Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 813 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader individ- och familjeomsorg innefattar kostnader för ekonomiskt bistånd, institutions- och familjehemsvård, familjerätt, öppenvård och behandling.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2022

Kommun/Region Kronor per invånare
Arboga 5 508
Fagersta 5 395
Hallstahammar 4 393
Kungsör 5 566
Köping 5 051
Norberg 7 009
Sala 5 380
Skinnskatteberg 6 211
Surahammar 4 585
Västerås 6 077
Västmanlands län 5 517
Riket 4 976
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2012-2022. Kronor per invånare

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arboga 3 728 4 248 4 267 4 528 5 179 5 424 6 014 5 443 5 126 5 299 5 508
Fagersta 3 122 3 312 3 707 3 567 3 783 3 902 4 361 4 922 5 816 5 742 5 395
Hallstahammar 3 490 3 670 4 024 4 223 4 608 4 604 4 504 4 451 4 770 4 699 4 393
Kungsör 3 570 3 001 3 726 5 452 3 473 2 611 4 186 4 581 5 642 5 617 5 566
Köping 3 842 3 853 4 228 4 354 4 265 4 588 4 554 4 567 4 626 4 825 5 051
Norberg 3 361 3 025 3 227 3 923 3 998 4 268 4 487 5 138 5 795 6 894 7 009
Sala 3 323 3 639 3 589 3 565 3 708 3 917 4 965 4 651 5 964 5 616 5 380
Skinnskatteberg 2 882 3 302 3 314 4 271 5 208 5 448 5 329 4 868 6 061 6 590 6 211
Surahammar 3 239 3 348 2 826 3 040 3 055 3 739 3 287 4 050 4 213 4 504 4 585
Västerås 4 504 4 846 5 176 5 385 5 203 5 700 6 448 6 793 6 641 6 217 6 077
Västmanlands län 3 506 3 624 3 808 4 231 4 248 4 420 4 813 4 946 5 466 5 600 5 517
Riket 3 286 3 414 3 527 3 697 3 829 4 049 4 289 4 533 4 682 4 825 4 976
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2012-2022. Index år 2012=100

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arboga 100 114 114 121 139 145 161 146 138 142 148
Fagersta 100 106 119 114 121 125 140 158 186 184 173
Hallstahammar 100 105 115 121 132 132 129 128 137 135 126
Kungsör 100 84 104 153 97 73 117 128 158 157 156
Köping 100 100 110 113 111 119 119 119 120 126 131
Norberg 100 90 96 117 119 127 133 153 172 205 209
Sala 100 110 108 107 112 118 149 140 179 169 162
Skinnskatteberg 100 115 115 148 181 189 185 169 210 229 216
Surahammar 100 103 87 94 94 115 101 125 130 139 142
Västerås 100 108 115 120 116 127 143 151 147 138 135
Västmanlands län 100 103 109 121 121 126 137 141 156 160 157
Riket 100 104 107 113 117 123 131 138 142 147 151

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta