Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 813 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län

Grundskolan

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för grundskolan 2022. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Arboga 119 885
Fagersta 126 740
Hallstahammar 123 083
Kungsör 116 941
Köping 122 800
Norberg 129 049
Sala 126 168
Skinnskatteberg 164 697
Surahammar 120 110
Västerås 115 819
Västmanlands län 126 529
Riket 127 335
Kommunala kostnader för grundskolan 2012-2022. Kronor per elev

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arboga 88 279 89 755 94 438 105 497 117 822 111 323 112 941 113 833 113 790 116 576 119 885
Fagersta 85 203 89 885 97 699 100 797 110 629 107 826 118 831 114 514 121 635 124 253 126 740
Hallstahammar 88 013 89 669 91 416 93 272 100 468 103 904 108 550 109 144 109 672 111 782 123 083
Kungsör 91 413 93 602 96 714 93 236 104 624 108 175 110 369 118 088 116 967 121 350 116 941
Köping 94 735 95 318 96 111 97 276 103 105 101 084 103 378 109 133 116 114 120 708 122 800
Norberg 102 665 100 095 97 146 104 472 111 570 95 675 122 004 129 528 125 854 124 007 129 049
Sala 106 932 107 115 111 707 106 544 114 933 111 146 117 127 120 155 118 993 119 936 126 168
Skinnskatteberg 109 726 111 843 109 041 114 878 121 558 120 555 136 727 150 045 145 688 157 972 164 697
Surahammar 105 865 104 537 97 663 100 272 110 550 106 739 112 022 111 844 114 903 114 248 120 110
Västerås 82 372 85 275 86 585 87 615 91 374 90 663 92 722 97 667 102 606 108 476 115 819
Västmanlands län 95 520 96 709 97 852 100 386 108 663 105 709 113 467 117 395 118 622 121 931 126 529
Riket 96 761 98 466 100 462 102 974 111 068 110 117 113 951 117 032 119 273 122 722 127 335
Kommunala kostnader för grundskolan 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arboga 100 102 107 120 133 126 128 129 129 132 136
Fagersta 100 105 115 118 130 127 139 134 143 146 149
Hallstahammar 100 102 104 106 114 118 123 124 125 127 140
Kungsör 100 102 106 102 114 118 121 129 128 133 128
Köping 100 101 101 103 109 107 109 115 123 127 130
Norberg 100 97 95 102 109 93 119 126 123 121 126
Sala 100 100 104 100 107 104 110 112 111 112 118
Skinnskatteberg 100 102 99 105 111 110 125 137 133 144 150
Surahammar 100 99 92 95 104 101 106 106 109 108 113
Västerås 100 104 105 106 111 110 113 119 125 132 141
Västmanlands län 100 101 102 105 114 111 119 123 124 128 132
Riket 100 102 104 106 115 114 118 121 123 127 132

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta