Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 758 656 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Utbildning // Grundskolan // Nationella prov, Svenska som a…

Nationella prov, Svenska som andra språk, åk 3

Senast uppdaterad 2019-12-02
Förklaring

Nationella prov i matematik, svenska och svenska som andraspråk har genomförts i årskurs 3 sedan läsåret 2008/09. Statistiken avser elever i årskurs 3 i skolor med kommunal eller enskild huvudman och sameskolan. Även elever i svenska utlandsskolor ingår i statistiken på riksnivå. Elever i internationella skolor ingår inte.
Då proven prövar olika delar ur kursplanens centrala innehåll olika år är provresultaten inte jämförbara över tid. Vid tolkning av uppgifterna bör man även beakta att det är stora skillnader mellan skolenheter och olika huvudmän gällande flera olika aspekter, bland annat antal elever och elever i behov av särskilt stöd. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Skolverket. Uppgiftslämnare är formellt sett den som ansvarar för verksamheten, alltså kommunen eller styrelsen för respektive fristående skola.

PDF
Diagram nuläge
Nationella prov, Svenska som andra språk, årskurs 3. Antal elever och andel som uppnått kunskapskraven i respektive delprov*. Läsåret 2018/2019.

Region Antal elever Tala muntligt Läsa berättande text Läsa faktatext Enskild högläsning Enskilt textsamtal Skriva berättande text Stavning och inter- punktion Skriva faktatext
Ale 51 97,9 68,8 78,7 87,5 85,4 85,4 79,2 77,1
Alingsås 44 97,6 73,2 78,0 87,8 87,8 73,2 68,3 87,8
Bengtsfors 19 66,7 68,8 0,0 70,6 70,6 73,3 0,0 73,3
Bollebygd 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Borås 225 86,8 68,7 67,8 73,2 82,4 71,4 61,6 69,5
Dals-Ed .. . . . . . . . .
Essunga .. . . . . . . . .
Falköping 85 90,4 81,9 81,7 87,8 87,8 79,5 74,7 80,7
Färgelanda .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Grästorp 11 100,0 .. .. .. .. .. .. ..
Gullspång 15 91,7 91,7 91,7 84,6 92,3 83,3 83,3 91,7
Göteborg 1 451 92,6 75,5 78,1 83,6 83,7 83,0 78,2 80,7
Götene .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Herrljunga 16 100,0 66,7 66,7 86,7 93,3 80,0 80,0 93,3
Hjo 10 .. .. .. .. .. .. .. ..
Härryda .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Karlsborg .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kungälv 34 93,1 60,0 65,5 78,6 85,7 75,9 75,9 75,9
Lerum 17 93,8 71,4 0,0 71,4 78,6 73,3 0,0 66,7
Lidköping 53 97,8 56,5 65,2 78,3 91,3 81,8 77,3 71,7
Lilla Edet 16 62,5 .. .. 75,0 68,8 .. .. ..
Lysekil 34 88,2 66,7 63,6 51,5 63,6 78,1 59,4 81,3
Mariestad 25 95,2 81,0 76,2 81,0 95,2 95,2 76,2 85,7
Mark 51 90,5 64,4 66,7 72,7 77,3 90,9 63,6 79,1
Mellerud 30 85,7 46,4 50,0 78,6 78,6 53,6 60,7 53,6
Munkedal .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mölndal 55 88,6 77,3 75,0 81,8 84,1 75,0 70,5 77,3
Orust 13 .. .. 83,3 91,7 83,3 83,3 .. 100,0
Partille 14 84,6 .. 76,9 84,6 .. .. .. ..
Skara 45 95,2 76,2 66,7 85,7 90,5 81,0 81,0 85,7
Skövde 76 91,3 78,3 85,5 85,5 91,3 92,8 84,1 84,1
Sotenäs .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Stenungsund 19 94,1 81,3 75,0 .. 62,5 68,8 68,8 87,5
Strömstad 17 92,3 .. .. 84,6 76,9 .. .. ..
Svenljunga .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tanum 21 94,4 61,1 77,8 94,4 88,9 83,3 66,7 88,9
Tibro 17 71,4 0,0 78,6 85,7 78,6 78,6 78,6 78,6
Tidaholm 23 91,3 69,6 87,0 87,0 82,6 82,6 91,3 91,3
Tjörn 13 .. .. .. .. .. .. .. ..
Tranemo 29 96,3 80,8 84,6 85,2 88,9 92,3 84,6 88,5
Trollhättan 142 89,7 56,8 56,1 80,3 85,3 75,2 62,8 71,5
Töreboda 29 85,0 88,2 66,7 77,8 94,4 70,0 80,0 82,4
Uddevalla 98 95,6 76,4 75,3 86,5 83,3 87,6 70,0 80,2
Ulricehamn 32 100,0 84,0 84,0 83,3 91,7 91,7 87,5 79,2
Vara 18 88,2 68,8 75,0 93,8 81,3 93,8 75,0 87,5
Vårgårda 86 . . . . . . . .
Vänersborg 37 79,8 63,5 64,3 77,4 86,9 72,9 62,4 56,5
Åmål 0 90,6 62,5 62,5 75,0 84,4 84,4 81,3 68,8
Öckerö . . . . . . . . .
Västra Götalands län 3 023 91,2 71,9 73,9 81,7 83,9 80,9 73,9 77,9
Riket 17 258 91,6 73,0 74,5 82,6 85,2 82,0 75,8 80,3

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta