Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 813 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län

Fritidsverksamhet

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för kommunens fritidsverksamhet innefattar stöd till föreningar, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2022

Kommun/Region Kronor per invånare
Arboga 2 351
Fagersta 1 982
Hallstahammar 2 218
Kungsör 2 898
Köping 2 673
Norberg 1 334
Sala 1 749
Skinnskatteberg 2 108
Surahammar 1 545
Västerås 2 145
Västmanlands län 2 100
Riket 2 008
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2012-2022. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arboga 2 026 2 197 2 070 2 247 2 321 2 274 2 354 2 285 2 367 2 170 2 351
Fagersta 2 080 2 161 2 078 2 154 2 145 1 921 2 268 2 215 2 329 1 832 1 982
Hallstahammar 1 500 1 485 1 522 1 582 1 804 1 825 2 010 1 848 1 867 1 955 2 218
Kungsör 1 860 1 812 1 908 1 936 1 901 1 875 1 947 2 176 2 200 2 168 2 898
Köping 1 590 1 649 1 689 1 689 1 673 1 723 1 768 1 762 1 885 2 721 2 673
Norberg 742 535 823 923 813 824 1 361 1 317 1 407 1 265 1 334
Sala 1 353 1 266 1 384 1 370 1 402 1 795 1 452 1 489 1 574 1 604 1 749
Skinnskatteberg 836 1 118 1 012 1 047 1 306 1 513 1 264 1 264 1 760 1 903 2 108
Surahammar 2 230 1 586 1 631 1 537 1 427 1 287 1 190 1 312 1 287 1 269 1 545
Västerås 1 951 1 803 2 030 2 015 1 961 1 990 1 985 2 100 2 000 1 992 2 145
Västmanlands län 1 617 1 561 1 615 1 650 1 675 1 703 1 760 1 777 1 868 1 888 2 100
Riket 1 482 1 502 1 540 1 584 1 648 1 690 1 751 1 766 1 795 1 837 2 008
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arboga 100 108 102 111 115 112 116 113 117 107 116
Fagersta 100 104 100 104 103 92 109 107 112 88 95
Hallstahammar 100 99 101 105 120 122 134 123 124 130 148
Kungsör 100 97 103 104 102 101 105 117 118 117 156
Köping 100 104 106 106 105 108 111 111 119 171 168
Norberg 100 72 111 124 110 111 183 178 190 170 180
Sala 100 94 102 101 104 133 107 110 116 119 129
Skinnskatteberg 100 134 121 125 156 181 151 151 210 228 252
Surahammar 100 71 73 69 64 58 53 59 58 57 69
Västerås 100 92 104 103 101 102 102 108 103 102 110
Västmanlands län 100 97 100 102 104 105 109 110 115 117 130
Riket 100 101 104 107 111 114 118 119 121 124 135

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta