Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Näringsliv // Anställda och egna företagare

Anställda och egna företagare

Senast uppdaterad 2021-01-22
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Företagare.
Endast personer som deklarerar inkomst av aktiv näringsverksamhet redovisas som förvärvsarbetande i RAMS. För att betraktas som aktiv skall den skattskyldige ha ägnat sig åt verksamheten i en omfattning som motsvarar minst en tredjedel (500 timmar) av en anställning på heltid.

Sysselsatta i regionen fördelade på företagare och anställda 2020

Kommun/Region Egna företagare Företagare i eget AB Summa företagare Andel företagare (%) Anställda Andel anställda (%)
Arjeplog 156 62 218 15,3 1 203 84,7
Arvidsjaur 254 126 380 14,1 2 321 85,9
Boden 767 346 1 113 9,8 10 232 90,2
Gällivare 533 326 859 8,9 8 755 91,1
Haparanda 310 147 457 13,5 2 937 86,5
Jokkmokk 353 89 442 19,5 1 828 80,5
Kalix 622 252 874 12,9 5 924 87,1
Kiruna 731 409 1 140 9,0 11 489 91,0
Luleå 1 753 1 217 2 970 6,8 40 710 93,2
Pajala 428 104 532 20,0 2 131 80,0
Piteå 1 133 692 1 825 9,7 16 950 90,3
Älvsbyn 269 156 425 13,3 2 763 86,7
Överkalix 182 59 241 16,5 1 217 83,5
Övertorneå 324 89 413 24,0 1 307 76,0
Norrbottens län 7 815 4 074 11 889 9,8 109 767 90,2
Riket 285 133 190 002 475 135 9,5 4 506 606 90,5

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta