Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 813 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Särskilt riktade insatser

Särskilt riktade insatser

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för särskilt riktade insatser innefattar kostnader för det kommunala flyktingmottagandet och kostnader för sysselsättningsfrämjande åtgärder.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2022

Kommun/Region Kronor per invånare
Arboga 2 559
Fagersta 2 962
Hallstahammar 1 985
Kungsör 3 112
Köping 2 234
Norberg 2 872
Sala 1 536
Skinnskatteberg 2 067
Surahammar 1 917
Västerås 1 356
Västmanlands län 2 260
Riket 1 541
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2012-2022. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arboga 1 652 1 750 2 690 3 554 5 868 5 208 4 690 3 365 2 639 2 562 2 559
Fagersta 3 713 3 838 4 403 5 700 7 590 6 706 5 633 4 100 3 504 3 179 2 962
Hallstahammar 2 526 3 153 2 580 3 590 5 939 5 043 3 871 2 213 2 021 1 814 1 985
Kungsör 711 831 1 569 5 153 7 339 5 573 5 080 4 374 3 568 2 831 3 112
Köping 1 120 1 360 1 910 2 385 3 378 3 345 3 348 2 366 1 896 1 985 2 234
Norberg 2 301 3 110 3 180 6 230 11 685 9 157 6 959 4 343 3 319 3 556 2 872
Sala 1 525 1 608 1 604 2 614 4 481 4 182 2 738 1 932 1 618 1 755 1 536
Skinnskatteberg 2 811 3 200 3 151 5 004 7 493 5 086 4 099 3 775 2 138 1 931 2 067
Surahammar 2 596 2 848 2 643 3 047 5 730 5 629 3 768 2 824 2 233 2 117 1 917
Västerås 1 331 1 323 1 616 1 937 2 915 2 633 2 418 1 879 1 464 1 442 1 356
Västmanlands län 2 029 2 302 2 535 3 921 6 242 5 256 4 260 3 117 2 440 2 317 2 260
Riket 1 762 1 949 2 290 3 152 5 496 4 565 3 302 2 446 1 879 1 766 1 541
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arboga 100 106 163 215 355 315 284 204 160 155 155
Fagersta 100 103 119 154 204 181 152 110 94 86 80
Hallstahammar 100 125 102 142 235 200 153 88 80 72 79
Kungsör 100 117 221 725 1 032 784 715 615 502 398 438
Köping 100 121 171 213 302 299 299 211 169 177 199
Norberg 100 135 138 271 508 398 302 189 144 155 125
Sala 100 105 105 171 294 274 180 127 106 115 101
Skinnskatteberg 100 114 112 178 267 181 146 134 76 69 74
Surahammar 100 110 102 117 221 217 145 109 86 82 74
Västerås 100 99 121 146 219 198 182 141 110 108 102
Västmanlands län 100 113 125 193 308 259 210 154 120 114 111
Riket 100 111 130 179 312 259 187 139 107 100 87

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta