Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Näringsliv // Företagskonkurser

Företagskonkurser

Senast uppdaterad 2021-03-23
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.

Företagskonkurser 2000-2020

             

År

Antal

Index 2000=100

Älvsbyns kommun

Norrbottens län

Riket

Älvsbyns kommun

Norrbottens län

Riket

2000

6

171

6 733

100

100

100

2001

10

233

7 433

167

136

110

2002

12

218

7 930

200

127

118

2003

9

195

8 237

150

114

122

2004

13

161

7 649

217

94

114

2005

9

128

6 784

150

75

101

2006

3

141

6 160

50

82

91

2007

6

129

5 791

100

75

86

2008

6

118

6 298

100

69

94

2009

12

156

7 638

200

91

113

2010

11

142

7 274

183

83

108

2011

7

150

6 958

117

88

103

2012

5

140

7 471

83

82

111

2013

5

122

7 701

83

71

114

2014

3

135

7 154

50

79

106

2015

3

139

6 426

50

81

95

2016

7

137

6 019

117

80

89

2017

4

138

6 394

67

81

95

2018

5

147

7 223

83

86

107

2019

7

126

7 358

117

74

109

2020

5

137

7 296

83

80

108

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta