Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser

Företagskonkurser

Senast uppdaterad 2023-01-13
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
PDF
Diagram nuläge

Företagskonkurser 2003-2023

         

År

Antal företagskonkurser

Index 2002=100

Västerbottens län

Riket

Västerbottens län

Riket

2003

191

8 237

100

100

2004

167

7 649

87

93

2005

143

6 784

75

82

2006

132

6 160

69

75

2007

111

5 791

58

70

2008

126

6 298

66

76

2009

152

7 638

80

93

2010

137

7 274

72

88

2011

122

6 958

64

84

2012

133

7 471

70

91

2013

138

7 701

72

93

2014

134

7 159

70

87

2015

108

6 563

57

80

2016

102

6 019

53

73

2017

109

6 394

57

78

2018

136

7 223

71

88

2019

118

7 358

62

89

2020

117

7 296

61

89

2021

107

6 463

56

78

2022

97

6 849

51

83

2023

147

8 858

77

108

Källa: Tillväxtanalys

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta