Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
278 967 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län

Grundskolan

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för grundskolan 2020. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Arboga 113 790
Fagersta 121 635
Hallstahammar 109 672
Kungsör 116 967
Köping 116 114
Norberg 125 854
Sala 118 993
Skinnskatteberg 145 688
Surahammar 114 903
Västerås 102 179
Västmanlands län 118 579
Riket 119 222
Kommunala kostnader för grundskolan 2010-2020. Kronor per elev

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arboga 82 192 87 940 88 279 89 755 94 438 105 497 117 822 111 323 112 941 113 833 113 790
Fagersta 84 443 89 768 85 203 89 885 97 699 100 797 110 629 107 826 118 831 114 514 121 635
Hallstahammar 90 291 90 978 88 013 89 669 91 416 93 272 100 468 103 904 108 550 109 144 109 672
Kungsör 88 451 91 036 91 413 93 602 96 714 93 236 104 624 108 175 110 369 118 088 116 967
Köping 91 845 91 386 94 735 95 318 96 111 97 276 103 105 101 084 103 378 109 133 116 114
Norberg 96 817 99 590 102 665 100 095 97 146 104 472 111 570 95 675 122 004 129 528 125 854
Sala 102 969 104 795 106 932 107 115 111 707 106 544 114 933 111 146 117 127 120 155 118 993
Skinnskatteberg 113 188 107 501 109 726 111 843 109 041 114 878 121 558 120 555 136 727 150 045 145 688
Surahammar 97 222 108 746 105 865 104 537 97 663 100 272 110 550 106 739 112 022 111 844 114 903
Västerås 80 785 80 306 82 372 85 275 86 585 87 615 91 374 90 663 92 722 97 667 102 179
Västmanlands län 92 820 95 205 95 520 96 709 97 852 100 386 108 663 105 709 113 467 117 395 118 579
Riket 91 181 93 878 96 761 98 466 100 462 102 974 111 068 110 117 113 951 117 032 119 222
Kommunala kostnader för grundskolan 2010-2020. Index år 2010=100.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arboga 100 107 107 109 115 128 143 135 137 138 138
Fagersta 100 106 101 106 116 119 131 128 141 136 144
Hallstahammar 100 101 97 99 101 103 111 115 120 121 121
Kungsör 100 103 103 106 109 105 118 122 125 134 132
Köping 100 100 103 104 105 106 112 110 113 119 126
Norberg 100 103 106 103 100 108 115 99 126 134 130
Sala 100 102 104 104 108 103 112 108 114 117 116
Skinnskatteberg 100 95 97 99 96 101 107 107 121 133 129
Surahammar 100 112 109 108 100 103 114 110 115 115 118
Västerås 100 99 102 106 107 108 113 112 115 121 126
Västmanlands län 100 103 103 104 105 108 117 114 122 126 128
Riket 100 103 106 108 110 113 122 121 125 128 131

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta