Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 744 859 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Utbildning // Grundskolan // Gymnasiebehörighet

Gymnasiebehörighet

Senast uppdaterad 2021-09-30
Förklaring

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär att om en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program så krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Elever med okänd bakgrund, dvs elever som saknar uppgift om personnummer då de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige ingår i redovisningen från 2016/17.

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge

Behörighet till gymnasieskolan samtliga elever, läsåret 2020/2021

Kommun/Region  

Antal elever i årskurs 9

Andel behöriga yrkes- program (gymnasie- behörighet)

Andel behöriga till högskoleförberedande program

Andel ej behöriga elever

Estetiskt  program

Ekonomi-, huma- nistiska och samhälls- vetenskaps- program

Naturveten- skapligt och  tekniskt program

Ale

399

85,0

84,0

83,0

81,2

15,0

Alingsås

516

89,1

88,4

88,2

85,5

10,9

Bengtsfors

98

75,5

74,5

72,4

70,4

24,5

Bollebygd

121

86,8

86,8

86,8

84,3

13,2

Borås

1 323

83,7

82,9

82,2

79,2

16,3

Dals-Ed

56

~100

91,1

91,1

89,3

..

Essunga

50

~100

~100

90,0

84,0

..

Falköping

383

81,5

80,4

78,9

74,9

18,5

Färgelanda

69

78,3

78,3

75,4

78,3

21,7

Grästorp

67

83,6

80,6

80,6

80,6

16,4

Gullspång

51

80,4

72,5

68,6

68,6

19,6

Göteborg

5 796

82,9

82,0

80,7

79,2

17,1

Götene

128

87,5

86,7

86,7

85,9

12,5

Herrljunga

97

83,5

83,5

83,5

82,5

16,5

Hjo

81

81,5

81,5

81,5

79,0

18,5

Härryda

529

91,5

90,7

89,2

87,3

8,5

Karlsborg

83

90,4

90,4

90,4

88,0

..

Kungälv

545

87,0

86,6

85,1

85,5

13,0

Lerum

647

86,2

85,9

84,5

84,2

13,8

Lidköping

449

84,6

83,5

83,1

81,1

15,4

Lilla Edet

108

79,6

78,7

78,7

78,7

20,4

Lysekil

126

84,1

83,3

82,5

80,2

15,9

Mariestad

263

85,9

84,8

84,0

80,2

14,1

Mark

408

82,6

80,6

77,9

78,2

17,4

Mellerud

81

85,2

81,5

76,5

67,9

14,8

Munkedal

117

85,5

82,1

76,9

69,2

14,5

Mölndal

763

88,7

87,8

86,0

84,4

11,3

Orust

152

88,8

86,8

82,2

84,9

11,2

Partille

497

87,9

87,3

85,9

83,3

12,1

Skara

230

77,0

76,5

72,6

74,3

23,0

Skövde

577

86,5

84,9

82,3

82,3

13,5

Sotenäs

74

91,9

91,9

91,9

90,5

..

Stenungsund

397

88,7

88,7

88,2

87,4

11,3

Strömstad

123

91,1

90,2

90,2

87,0

8,9

Svenljunga

100

88,0

84,0

82,0

81,0

12,0

Tanum

125

92,0

90,4

90,4

82,4

8,0

Tibro

116

84,5

81,9

81,9

76,7

15,5

Tidaholm

132

84,8

83,3

80,3

79,5

15,2

Tjörn

159

88,1

88,1

86,2

86,2

11,9

Tranemo

124

80,6

79,8

77,4

73,4

19,4

Trollhättan

785

83,9

83,1

81,9

79,9

16,1

Töreboda

103

66,0

66,0

64,1

65,0

34,0

Uddevalla

615

84,9

83,4

81,5

80,8

15,1

Ulricehamn

277

87,7

85,6

83,8

76,9

12,3

Vara

157

82,8

80,9

80,9

76,4

17,2

Vårgårda

125

87,2

84,0

83,2

81,6

12,8

Vänersborg

438

85,4

84,5

82,6

83,6

14,6

Åmål

156

73,1

72,4

71,2

66,7

26,9

Öckerö

172

92,4

91,3

90,1

87,2

7,6

Västra Götalands län

18 988

84,8

83,8

82,4

80,7

15,2

Riket

116 359

86,2

85,0

83,4

82,0

13,8

Källa: Skolverket  *Värdet 100 gäller när färre än 5 elever inte har uppnått kunskapskraven.

Andel med gymnasiebehörighet 2012/2013-2020/2021

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021
Ale 84,0 82,1 82,6 81,8 80,7 85,6 87,6 86,3 85,0
Alingsås 92,6 92,0 89,4 92,1 86,5 87,5 86,6 91,5 89,1
Bengtsfors 87,0 79,5 68,0 86,6 67,9 75,9 67,0 73,5 75,5
Bollebygd 94,4 84,9 92,4 94,1 93,0 93,3 90,0 89,1 86,8
Borås 88,3 88,4 86,5 87,1 81,9 82,9 82,7 86,4 83,7
Dals-Ed 100,0 84,1 70,8 100,0 78,0 81,5 84,9 83,3 100,0
Essunga 87,5 100,0 90,0 85,5 86,4 84,4 84,1 83,3 100,0
Falköping 81,8 75,9 76,6 78,8 76,2 78,2 79,2 77,0 81,5
Färgelanda 82,5 78,6 51,6 85,7 80,5 72,7 73,3 76,7 78,3
Grästorp 86,8 88,9 91,9 100,0 79,8 89,3 100,0 100,0 83,6
Gullspång 76,8 69,4 84,1 67,3 66,7 62,5 80,9 89,9 80,4
Göteborg 83,4 84,7 82,7 84,7 77,7 81,1 80,7 83,2 82,9
Götene 91,1 86,6 83,0 85,2 70,8 88,3 83,1 77,7 87,5
Herrljunga 90,4 88,9 85,6 85,1 84,6 78,3 80,6 71,1 83,5
Hjo 93,2 90,8 90,4 90,7 89,5 81,7 83,2 91,3 81,5
Härryda 94,9 95,6 93,1 92,6 91,0 92,9 91,1 93,5 91,5
Karlsborg 100,0 100,0 100,0 90,3 100,0 100,0 90,9 93,3 90,4
Kungälv 93,0 92,2 93,8 91,9 87,9 91,1 85,7 87,8 87,0
Lerum 94,4 92,4 90,9 89,3 83,5 89,7 89,8 89,1 86,2
Lidköping 90,3 91,0 90,9 89,0 82,9 85,4 88,2 84,4 84,6
Lilla Edet 86,0 80,1 79,1 80,5 72,2 80,3 72,4 80,7 79,6
Lysekil 87,7 80,3 79,2 90,7 80,1 82,8 85,1 82,4 84,1
Mariestad 92,3 88,2 89,1 89,7 81,9 91,0 87,7 85,1 85,9
Mark 89,2 87,0 85,3 87,9 79,3 77,3 82,1 80,2 82,6
Mellerud 84,2 82,5 81,0 75,5 72,8 86,7 79,2 78,7 85,2
Munkedal 86,1 86,0 83,2 78,7 71,3 79,5 71,7 78,0 85,5
Mölndal 87,8 89,4 84,5 88,4 87,8 87,4 85,0 88,6 88,7
Orust 91,3 84,5 88,8 90,7 82,0 78,5 83,5 89,0 88,8
Partille 92,1 93,1 89,7 88,8 88,6 86,5 84,2 90,8 87,9
Skara 89,3 86,4 82,6 93,1 79,7 84,6 86,1 82,7 77,0
Skövde 86,5 87,6 89,8 87,6 83,2 82,2 86,6 82,9 86,5
Sotenäs 94,1 100,0 90,9 91,1 79,2 81,6 87,3 100,0 91,9
Stenungsund 91,6 90,8 90,1 89,3 81,0 86,2 85,3 87,8 88,7
Strömstad 81,4 86,7 74,8 76,5 79,1 80,2 75,5 85,3 91,1
Svenljunga 89,9 88,0 75,4 77,6 74,5 81,9 68,8 87,5 88,0
Tanum 94,9 92,9 88,2 92,0 78,7 88,1 80,0 83,9 92,0
Tibro 83,3 66,9 75,0 81,9 75,6 83,9 88,4 81,5 84,5
Tidaholm 79,8 85,1 84,4 83,8 94,2 86,0 84,8 86,2 84,8
Tjörn 95,7 91,6 92,2 88,0 81,8 86,2 86,5 85,6 88,1
Tranemo 86,0 79,6 83,0 81,3 76,3 75,9 79,1 79,7 80,6
Trollhättan 80,7 80,6 79,8 87,0 80,3 81,0 83,3 85,2 83,9
Töreboda 83,2 84,4 86,5 79,1 63,8 73,0 75,3 71,3 66,0
Uddevalla 91,3 89,4 87,9 87,2 81,4 82,8 82,2 82,7 84,9
Ulricehamn 80,6 82,7 80,0 85,5 76,9 73,9 80,2 78,0 87,7
Vara 90,4 87,0 86,1 88,4 81,3 77,3 81,7 87,8 82,8
Vårgårda 91,5 88,3 77,9 81,1 76,2 77,2 78,7 80,5 87,2
Vänersborg 85,6 86,3 83,9 84,0 77,6 76,3 77,8 80,0 85,4
Åmål 90,5 89,6 90,8 81,4 81,8 78,3 82,8 77,9 73,1
Öckerö 100,0 94,8 93,8 92,4 81,5 90,1 95,0 88,8 92,4
Västra Götalands län 87,3 86,7 85,0 86,4 80,7 82,9 83,0 84,6 84,8
Riket 87,6 86,9 85,6 87,3 82,5 84,4 84,3 85,6 86,2
Utvecklingen av andel med gymnasiebehörighet, 2012/2013-2020/2021. Index år 2012/2013=100

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021
Ale 100 98 98 97 96 102 104 103 101
Alingsås 100 99 97 99 93 94 94 99 96
Bengtsfors 100 91 78 100 78 87 77 84 87
Bollebygd 100 90 98 100 99 99 95 94 92
Borås 100 100 98 99 93 94 94 98 95
Dals-Ed 100 84 71 100 78 82 85 83 100
Essunga 100 114 103 98 99 96 96 95 114
Falköping 100 93 94 96 93 96 97 94 100
Färgelanda 100 95 63 104 98 88 89 93 95
Grästorp 100 102 106 115 92 103 115 115 96
Gullspång 100 90 110 88 87 81 105 117 105
Göteborg 100 102 99 102 93 97 97 100 99
Götene 100 95 91 94 78 97 91 85 96
Herrljunga 100 98 95 94 94 87 89 79 92
Hjo 100 97 97 97 96 88 89 98 87
Härryda 100 101 98 98 96 98 96 99 96
Karlsborg 100 100 100 90 100 100 91 93 90
Kungälv 100 99 101 99 95 98 92 94 94
Lerum 100 98 96 95 88 95 95 94 91
Lidköping 100 101 101 99 92 95 98 93 94
Lilla Edet 100 93 92 94 84 93 84 94 93
Lysekil 100 92 90 103 91 94 97 94 96
Mariestad 100 96 97 97 89 99 95 92 93
Mark 100 98 96 99 89 87 92 90 93
Mellerud 100 98 96 90 86 103 94 93 101
Munkedal 100 100 97 91 83 92 83 91 99
Mölndal 100 102 96 101 100 100 97 101 101
Orust 100 93 97 99 90 86 91 97 97
Partille 100 101 97 96 96 94 91 99 95
Skara 100 97 92 104 89 95 96 93 86
Skövde 100 101 104 101 96 95 100 96 100
Sotenäs 100 106 97 97 84 87 93 106 98
Stenungsund 100 99 98 97 88 94 93 96 97
Strömstad 100 107 92 94 97 99 93 105 112
Svenljunga 100 98 84 86 83 91 77 97 98
Tanum 100 98 93 97 83 93 84 88 97
Tibro 100 80 90 98 91 101 106 98 101
Tidaholm 100 107 106 105 118 108 106 108 106
Tjörn 100 96 96 92 85 90 90 89 92
Tranemo 100 93 97 95 89 88 92 93 94
Trollhättan 100 100 99 108 100 100 103 106 104
Töreboda 100 101 104 95 77 88 91 86 79
Uddevalla 100 98 96 96 89 91 90 91 93
Ulricehamn 100 103 99 106 95 92 100 97 109
Vara 100 96 95 98 90 86 90 97 92
Vårgårda 100 97 85 89 83 84 86 88 95
Vänersborg 100 101 98 98 91 89 91 93 100
Åmål 100 99 100 90 90 87 91 86 81
Öckerö 100 95 94 92 82 90 95 89 92
Västra Götalands län 100 99 97 99 92 95 95 97 97
Riket 100 99 98 100 94 96 96 98 98

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta