Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Näringsliv // Jordbruket // Åkerarealens användning

Åkerarealens användning

Senast uppdaterad 2021-09-27
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Åkerarealens användning antal ha och andel av totala arealen 2020

Gröda Hallands län Riket Länet procent Riket procent
Blandsäd 635 11 371 0,6 0,4
Havre 7 013 184 505 6,6 7,2
Korn 17 023 299 474 15,9 11,7
Råg 1 351 31 253 1,3 1,2
Rågvete 1 391 28 650 1,3 1,1
Vete 15 630 451 471 14,6 17,7
Baljväxter 2 215 47 936 2,1 1,9
Grönfoderväxter 1 350 51 160 1,3 2,0
Majs 3 006 21 568 2,8 0,8
Oljeväxter 3 425 100 589 3,2 3,9
Potatis matpotatis 1 990 16 133 1,9 0,6
Potatis, stärkelse 30 7 940 0,0 0,3
Sockerbetor 735 29 809 0,7 1,2
Vall slåtter och bete 45 427 1 066 116 42,5 41,8
Vall träda 3 343 137 650 3,1 5,4
Energiskog 136 8 460 0,1 0,3
Trädgårdsväxter 695 14 795 0,7 0,6
Övriga grödor 1 390 40 644 1,3 1,6
Totalt 106 785 2 549 525 100 100

Åkerarealens användning andel ha av total brukad åkermark 2010-2020

Hallands län

Gröda

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Blandsäd

0,6

0,7

0,4

0,5

0,4

0,6

0,5

0,4

0,6

0,3

0,6

Havre

6,4

7,3

8,1

8,2

6,7

6,5

6,8

6,3

6,9

5,1

6,6

Korn

17,8

19,4

22,2

21,1

17,3

17,5

17,0

16,5

19,8

15,6

15,9

Råg

0,3

0,2

0,2

0,2

0,4

0,3

0,2

0,4

0,6

1,4

1,3

Rågvete

3,8

2,9

1,7

1,3

3,0

3,3

2,0

1,7

0,6

1,6

1,3

Vete

12,1

11,2

9,7

9,6

13,5

13,6

15,0

15,6

11,5

15,3

14,6

Baljväxter

1,8

2,1

1,8

2,3

2,6

2,9

3,5

2,8

2,9

1,9

2,1

Grönfoderväxter

1,7

1,3

1,2

1,2

1,8

1,2

1,2

1,5

1,5

1,6

1,3

Majs

1,8

1,8

1,7

1,7

1,8

2,1

2,2

2,3

2,5

2,9

2,8

Oljeväxter

3,1

2,0

2,6

3,2

2,7

2,4

2,9

3,8

2,9

3,3

3,2

Potatis matpotatis

1,9

1,8

1,7

1,7

1,8

1,7

1,8

1,8

1,8

1,8

1,9

Potatis, stärkelse

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

Sockerbetor

0,7

0,8

0,8

0,8

0,7

0,4

0,6

0,7

0,7

0,6

0,7

Vall slåtter och bete

43,4

44,1

43,7

44,2

43,9

42,8

41,6

41,0

42,1

43,5

42,5

Vall träda

3,4

3,0

3,0

3,0

2,5

3,6

3,4

3,4

3,5

3,1

3,1

Energiskog

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Trädgårdsväxter

0,8

0,7

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

Övriga grödor

0,4

0,4

0,4

0,3

0,2

0,3

0,5

1,0

1,1

1,0

1,3

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                       

Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gröda

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Blandsäd

0,7

0,7

0,6

0,7

0,5

0,5

0,5

0,4

0,5

0,4

0,4

Havre

6,2

6,9

7,5

7,7

6,4

6,5

7,0

6,2

6,4

5,8

7,2

Korn

12,1

12,5

14,3

15,1

12,9

12,6

12,7

12,4

15,5

11,8

11,7

Råg

0,9

0,9

0,8

1,0

1,0

0,9

0,6

0,8

0,8

1,3

1,2

Rågvete

1,4

0,9

0,9

0,9

1,5

1,6

1,2

1,1

0,7

1,1

1,1

Vete

15,2

15,9

14,1

12,5

17,5

17,8

17,5

18,5

14,9

18,5

17,7

Baljväxter

1,8

1,6

1,5

1,5

1,7

2,3

2,5

2,3

2,2

1,7

1,9

Grönfoderväxter

1,5

1,5

1,5

1,4

1,8

1,7

1,6

1,8

2,1

2,2

2,0

Majs

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,9

0,8

Oljeväxter

4,9

4,2

4,6

5,0

4,0

3,9

3,9

4,6

4,0

4,2

3,9

Potatis matpotatis

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

0,6

0,7

0,7

0,6

0,6

0,6

Potatis, stärkelse

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Sockerbetor

1,4

1,5

1,5

1,4

1,3

0,8

1,2

1,2

1,2

1,1

1,2

Vall slåtter och bete

43,8

44,1

43,5

43,7

43,3

42,1

41,3

40,3

41,1

42,6

41,8

Vall träda

6,7

5,9

5,8

6,1

5,1

6,3

6,5

6,3

6,5

5,2

5,4

Energiskog

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

Trädgårdsväxter

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6