Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
278 967 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län

Barnomsorg

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnader för barn inskrivna i förskolan ingår förskolor i såväl kommunal som enskild regi.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för förskola 2020. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region Kronor per inskrivet barn
Arboga 143 603
Fagersta 154 454
Hallstahammar 158 709
Kungsör 155 154
Köping 171 850
Norberg 156 804
Sala 156 411
Skinnskatteberg 164 841
Surahammar 139 934
Västerås 155 249
Västmanlands län 155 701
Riket 156 299
Kommunala kostnader för förskola 2010-2020. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arboga 118 442 121 541 120 756 127 440 127 191 132 083 133 110 150 006 145 055 145 727 143 603
Fagersta 105 167 114 998 124 289 123 365 117 723 125 316 129 454 136 951 150 459 149 548 154 454
Hallstahammar 118 065 121 216 121 988 125 613 138 687 148 585 153 923 152 558 152 314 153 831 158 709
Kungsör 108 846 116 111 118 211 118 329 119 591 129 344 135 501 148 289 151 698 153 333 155 154
Köping 114 797 118 702 124 668 126 786 131 524 140 208 143 721 150 403 156 899 161 597 171 850
Norberg 121 971 119 392 119 055 124 819 139 448 148 591 161 043 150 526 170 778 162 908 156 804
Sala 114 156 126 698 126 244 127 139 137 908 137 371 140 363 151 163 154 013 154 509 156 411
Skinnskatteberg 110 457 123 707 142 246 148 125 144 000 142 362 157 254 158 444 161 695 161 769 164 841
Surahammar 112 873 113 707 117 626 119 868 131 324 143 362 155 511 162 999 150 352 149 223 139 934
Västerås 119 292 124 200 126 446 130 441 133 453 139 720 137 807 141 098 147 807 151 220 155 249
Västmanlands län 114 407 120 027 124 153 127 193 132 085 138 694 144 769 150 244 154 107 154 367 155 701
Riket 114 546 119 682 123 063 125 593 130 784 136 712 142 232 147 445 151 858 154 651 156 299
Kommunala kostnader för förskola 2010-2020. Index år 2010=100.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arboga 100 103 102 108 107 112 112 127 122 123 121
Fagersta 100 109 118 117 112 119 123 130 143 142 147
Hallstahammar 100 103 103 106 117 126 130 129 129 130 134
Kungsör 100 107 109 109 110 119 124 136 139 141 143
Köping 100 103 109 110 115 122 125 131 137 141 150
Norberg 100 98 98 102 114 122 132 123 140 134 129
Sala 100 111 111 111 121 120 123 132 135 135 137
Skinnskatteberg 100 112 129 134 130 129 142 143 146 146 149
Surahammar 100 101 104 106 116 127 138 144 133 132 124
Västerås 100 104 106 109 112 117 116 118 124 127 130
Västmanlands län 100 105 109 111 115 121 127 131 135 135 136
Riket 100 104 107 110 114 119 124 129 133 135 136

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta