Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2023-12-20
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2023 efter näringsgren (SNI 2007)

             

Näringsgren

Antal

Andel

Älvsbyns kommun

Norrbottens län

Riket       

Älvsbyns kommun

Norrbottens län

Riket

Areella

614

13 507

240 758

43,6

35,4

17,1

Tillverkning, gruvor, energi

86

1 959

64 011

6,1

5,1

4,5

Byggindustri

171

3 331

125 978

12,2

8,7

8,9

Handel

80

2 906

148 219

5,7

7,6

10,5

Hotell och restaurang

32

973

38 519

2,3

2,5

2,7

Transport och kommunikation

56

952

36 714

4,0

2,5

2,6

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

191

7 998

418 123

13,6

21,0

29,7

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

61

2 267

108 295

4,3

5,9

7,7

Andra samhälleliga och personliga tjänster

116

4 278

228 807

8,2

11,2

16,2

Samtliga exkl okänd näringsgren

1 407

38 171

1 409 424

100

100

100

Näringsgren okänd

4

93

6 191

 

 

 

Totalt

1 411

38 264

1 415 615

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta