Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Näringsliv // Anställda och egna företagare

Anställda och egna företagare

Senast uppdaterad 2024-03-12
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Företagare.
Endast personer som deklarerar inkomst av aktiv näringsverksamhet redovisas som förvärvsarbetande i RAMS. För att betraktas som aktiv skall den skattskyldige ha ägnat sig åt verksamheten i en omfattning som motsvarar minst en tredjedel (500 timmar) av en anställning på heltid.

Sysselsatta i regionen fördelade på företagare och anställda 2022

Kommun/Region Egna företagare Företagare i eget AB Summa företagare Andel företagare (%) Anställda Andel anställda (%)
Arjeplog 150 89 239 16,4 1 215 83,6
Arvidsjaur 197 170 367 12,5 2 560 87,5
Boden 648 531 1 179 10,1 10 474 89,9
Gällivare 419 425 844 8,8 8 702 91,2
Haparanda 442 178 620 16,9 3 054 83,1
Jokkmokk 331 135 466 21,2 1 734 78,8
Kalix 505 322 827 11,8 6 163 88,2
Kiruna 544 639 1 183 9,2 11 610 90,8
Luleå 1 500 1 856 3 356 7,4 42 134 92,6
Pajala 343 175 518 19,9 2 087 80,1
Piteå 915 1 041 1 956 10,1 17 324 89,9
Älvsbyn 241 213 454 14,0 2 782 86,0
Överkalix 139 82 221 15,1 1 239 84,9
Övertorneå 291 106 397 23,1 1 318 76,9
Norrbottens län 6 665 5 962 12 627 10,1 112 396 89,9
Riket 256 060 287 843 543 903 10,4 4 701 392 89,6

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta