Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 813 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län

Infrastruktur, skydd mm.

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnaderna för infrastruktur och skydd ingår kostnader för fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring, näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, gator och vägar, parkering, parker, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd samt totalförsvar och samhällsskydd.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2022

Kommun/Region Kronor per invånare
Arboga 6 474
Fagersta 4 101
Hallstahammar 5 578
Kungsör 5 604
Köping 5 232
Norberg 3 970
Sala 6 974
Skinnskatteberg 4 766
Surahammar 4 368
Västerås 4 211
Västmanlands län 5 128
Riket 5 884
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2012-2022. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arboga 4 773 4 814 4 948 4 851 4 866 5 633 4 959 5 487 5 096 5 748 6 474
Fagersta 3 203 3 657 3 346 3 905 4 041 3 862 3 844 3 913 3 825 3 564 4 101
Hallstahammar 4 105 4 609 4 574 4 701 4 277 4 327 4 324 4 645 4 710 4 583 5 578
Kungsör 3 511 3 289 3 141 3 252 3 274 2 881 3 207 3 214 3 491 5 547 5 604
Köping 3 422 3 670 4 143 4 062 4 353 4 316 3 773 3 930 4 135 5 291 5 232
Norberg 3 129 3 465 3 139 3 640 4 686 3 412 3 685 4 006 3 778 3 300 3 970
Sala 3 577 4 508 5 589 5 328 5 295 5 683 6 225 4 981 4 866 5 742 6 974
Skinnskatteberg 3 607 3 529 3 762 3 858 4 527 4 243 4 270 4 868 4 467 4 555 4 766
Surahammar 3 721 3 792 3 544 3 467 4 053 3 339 3 938 3 745 3 556 3 988 4 368
Västerås 3 552 3 457 3 626 3 376 3 292 3 418 3 510 3 586 3 715 3 950 4 211
Västmanlands län 3 660 3 879 3 981 4 044 4 266 4 111 4 174 4 237 4 164 4 627 5 128
Riket 4 287 4 272 4 376 4 375 4 530 4 678 4 870 5 013 5 186 5 447 5 884
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arboga 100 101 104 102 102 118 104 115 107 120 136
Fagersta 100 114 104 122 126 121 120 122 119 111 128
Hallstahammar 100 112 111 115 104 105 105 113 115 112 136
Kungsör 100 94 89 93 93 82 91 92 99 158 160
Köping 100 107 121 119 127 126 110 115 121 155 153
Norberg 100 111 100 116 150 109 118 128 121 105 127
Sala 100 126 156 149 148 159 174 139 136 161 195
Skinnskatteberg 100 98 104 107 126 118 118 135 124 126 132
Surahammar 100 102 95 93 109 90 106 101 96 107 117
Västerås 100 97 102 95 93 96 99 101 105 111 119
Västmanlands län 100 106 109 110 117 112 114 116 114 126 140
Riket 100 100 102 102 106 109 114 117 121 127 137

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta