Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2020-12-09
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2020 efter näringsgren (SNI 2007)

             

Näringsgren

Antal

Andel

Älvsbyns kommun

Norrbottens län

Riket       

Älvsbyns kommun

Norrbottens län

Riket

Areella

616

13 774

245 937

46,8

37,2

18,4

Tillverkning, gruvor, energi

76

1 845

60 832

5,8

5,0

4,6

Byggindustri

145

3 033

113 576

11,0

8,2

8,5

Handel

83

2 867

143 286

6,3

7,7

10,7

Hotell och restaurang

28

903

36 536

2,1

2,4

2,7

Transport och kommunikation

46

937

33 443

3,5

2,5

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

162

7 230

380 537

12,3

19,5

28,5

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

59

2 256

104 915

4,5

6,1

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

101

4 161

217 188

7,7

11,2

16,3

Samtliga exkl okänd näringsgren

1 316

37 006

1 336 250

100

100

100

Näringsgren okänd

1

70

5 409

 

 

 

Totalt

1 317

37 076

1 341 659

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta