Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
278 967 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Äldre och funktionsnedsatta

Äldre och funktionsnedsatta

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring

Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnaderna för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning innefattar boende i särskilda boendeformer, sjukhem, hemtjänst och färdtjänst.

PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2020

Kommun/Region Kronor per invånare
Arboga 21 667
Fagersta 26 438
Hallstahammar 26 609
Kungsör 26 792
Köping 26 230
Norberg 25 251
Sala 25 190
Skinnskatteberg 26 675
Surahammar 21 276
Västerås 18 752
Västmanlands län 24 488
Riket 24 412
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2010-2020. Kronor per invånare

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arboga 15 988 16 592 17 460 17 770 18 191 18 982 19 181 20 396 20 712 20 606 21 667
Fagersta 20 025 20 213 20 611 21 860 22 293 22 394 23 758 22 879 24 146 25 214 26 438
Hallstahammar 18 274 19 012 19 890 20 826 21 473 22 597 23 438 24 697 26 047 26 336 26 609
Kungsör 19 759 20 335 21 348 21 427 22 440 23 005 23 619 24 055 25 103 25 886 26 792
Köping 18 983 20 117 20 818 21 996 22 893 23 536 24 218 24 363 24 505 24 508 26 230
Norberg 18 998 19 493 20 128 20 856 21 236 21 711 22 712 22 548 24 503 24 722 25 251
Sala 15 172 15 972 16 553 16 977 18 671 19 550 20 822 21 736 23 477 23 499 25 190
Skinnskatteberg 14 757 14 990 16 312 17 714 17 782 18 438 21 242 22 318 24 446 25 898 26 675
Surahammar 15 818 16 075 17 314 18 671 19 559 20 446 20 442 21 164 21 734 21 500 21 276
Västerås 13 481 13 691 14 373 14 710 16 085 16 937 16 829 16 861 17 573 17 960 18 752
Västmanlands län 17 126 17 649 18 481 19 281 20 062 20 760 21 626 22 102 23 225 23 613 24 488
Riket 18 171 18 734 19 377 19 925 20 438 21 112 21 651 22 314 23 074 23 572 24 412
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2010-2020. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arboga 100 104 109 111 114 119 120 128 130 129 136
Fagersta 100 101 103 109 111 112 119 114 121 126 132
Hallstahammar 100 104 109 114 118 124 128 135 143 144 146
Kungsör 100 103 108 108 114 116 120 122 127 131 136
Köping 100 106 110 116 121 124 128 128 129 129 138
Norberg 100 103 106 110 112 114 120 119 129 130 133
Sala 100 105 109 112 123 129 137 143 155 155 166
Skinnskatteberg 100 102 111 120 120 125 144 151 166 175 181
Surahammar 100 102 109 118 124 129 129 134 137 136 135
Västerås 100 102 107 109 119 126 125 125 130 133 139
Västmanlands län 100 103 108 113 117 121 126 129 136 138 143
Riket 100 103 107 110 112 116 119 123 127 130 134

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta