Hallands län
Fakta & Perspektiv
342 805 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Näringsliv // Jordbruket // Åkerarealens användning

Åkerarealens användning

Senast uppdaterad 2022-10-20
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Åkerarealens användning antal ha och andel av totala arealen 2022

Gröda Hallands län Riket Länet procent Riket procent
Blandsäd 268 10 380 0,3 0,4
Havre 7 298 158 445 6,9 6,2
Korn 15 917 280 541 15,0 11,1
Råg 1 018 20 938 1,0 0,8
Rågvete 1 285 29 247 1,2 1,2
Vete 16 128 462 903 15,2 18,2
Baljväxter 2 295 54 351 2,2 2,1
Grönfoderväxter 912 45 996 0,9 1,8
Majs 3 272 22 231 3,1 0,9
Oljeväxter 4 963 132 608 4,7 5,2
Potatis matpotatis 1 806 14 913 1,7 0,6
Potatis, stärkelse 57 8 496 0,1 0,3
Sockerbetor 711 29 296 0,7 1,2
Vall slåtter och bete 43 428 1 041 736 40,9 41,0
Vall träda 4 375 162 548 4,1 6,4
Energiskog 121 7 488 0,1 0,3
Trädgårdsväxter 690 14 557 0,7 0,6
Övriga grödor 1 544 41 272 1,5 1,6
Totalt 106 087 2 537 947 100 100

Åkerarealens användning andel ha av total brukad åkermark 2012-2022

Hallands län

Gröda

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Blandsäd

0,4

0,5

0,4

0,6

0,5

0,4

0,6

0,3

0,6

0,2

0,3

Havre

8,1

8,2

6,7

6,5

6,8

6,3

6,9

5,1

6,6

7,0

6,9

Korn

22,2

21,1

17,3

17,5

17,0

16,5

19,8

15,6

15,9

15,0

15,0

Råg

0,2

0,2

0,4

0,3

0,2

0,4

0,6

1,4

1,3

1,2

1,0

Rågvete

1,7

1,3

3,0

3,3

2,0

1,7

0,6

1,6

1,3

1,4

1,2

Vete

9,7

9,6

13,5

13,6

15,0

15,6

11,5

15,3

14,6

16,0

15,2

Baljväxter

1,8

2,3

2,6

2,9

3,5

2,8

2,9

1,9

2,1

1,9

2,2

Grönfoderväxter

1,2

1,2

1,8

1,2

1,2

1,5

1,5

1,6

1,3

1,2

0,9

Majs

1,7

1,7

1,8

2,1

2,2

2,3

2,5

2,9

2,8

2,7

3,1

Oljeväxter

2,6

3,2

2,7

2,4

2,9

3,8

2,9

3,3

3,2

4,1

4,7

Potatis matpotatis

1,7

1,7

1,8

1,7

1,8

1,8

1,8

1,8

1,9

1,6

1,7

Potatis, stärkelse

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

Sockerbetor

0,8

0,8

0,7

0,4

0,6

0,7

0,7

0,6

0,7

0,7

0,7

Vall slåtter och bete

43,7

44,2

43,9

42,8

41,6

41,0

42,1

43,5

42,5

41,6

40,9

Vall träda

3,0

3,0

2,5

3,6

3,4

3,4

3,5

3,1

3,1

3,2

4,1

Energiskog

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Trädgårdsväxter

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Övriga grödor

0,4

0,3

0,2

0,3

0,5

1,0

1,1

1,0

1,3

1,4

1,5

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                       

Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gröda

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Blandsäd

0,6

0,7

0,5

0,5

0,5

0,4

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

Havre

7,5

7,7

6,4

6,5

7,0

6,2

6,4

5,8

7,2

6,9

6,2

Korn

14,3

15,1

12,9

12,6

12,7

12,4

15,5

11,8

11,7

10,9

11,1

Råg

0,8

1,0

1,0

0,9

0,6

0,8

0,8

1,3

1,2

1,0

0,8

Rågvete

0,9

0,9

1,5

1,6

1,2

1,1

0,7

1,1

1,1

1,2

1,2

Vete

14,1

12,5

17,5

17,8

17,5

18,5

14,9

18,5

17,7

18,9

18,2

Baljväxter

1,5

1,5

1,7

2,3

2,5

2,3

2,2

1,7

1,9

2,0

2,1

Grönfoderväxter

1,5

1,4

1,8

1,7

1,6

1,8

2,1

2,2

2,0

2,0

1,8

Majs

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,9

0,8

0,8

0,9

Oljeväxter

4,6

5,0

4,0

3,9

3,9

4,6

4,0

4,2

3,9

4,3

5,2

Potatis matpotatis

0,7

0,7

0,7

0,6

0,7

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Potatis, stärkelse

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Sockerbetor

1,5

1,4

1,3

0,8

1,2

1,2

1,2

1,1

1,2

1,1

1,2

Vall slåtter och bete

43,5

43,7

43,3

42,1

41,3

40,3

41,1

42,6

41,8

41,2

41,0

Vall träda

5,8

6,1

5,1

6,3

6,5

6,3

6,5

5,2

5,4

5,7

6,4

Energiskog

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

Trädgårdsväxter

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6