Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2021-09-22
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2020

Djurslag Hallands län Riket Länets andel (%)
Kor för mjölkproduktion 23 340 303 390 7,7
Kor för uppfödning av kalvar 8 239 206 950 4,0
Kvigor, tjurar och stutar 27 151 480 493 5,7
Kalvar, under 1 år 27 960 462 149 6,0
Tackor och baggar 12 694 263 369 4,8
Lamm 12 156 237 784 5,1
Galtar för avel 162 1 421 11,4
Suggor för avel 12 675 129 889 9,8
Slaktsvin, 20 kg och däröver 90 442 868 799 10,4
Smågrisar, under 20 kg 35 443 367 646 9,6
Höns 984 300 8 403 424 11,7
Värpkycklingar 162 509 2 420 149 6,7
Slaktkycklingar 181 618 10 779 686 1,7
Kalkoner 508 88 979 0,6
Hästar* 4 449 88 594 5,0
Nötkreatur 86 690 1 452 982 6,0
Får 24 850 501 153 5,0
Svin 138 722 1 367 755 10,1
Höns 1 328 427 21 603 259 6,1

Livsmedelsproducerande husdjur antal 2011-2020

Hallands län

                   

Djurslag                 

2011         

2012          

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

2019

2020

Kor, mjölkproduktion

26 038

26 022

26 197

26 176

26 052

25 330

24 773

24 325

23 431

23 340

Kor, uppf. av kalvar

8 101

7 984

8 156

8 042

7 664

8 075

8 183

8 547

8 318

8 239

Kvigor, tjurar, stutar

28 508

27 353

28 629

27 439

27 186

26 592

27 457

26 739

27 719

27 151

Kalvar, under 1 år

29 453

29 631

28 965

29 449

28 549

29 068

27 792

28 764

27 704

27 960

Baggar och tackor

11 634

12 965

12 674

11 472

13 069

13 701

14 324

13 865

14 045

12 694

Lamm

13 018

13 037

13 788

13 942

15 253

15 576

16 441

15 196

14 858

12 156

Galtar för avel

213

234

185

160

195

156

171

195

179

162

Suggor för avel

16 791

15 884

15 034

15 800

15 074

14 780

12 172

14 637

12 486

12 675

Slaktsvin >20 kg

98 924

93 440

93 113

90 626

90 413

99 919

86 029

91 885

86 584

90 442

Smågrisar <20 kg

51 478

44 953

42 087

40 855

39 952

37 320

35 704

39 366

36 668

35 443

Höns

579 509

623 583

566 165

719 988

896 171

905 834

985 557

795 612

1 018 715

984 300

Värpkycklingar

74 022

141 609

144 288

71 070

75 745

148 329

155 546

80 685

108 445

162 509

Slaktkycklingar

122 855

314 300

445 544

255 962

390 165

392 521

335 204

329 841

165 025

181 618

Kalkoner

 

 

35

 

 

 

 

 

 

508

Hästar

 

 

5 294

 

 

5 035

 

 

 

4 449

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

92 100

90 990

91 947

91 106

89 451

89 065

88 205

88 375

87 172

86 690

Får

24 652

26 002

26 462

25 414

28 322

29 277

30 765

29 061

28 903

24 850

Svin

167 406

154 511

150 419

147 441

145 634

152 175

134 076

146 083

135 917

138 722

Höns

776 386

1 079 492

1 155 997

1 047 020

1 362 081

1 446 684

1 476 307

1 206 138

1 292 185

1 328 427

                     

Riket

                   

Djurslag                 

2011         

2012         

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

2019

2020

Kor, mjölkproduktion

346 495

347 969

344 021

344 339

338 379

330 883

322 010

319 387

305 570

303 390

Kor, uppf. av kalvar

195 653

192 501

188 810

186 260

184 094

193 657

207 620

214 257

210 086

206 950

Kvigor, tjurar, stutar

494 903

478 562

496 919

490 507

487 035

489 217

499 556

498 176

500 009

480 493

Kalvar, under 1 år

474 795

481 261

466 776

472 013

466 017

475 917

472 159

474 817

450 630

462 149

Baggar och tackor

296 712

296 685

285 520

287 303

288 675

281 327

301 468

295 912

279 888

263 369

Lamm

325 999

313 849

291 249

301 454

306 078

296 847

304 611

291 235

269 002

237 784

Galtar för avel

1 873

1 539

2 074

1 743

1 548

1 481

1 574

1 532

1 476

1 421

Suggor för avel

150 955

140 055

148 066

143 362

140 249

138 983

139 627

130 302

128 113

129 889

Slaktsvin >20 kg

900 897

851 358

847 022

856 754

830 257

835 323

836 002

900 866

943 019

868 799

Smågrisar <20 kg

428 866

370 412

401 713

375 671

383 973

378 499

384 731

360 549

383 439

367 646

Höns

6 376 041

6 735 325

6 873 650

6 549 379

7 571 087

8 174 310

7 293 848

7 699 306

8 909 127

8 403 424

Värpkycklingar

1 827 959

1 551 047

1 708 316

1 713 137

1 842 362

1 575 281

1 994 435

1 926 766

2 067 477

2 420 149

Slaktkycklingar

6 494 441

6 474 613

7 958 398

7 911 012

8 443 326

9 002 683

9 075 870

9 196 953

9 698 723

10 779 686

Kalkoner

 

 

79 867

 

 

 

 

 

 

88 979

Hästar

 

 

111 363

 

 

101 247

 

 

 

88 594

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nötkreatur

1 511 846

1 500 293

1 496 526

1 493 119

1 475 525

1 489 674

1 501 345

1 506 637

1 466 295

1 452 982

Får

622 711

610 534

576 769

588 757

594 753

578 174

606 079

587 147

548 890

501 153

Svin

1 482 591

1 363 364

1 398 875

1 377 530

1 356 027

1 354 286

1 361 934

1 393 249

1 456 047

1 367 755

Höns

14 698 441

14 760 985

16 540 364

16 173 528

17 856 775

18 752 274

18 364 153

18 823 025

20 675 327

21 603 259

Källa: Jordbruksverket

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta