Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Näringsliv // Andel sysselsatta i IT-företag

Andel sysselsatta i IT-företag

Senast uppdaterad 2024-03-12
Förklaring

IT-företagens branscher definieras av Tillväxtanalys. I dessa branscher ingår inte företag som kan beskrivas som IT-beroende företag. Hit hör t ex callcenters.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge
Sysselsatta i IT-företag 2021

Kommun/Region Sysselsatta inom IT-bransch Förvärvs-arbetande totalt Andel i IT-företag
Arjeplog 0 1 423 0,0
Arvidsjaur 3 2 659 0,1
Boden 151 11 520 1,3
Gällivare 47 9 716 0,5
Haparanda 7 3 430 0,2
Jokkmokk 0 2 273 0,0
Kalix 79 6 808 1,2
Kiruna 106 12 881 0,8
Luleå 2 014 44 418 4,5
Pajala 0 2 656 0,0
Piteå 247 18 910 1,3
Älvsbyn 7 3 149 0,2
Överkalix 0 1 470 0,0
Övertorneå 0 1 740 0,0
Norrbottens län 2 661 123 053 2,2
Riket 240 916 5 104 179 4,7

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta