Hallands län
Fakta & Perspektiv
343 746 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Näringsliv // Jordbruket // Åkerarealens användning

Åkerarealens användning

Senast uppdaterad 2023-10-09
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Åkerarealens användning antal ha och andel av totala arealen 2023

Gröda Hallands län Riket Länet procent Riket procent
Blandsäd 195 7 098 0,2 0,3
Havre 6 325 149 920 6,0 5,9
Korn 15 217 272 029 14,4 10,8
Råg 1 163 28 187 1,1 1,1
Rågvete 1 624 32 831 1,5 1,3
Vete 18 210 518 602 17,2 20,5
Baljväxter 2 248 55 105 2,1 2,2
Grönfoderväxter 1 200 44 469 1,1 1,8
Majs 3 839 29 081 3,6 1,2
Oljeväxter 5 286 132 645 5,0 5,2
Potatis matpotatis 1 807 14 501 1,7 0,6
Potatis, stärkelse 16 7 947 0,0 0,3
Sockerbetor 649 28 801 0,6 1,1
Vall slåtter och bete 42 947 1 034 147 40,6 40,9
Vall träda 2 618 114 294 2,5 4,5
Energiskog 125 6 993 0,1 0,3
Trädgårdsväxter 632 13 531 0,6 0,5
Övriga grödor 1 573 38 540 1,5 1,5
Totalt 105 674 2 528 721 100 100

Åkerarealens användning andel ha av total brukad åkermark 2013-2023

Hallands län

Gröda

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Blandsäd

0,5

0,4

0,6

0,5

0,4

0,6

0,3

0,6

0,2

0,3

0,2

Havre

8,2

6,7

6,5

6,8

6,3

6,9

5,1

6,6

7,0

6,9

6,0

Korn

21,1

17,3

17,5

17,0

16,5

19,8

15,6

15,9

15,0

15,0

14,4

Råg

0,2

0,4

0,3

0,2

0,4

0,6

1,4

1,3

1,2

1,0

1,1

Rågvete

1,3

3,0

3,3

2,0

1,7

0,6

1,6

1,3

1,4

1,2

1,5

Vete

9,6

13,5

13,6

15,0

15,6

11,5

15,3

14,6

16,0

15,2

17,2

Baljväxter

2,3

2,6

2,9

3,5

2,8

2,9

1,9

2,1

1,9

2,2

2,1

Grönfoderväxter

1,2

1,8

1,2

1,2

1,5

1,5

1,6

1,3

1,2

0,9

1,1

Majs

1,7

1,8

2,1

2,2

2,3

2,5

2,9

2,8

2,7

3,1

3,6

Oljeväxter

3,2

2,7

2,4

2,9

3,8

2,9

3,3

3,2

4,1

4,7

5,0

Potatis matpotatis

1,7

1,8

1,7

1,8

1,8

1,8

1,8

1,9

1,6

1,7

1,7

Potatis, stärkelse

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

Sockerbetor

0,8

0,7

0,4

0,6

0,7

0,7

0,6

0,7

0,7

0,7

0,6

Vall slåtter och bete

44,2

43,9

42,8

41,6

41,0

42,1

43,5

42,5

41,6

40,9

40,6

Vall träda

3,0

2,5

3,6

3,4

3,4

3,5

3,1

3,1

3,2

4,1

2,5

Energiskog

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Trädgårdsväxter

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,6

Övriga grödor

0,3

0,2

0,3

0,5

1,0

1,1

1,0

1,3

1,4

1,5

1,5

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                       

Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gröda

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Blandsäd

0,7

0,5

0,5

0,5

0,4

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

Havre

7,7

6,4

6,5

7,0

6,2

6,4

5,8

7,2

6,9

6,2

5,9

Korn

15,1

12,9

12,6

12,7

12,4

15,5

11,8

11,7

10,9

11,1

10,8

Råg

1,0

1,0

0,9

0,6

0,8

0,8

1,3

1,2

1,0

0,8

1,1

Rågvete

0,9

1,5

1,6

1,2

1,1

0,7

1,1

1,1

1,2

1,2

1,3

Vete

12,5

17,5

17,8

17,5

18,5

14,9

18,5

17,7

18,9

18,2

20,5

Baljväxter

1,5

1,7

2,3

2,5

2,3

2,2

1,7

1,9

2,0

2,1

2,2

Grönfoderväxter

1,4

1,8

1,7

1,6

1,8

2,1

2,2

2,0

2,0

1,8

1,8

Majs

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,9

0,8

0,8

0,9

1,2

Oljeväxter

5,0

4,0

3,9

3,9

4,6

4,0

4,2

3,9

4,3

5,2

5,2

Potatis matpotatis

0,7

0,7

0,6

0,7

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Potatis, stärkelse

0,2