Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2021-12-13
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2021 efter näringsgren (SNI 2007)

             

Näringsgren

Antal

Andel

Älvsbyns kommun

Norrbottens län

Riket       

Älvsbyns kommun

Norrbottens län

Riket

Areella

620

13 721

244 775

46,7

36,7

17,9

Tillverkning, gruvor, energi

79

1 877

62 289

6,0

5,0

4,6

Byggindustri

142

3 151

119 600

10,7

8,4

8,8

Handel

78

2 911

146 506

5,9

7,8

10,7

Hotell och restaurang

30

935

37 417

2,3

2,5

2,7

Transport och kommunikation

46

928

35 164

3,5

2,5

2,6

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

171

7 435

393 035

12,9

19,9

28,8

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

56

2 252

105 773

4,2

6,0

7,7

Andra samhälleliga och personliga tjänster

105

4 191

222 148

7,9

11,2

16,3

Samtliga exkl okänd näringsgren

1 327

37 401

1 366 707

100

100

100

Näringsgren okänd

2

81

5 818

 

 

 

Totalt

1 329

37 482

1 372 525

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta