Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Näringsliv // Sysselsatta i IT-företag efter…

Sysselsatta i IT-företag efter verksamhet

Senast uppdaterad 2021-01-22
Förklaring

IT-företagens branscher definieras av Tillväxtanalys. I dessa branscher ingår inte företag som kan beskrivas som IT-beroende företag. Hit hör t ex callcenters.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

De flesta i Norrbottens län som är sysselsatta i IT-företag arbetar inom konsult- och servicebyråer. Totalt sysselsätter IT-företagen 2 591 personer i Norrbottens län, 2,1 procent av de sysselsatta.

Sysselsatta i IT-företag 2020 efter verksamhetstyp

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Arjeplog

 

 

 

 

 

633

0,0

Arvidsjaur

 

1

 

 

1

1 347

0,1

Boden

1

2

18

2

23

5 299

0,4

Gällivare

 

14

3

 

17

4 267

0,4

Haparanda

 

1

1

 

2

1 715

0,1

Jokkmokk

 

 

1

 

1

1 100

0,1

Kalix

10

 

12

 

22

3 317

0,7

Kiruna

 

3

17

 

20

5 607

0,4

Luleå

19

54

225

161

459

20 632

2,2

Pajala

 

 

1

 

1

1 149

0,1

Piteå

1

11

39

 

51

8 981

0,6

Älvsbyn

 

1

 

1

2

1 573

0,1

Överkalix

 

 

 

 

 

653

0,0

Övertorneå

 

 

1

 

1

794

0,1

Norrbottens län

31

87

318

164

600

57 067

1,1

Riket

4 536

7 607

41 738

6 011

59 892

2 399 089

2,5

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Arjeplog

 

 

1

 

1

788

0,1

Arvidsjaur

 

5

1

3

9

1 354

0,7

Boden

1

12

72

11

96

6 046

1,6

Gällivare

 

19

12

6

37

5 347

0,7

Haparanda

 

4

5

3

12

1 679

0,7

Jokkmokk

 

3

4

 

7

1 170

0,6

Kalix

25

1

38

4

68

3 481

2,0

Kiruna

1

20

60

11

92

7 022

1,3

Luleå

89

161

917

312

1 479

23 048

6,4

Pajala

1

 

1

1

3

1 514

0,2

Piteå

1

42

115

12

170

9 794

1,7

Älvsbyn

 

3

5

 

8

1 615

0,5

Överkalix

 

2

 

 

2

805

0,2

Övertorneå

 

3

4

 

7

926

0,8

Norrbottens län

118

275

1 235

363

1 991

64 589

3,1

Riket

11 739

23 179

122 766

13 997

171 681

2 582 652

6,6

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Arjeplog

0

0

1

0

1

1 421

0,1

Arvidsjaur

0

6

1

3

10

2 701

0,4

Boden

2

14

90

13

119

11 345

1,0

Gällivare

0

33

15

6

54

9 614

0,6

Haparanda

0

5

6

3

14

3 394

0,4

Jokkmokk

0

3

5

0

8

2 270

0,4

Kalix

35

1

50

4

90

6 798

1,3

Kiruna

1

23

77

11

112

12 629

0,9

Luleå

108

215

1 142

473

1 938

43 680

4,4

Pajala

1

0

2

1

4

2 663

0,2

Piteå

2

53

154

12

221

18 775

1,2

Älvsbyn

0

4

5

1

10

3 188

0,3

Överkalix

0

2

0

0

2

1 458

0,1

Övertorneå

0

3

5

0

8

1 720

0,5

Norrbottens län

149

362

1 553

527

2 591

121 656

2,1

Riket

16 275

30 786

164 504

20 008

231 573

4 981 741

4,6

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

               

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta