .. ..
Lycksele 6 7 .. 3 3 6 6 5 5 5 5
Malå .. 3 .. .. .. 3 .. .. .. .. 3
Nordmaling 5 4 .. .. 4 3 .. .. .. .. ..
Norsjö 4 4 .. .. .. .. 5 .. .. 3 5
Robertsfors .. 3 3 3 5 .. .. 3 3 .. ..
Skellefteå 44 35 35 24 33 36 23 32 33 31 46
Sorsele .. .. .. .. .. 3 .. .. .. .. ..
Storuman .. 8 3 4 .. 4 4 .. 4 4 3
Umeå 63 50 47 51 52 66 62 62 46 46 66
Vilhelmina .. 5 4 4 3 6 3 .. 3 .. ..
Vindeln .. 3 5 3 .. .. .. .. .. .. 3
Vännäs .. 7 .. 4 .. .. .. .. .. .. 4
Åsele .. .. .. .. .. 3 .. 4 5 .. 4
Västerbottens län 138 134 108 102 109 136 118 117 107 97 147
Riket 7 701 7 154 6 426 6 019 6 394 7 223 7 358 7 296 6 463 6 849 8 858

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta