Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 813 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Äldre och funktionsnedsatta

Äldre och funktionsnedsatta

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring

Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnaderna för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning innefattar boende i särskilda boendeformer, sjukhem, hemtjänst och färdtjänst.

PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2022

Kommun/Region Kronor per invånare
Arboga 25 915
Fagersta 27 022
Hallstahammar 27 117
Kungsör 29 146
Köping 28 656
Norberg 28 486
Sala 26 333
Skinnskatteberg 27 411
Surahammar 24 701
Västerås 20 351
Västmanlands län 26 514
Riket 26 318
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2012-2022. Kronor per invånare

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arboga 17 460 17 770 18 191 18 982 19 181 20 396 20 712 20 606 21 667 23 990 25 915
Fagersta 20 611 21 860 22 293 22 394 23 758 22 879 24 146 25 214 26 438 25 513 27 022
Hallstahammar 19 890 20 826 21 473 22 597 23 438 24 697 26 047 26 336 26 609 26 833 27 117
Kungsör 21 348 21 427 22 440 23 005 23 619 24 055 25 103 25 886 26 792 28 140 29 146
Köping 20 818 21 996 22 893 23 536 24 218 24 363 24 505 24 508 26 230 28 423 28 656
Norberg 20 128 20 856 21 236 21 711 22 712 22 548 24 503 24 722 25 251 26 140 28 486
Sala 16 553 16 977 18 671 19 550 20 822 21 736 23 477 23 499 25 190 25 664 26 333
Skinnskatteberg 16 312 17 714 17 782 18 438 21 242 22 318 24 446 25 898 26 675 26 814 27 411
Surahammar 17 314 18 671 19 559 20 446 20 442 21 164 21 734 21 500 21 276 21 600 24 701
Västerås 14 373 14 710 16 085 16 937 16 829 16 861 17 573 17 960 18 666 19 411 20 351
Västmanlands län 18 481 19 281 20 062 20 760 21 626 22 102 23 225 23 613 24 479 25 253 26 514
Riket 19 377 19 925 20 438 21 112 21 651 22 314 23 074 23 572 24 426 25 006 26 318
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2012-2022. Index år 2012=100

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arboga 100 102 104 109 110 117 119 118 124 137 148
Fagersta 100 106 108 109 115 111 117 122 128 124 131
Hallstahammar 100 105 108 114 118 124 131 132 134 135 136
Kungsör 100 100 105 108 111 113 118 121 126 132 137
Köping 100 106 110 113 116 117 118 118 126 137 138
Norberg 100 104 106 108 113 112 122 123 125 130 142
Sala 100 103 113 118 126 131 142 142 152 155 159
Skinnskatteberg 100 109 109 113 130 137 150 159 164 164 168
Surahammar 100 108 113 118 118 122 126 124 123 125 143
Västerås 100 102 112 118 117 117 122 125 130 135 142
Västmanlands län 100 104 109 112 117 120 126 128 132 137 143
Riket 100 103 105 109 112 115 119 122 126 129 136

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta