Hallands län
Fakta & Perspektiv
342 805 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2022-10-13
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2021

Djurslag Hallands län Riket Länets andel (%)
Kor för mjölkproduktion 22 859 301 850 7,6
Kor för uppfödning av kalvar 8 452 209 745 4,0
Kvigor, tjurar och stutar 26 060 476 497 5,5
Kalvar, under 1 år 28 546 465 211 6,1
Tackor och baggar 11 475 271 638 4,2
Lamm 11 955 251 810 4,7
Galtar för avel 142 1 451 9,8
Suggor för avel 12 710 127 788 9,9
Slaktsvin, 20 kg och däröver 83 969 845 483 9,9
Smågrisar, under 20 kg 37 859 376 225 10,1
Höns 963 014 6 363 416 15,1
Värpkycklingar 173 766 2 390 120 7,3
Slaktkycklingar .. 10 315 262 ..
Kalkoner .. .. ..
Hästar* .. .. ..
Nötkreatur 85 917 1 453 303 5,9
Får 23 430 523 448 4,5
Svin 134 680 1 350 947 10,0
Höns 1 136 780 19 068 798 6,0

Livsmedelsproducerande husdjur antal 2012-2021

Hallands län

                   

Djurslag                 

2012         

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

2019

2020

2021

Kor, mjölkproduktion

26 022

26 197

26 176

26 052

25 330

24 773

24 325

23 431

23 340

22 859

Kor, uppf. av kalvar

7 984

8 156

8 042

7 664

8 075

8 183

8 547

8 318

8 239

8 452

Kvigor, tjurar, stutar

27 353

28 629

27 439

27 186

26 592

27 457

26 739

27 719

27 151

26 060

Kalvar, under 1 år

29 631

28 965

29 449

28 549

29 068

27 792

28 764

27 704

27 960

28 546

Baggar och tackor

12 965

12 674

11 472

13 069

13 701

14 324

13 865

14 045

12 694

11 475

Lamm

13 037

13 788

13 942

15 253

15 576

16 441

15 196

14 858

12 156

11 955

Galtar för avel

234

185

160

195

156

171

195

179

162

142

Suggor för avel

15 884

15 034

15 800

15 074

14 780

12 172

14 637

12 486

12 675

12 710

Slaktsvin >20 kg

93 440

93 113

90 626

90 413

99 919

86 029

91 885

86 584

90 442

83 969

Smågrisar <20 kg

44 953

42 087

40 855

39 952

37 320

35 704

39 366

36 668

35 443

37 859

Höns

623 583

566 165

719 988

896 171

905 834

985 557

795 612

1 018 715

984 300

963 014

Värpkycklingar

141 609

144 288

71 070

75 745

148 329

155 546

80 685

108 445

162 509

173 766

Slaktkycklingar

314 300

445 544

255 962

390 165

392 521

335 204

329 841

165 025

181 618

 

Kalkoner

 

35

 

 

 

 

 

 

508

 

Hästar

 

5 294

 

 

5 035

 

 

 

4 449

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

90 990

91 947

91 106

89 451

89 065

88 205

88 375

87 172

86 690

85 917

Får

26 002

26 462

25 414

28 322

29 277

30 765

29 061

28 903

24 850

23 430

Svin

154 511

150 419

147 441

145 634

152 175

134 076

146 083

135 917

138 722

134 680

Höns

1 079 492

1 155 997

1 047 020

1 362 081

1 446 684

1 476 307

1 206 138

1 292 185

1 328 427

1 136 780

                     

Riket

                   

Djurslag                 

2012         

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

2019

2020

2021

Kor, mjölkproduktion

347 969

344 021

344 339

338 379

330 883

322 010

319 387

305 570

303 390

301 850

Kor, uppf. av kalvar

192 501

188 810

186 260

184 094

193 657

207 620

214 257

210 086

206 950

209 745

Kvigor, tjurar, stutar

478 562

496 919

490 507

487 035

489 217

499 556

498 176

500 009

480 493

476 497

Kalvar, under 1 år

481 261

466 776

472 013

466 017

475 917

472 159

474 817

450 630

462 149

465 211

Baggar och tackor

296 685

285 520

287 303

288 675

281 327

301 468

295 912

279 888

263 369

271 638

Lamm

313 849

291 249

301 454

306 078

296 847

304 611

291 235

269 002

237 784

251 810

Galtar för avel

1 539

2 074

1 743

1 548

1 481

1 574

1 532

1 476

1 421

1 451

Suggor för avel

140 055

148 066

143 362

140 249

138 983

139 627

130 302

128 113

129 889

127 788

Slaktsvin >20 kg

851 358

847 022

856 754

830 257

835 323

836 002

900 866

943 019

868 799

845 483

Smågrisar <20 kg

370 412

401 713

375 671

383 973

378 499

384 731

360 549

383 439

367 646

376 225

Höns

6 735 325

6 873 650

6 549 379

7 571 087

8 174 310

7 293 848

7 699 306

8 909 127

8 403 424

6 363 416

Värpkycklingar

1 551 047

1 708 316

1 713 137

1 842 362

1 575 281

1 994 435

1 926 766

2 067 477

2 420 149

2 390 120

Slaktkycklingar

6 474 613

7 958 398

7 911 012

8 443 326

9 002 683

9 075 870

9 196 953

9 698 723

10 779 686

10 315 262

Kalkoner

 

79 867

 

 

 

 

 

 

88 979

 

Hästar

 

111 363

 

 

101 247

 

 

 

88 594

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

1 500 293

1 496 526

1 493 119

1 475 525

1 489 674

1 501 345

1 506 637

1 466 295

1 452 982

1 453 303

Får

610 534

576 769

588 757

594 753

578 174

606 079

587 147

548 890

501 153

523 448

Svin

1 363 364

1 398 875

1 377 530

1 356 027

1 354 286

1 361 934

1 393 249

1 456 047

1 367 755

1 350 947

Höns

14 760 985

16 540 364

16 173 528

17 856 775

18 752 274

18 364 153

18 823 025

20 675 327

21 603 259

19 068 798

Källa: Jordbruksverket

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta