Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 813 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län

Barnomsorg

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnader för barn inskrivna i förskolan ingår förskolor i såväl kommunal som enskild regi.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för förskola 2022. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region Kronor per inskrivet barn
Arboga 163 231
Fagersta 164 768
Hallstahammar 169 091
Kungsör 157 981
Köping 181 982
Norberg 166 597
Sala 180 458
Skinnskatteberg 187 156
Surahammar 154 403
Västerås 161 797
Västmanlands län 168 747
Riket 168 981
Kommunala kostnader för förskola 2012-2022. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arboga 120 756 127 440 127 191 132 083 133 110 150 006 145 055 145 727 143 603 152 755 163 231
Fagersta 124 289 123 365 117 723 125 316 129 454 136 951 150 459 149 548 154 454 154 848 164 768
Hallstahammar 121 988 125 613 138 687 148 585 153 923 152 558 152 314 153 831 158 709 161 316 169 091
Kungsör 118 211 118 329 119 591 129 344 135 501 148 289 151 698 153 333 155 154 162 043 157 981
Köping 124 668 126 786 131 524 140 208 143 721 150 403 156 899 161 597 171 850 179 640 181 982
Norberg 119 055 124 819 139 448 148 591 161 043 150 526 170 778 162 908 156 804 146 293 166 597
Sala 126 244 127 139 137 908 137 371 140 363 151 163 154 013 154 509 156 411 162 840 180 458
Skinnskatteberg 142 246 148 125 144 000 142 362 157 254 158 444 161 695 161 769 164 841 180 475 187 156
Surahammar 117 626 119 868 131 324 143 362 155 511 162 999 150 352 149 223 139 934 137 073 154 403
Västerås 126 446 130 441 133 453 139 720 137 807 141 098 147 807 151 220 154 383 155 349 161 797
Västmanlands län 124 153 127 193 132 085 138 694 144 769 150 244 154 107 154 367 155 614 159 263 168 747
Riket 123 063 125 593 130 784 136 712 142 232 147 445 151 858 154 651 156 337 162 320 168 981
Kommunala kostnader för förskola 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arboga 100 106 105 109 110 124 120 121 119 126 135
Fagersta 100 99 95 101 104 110 121 120 124 125 133
Hallstahammar 100 103 114 122 126 125 125 126 130 132 139
Kungsör 100 100 101 109 115 125 128 130 131 137 134
Köping 100 102 105 112 115 121 126 130 138 144 146
Norberg 100 105 117 125 135 126 143 137 132 123 140
Sala 100 101 109 109 111 120 122 122 124 129 143
Skinnskatteberg 100 104 101 100 111 111 114 114 116 127 132
Surahammar 100 102 112 122 132 139 128 127 119 117 131
Västerås 100 103 106 110 109 112 117 120 122 123 128
Västmanlands län 100 102 106 112 117 121 124 124 125 128 136
Riket 100 102 106 111 116 120 123 126 127 132 137

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta