Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 813 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län

Kulturverksamhet

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för kommunens kulturverksamhet innefattar kostnader för bibliotek, museer, musik- och kulturskola samt stöd till kulturella föreningar och studieorganisationer.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2022

Kommun/Region Kronor per invånare
Arboga 1 421
Fagersta 1 517
Hallstahammar 1 208
Kungsör 985
Köping 1 412
Norberg 1 754
Sala 1 030
Skinnskatteberg 2 316
Surahammar 859
Västerås 1 407
Västmanlands län 1 391
Riket 1 411
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2012-2022. Kronor per invånare

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arboga 1 233 1 238 1 238 1 346 1 354 1 400 1 398 1 453 1 356 1 340 1 421
Fagersta 1 287 1 351 1 353 1 368 1 603 1 493 1 595 1 540 1 531 1 444 1 517
Hallstahammar 914 909 931 1 035 975 985 999 1 088 1 012 1 071 1 208
Kungsör 799 775 827 787 849 860 859 915 891 994 985
Köping 1 092 1 095 1 116 1 154 1 118 1 205 1 213 1 204 1 222 1 307 1 412
Norberg 1 420 1 670 1 552 1 396 2 183 1 661 1 906 1 816 1 566 1 613 1 754
Sala 891 913 1 029 1 096 1 189 1 346 1 157 1 225 1 059 1 029 1 030
Skinnskatteberg 1 413 1 581 1 611 1 601 1 880 1 812 2 099 2 618 2 524 2 235 2 316
Surahammar 886 866 956 935 912 926 910 996 886 851 859
Västerås 1 242 1 239 1 310 1 302 1 303 1 283 1 321 1 328 1 364 1 334 1 407
Västmanlands län 1 118 1 164 1 192 1 202 1 336 1 297 1 346 1 418 1 341 1 322 1 391
Riket 1 103 1 118 1 144 1 160 1 211 1 235 1 273 1 314 1 294 1 327 1 411
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arboga 100 100 100 109 110 114 113 118 110 109 115
Fagersta 100 105 105 106 125 116 124 120 119 112 118
Hallstahammar 100 99 102 113 107 108 109 119 111 117 132
Kungsör 100 97 104 98 106 108 108 114 112 124 123
Köping 100 100 102 106 102 110 111 110 112 120 129
Norberg 100 118 109 98 154 117 134 128 110 114 123
Sala 100 102 115 123 133 151 130 138 119 116 116
Skinnskatteberg 100 112 114 113 133 128 149 185 179 158 164
Surahammar 100 98 108 106 103 105 103 112 100 96 97
Västerås 100 100 105 105 105 103 106 107 110 107 113
Västmanlands län 100 104 107 108 119 116 120 127 120 118 124
Riket 100 101 104 105 110 112 115 119 117 120 128

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta