Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser med fördelni…

Företagskonkurser med fördelning på bransch

Senast uppdaterad 2024-01-15
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
PDF
Diagram nuläge

Konkurser 2023 efter näringsgren

 

 

 

 

 

Bransch

Antal

Procent

Västerbottens län

Riket

Västerbottens län

Riket

Jord-, skogsbruk och fiske

4

67

2,7

0,8

Tillverkningsindustri m.fl.

11

404

7,5

4,6

Byggindustri

20

1 725

13,7

19,6

Handel med samt rep. av motorfordon

8

402

5,5

4,6

Parti- och provisionshandel utom med motorfordon

6

521

4,1

5,9

Detaljhandel utom med motordorfon

25

945

17,1

10,7

Transport och magasinering

3

406

2,1

4,6

Hotell- och logiverksamhet

..

34

..

0,4

Restaurang-, catering och barverksamhet

13

761

8,9

8,6

Information och kommunikation

7

397

4,8

4,5

Finans-, fastighets- och företagstjänster

24

1 770

16,4

20,1

Utbildning, hälso- och sjukvård, övriga personliga tjänster

18

808

12,3

9,2

Bransch ospecificerad

7

583

4,8

6,6

Totalt

146

8 823

100

100

Källa: Tillväxtanalys

 

 

 

 

 

Konkurser 2013-2023 efter näringsgren

 

                     

Västerbottens län

Bransch

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Jord-, skogsbruk och fiske

5

3

10

..

3

5

..

3

5

3

4

Tillverkningsindustri m.fl.

14

13

11

5

14

17

18

9

10

4

11

Byggindustri

15

14

9

11

18

25

17

12

15

9

20

Handel med samt rep. av motorfordon

6

6

4

..

4

3

4

4

5

7

8

Parti- och provisionshandel utom med motorfordon

5

8

6

6

7

5

4

4

..

10

6

Detaljhandel utom med motordorfon

20

17

19

19

13

14

14

4

11

12

25

Transport och magasinering

7

8

6

5

7

9

7

4

10

6

3

Hotell- och logiverksamhet

6

..

4

..

..

3

..

3

..

..

..

Restaurang-, catering och barverksamhet

6

13

3

8

8

10

14

20

11

10

13

Information och kommunikation

..

3

..

5

..

4

7

5

3

5

7

Finans-, fastighets- och företagstjänster

26

30

14

18

17

20

14

30

17

11

24

Utbildning, hälso- och sjukvård, övriga personliga tjänster

15

5

12

13

11

8

10

9

11

10

18

Bransch ospecificerad

11

12

8

9

6

13

6

10

9

8

7

Totalt

136

132

106

99

108

136

115

117

107

95

146

Riket

 

Bransch

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Jord-, skogsbruk och fiske

119

95

86

66

69

92

107

49

55

49

67

Tillverkningsindustri m.fl.

497

458

416

376

353

383

396

387

315

327

404

Byggindustri

1 277

1 259

1 043

1 067

1 240

1 338

1 351

1 271

1 236

1 260

1 725

Handel med samt rep. av motorfordon

245

250

259

204

232

250

297

254

264

322

402

Parti- och provisionshandel utom med motorfordon

625

575

533

456

491

501

449

517

357

435

521

Detaljhandel utom med motordorfon

938

772

740

665

735

747

801

746

642

736

945

Transport och magasinering

393

335

338

286

292

360

345

404

343

322

406

Hotell- och logiverksamhet

35

24

27

17

23

37

27

49

44

12

34

Restaurang-, catering och barverksamhet

436

451

424

402

484

546

586

672

572

630

761

Information och kommunikation

288

255

267

246

278

311

319

284

264

281

397

Finans-, fastighets- och företagstjänster

1 548

1 462

1 327

1 267

1 218

1 342

1 465

1 569

1 338

1 389

1 770

Utbildning, hälso- och sjukvård, övriga personliga tjänster

506

519

411

390

476

559

630

546

566

581

808

Bransch ospecificerad

753

658

522

538

454

719

550

498

418

446

583

Totalt

7 660

7 113

6 393

5 980

6 345

7 185

7 323

7 246

6 414

6 790

8 823

Källa: Tillväxtanalys

 

                     

Utveckling av konkurser 2013-2023 efter näringsgren. Index år 2013=100

 

                     

Västerbottens län

Bransch

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Jord-, skogsbruk och fiske

100

60

200

..

60

100

..

60

100

60

80

Tillverkningsindustri m.fl.

100

93

79

36

100

121

129

64

71

29

79

Byggindustri

100

93

60

73

120

167

113

80

100

60

133

Handel med samt rep. av motorfordon

100

100

67

..

67

50

67

67

83

117

133

Parti- och provisionshandel utom med motorfordon

100

160

120

120

140

100

80

80

..

200

120

Detaljhandel utom med motordorfon

100

85

95

95

65

70

70

20

55

60

125

Transport och magasinering

100

114

86

71

100

129

100

57

143

86

43

Hotell- och logiverksamhet

100

..

67

..

..

50

..

50

..

..

..

Restaurang-, catering och barverksamhet

100

217

50

133

133

167

233

333

183

167

217

Information och kommunikation

..

100

..

167