Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 813 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län

Gymnasieskolan

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för gymnasieskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2022. Kronor per elev

Kommun/Region Kronor per elev
Arboga 161 585
Fagersta 158 314
Hallstahammar 137 984
Kungsör 138 608
Köping 150 196
Norberg 167 734
Sala 143 938
Skinnskatteberg 153 595
Surahammar 137 058
Västerås 125 868
Västmanlands län 147 488
Riket 146 174
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2012-2022. Kronor per elev

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arboga 110 568 116 618 123 202 125 384 132 827 136 845 140 536 138 356 138 787 146 418 161 585
Fagersta 113 537 121 827 127 579 152 450 135 043 120 247 134 138 134 314 146 479 151 724 158 314
Hallstahammar 120 948 111 734 116 511 118 694 140 086 139 237 131 320 132 239 134 636 136 429 137 984
Kungsör 108 805 110 467 112 843 120 214 119 070 119 164 127 869 133 757 130 136 132 727 138 608
Köping 113 324 125 644 135 038 138 205 143 233 140 195 147 917 147 270 142 689 141 120 150 196
Norberg 121 658 128 695 133 466 153 420 148 800 145 534 147 245 156 389 156 754 166 273 167 734
Sala 119 789 128 569 130 567 131 214 120 957 120 213 130 284 141 209 138 054 138 527 143 938
Skinnskatteberg 113 158 122 884 134 858 156 622 158 567 141 591 146 302 143 652 113 000 156 275 153 595
Surahammar 105 313 109 484 114 428 119 132 133 265 135 232 122 330 124 846 129 382 130 749 137 058
Västerås 92 732 101 828 106 309 104 632 114 249 110 094 117 003 121 191 123 940 119 454 125 868
Västmanlands län 111 983 117 775 123 480 131 997 134 610 130 835 134 494 137 322 135 386 141 969 147 488
Riket 110 432 115 691 119 960 122 856 128 339 129 353 132 688 135 959 137 804 141 334 146 174
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arboga 100 105 111 113 120 124 127 125 126 132 146
Fagersta 100 107 112 134 119 106 118 118 129 134 139
Hallstahammar 100 92 96 98 116 115 109 109 111 113 114
Kungsör 100 111 119 122 126 124 131 130 126 125 133
Köping 100 106 110 126 122 120 121 129 129 137 138
Norberg 100 107 109 110 101 100 109 118 115 116 120
Sala 100 109 119 138 140 125 129 127 100 138 136
Skinnskatteberg 100 104 109 113 127 128 116 119 123 124 130
Surahammar 100 110 115 113 123 119 126 131 134 129 136
Västerås 100 105 110 118 120 117 120 123 121 127 132
Västmanlands län 100 105 109 111 116 117 120 123 125 128 132
Riket 100 105 109 111 116 117 120 123 125 128 132

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta