Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Näringsliv // Företagskonkurser

Företagskonkurser

Senast uppdaterad 2023-01-13
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.

Företagskonkurser 2001-2021

             

År

Antal

Index 2001=100

Älvsbyns kommun

Norrbottens län

Riket

Älvsbyns kommun

Norrbottens län

Riket

2001

10

233

7 433

100

100

100

2002

12

218

7 930

120

94

107

2003

9

195

8 237

90

84

111

2004

13

161

7 649

130

69

103

2005

9

128

6 784

90

55

91

2006

3

141

6 160

30

61

83

2007

6

129

5 791

60

55

78

2008

6

118

6 298

60

51

85

2009

12

156

7 638

120

67

103

2010

11

142

7 274

110

61

98

2011

7

150

6 958

70

64

94

2012

5

140

7 471

50

60

101

2013

5

122

7 701

50

52

104

2014

3

135

7 154

30

58

96

2015

3

139

6 426

30

60

86

2016

7

137

6 019

70

59

81

2017

4

138

6 394

40

59

86

2018

5

147

7 223

50

63

97

2019

7

126

7 358

70

54

99

2020

5

137

7 296

50

59

98

2021

2

100

6 463

20

43

87

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta