Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Näringsliv // Arbetsställen efter näringsgre…

Arbetsställen efter näringsgren och kommun

Senast uppdaterad 2021-12-13
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.

Antal arbetsställen 2021 efter region och näringsgren (SNI 2007)*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt       

Arjeplog

355

88

342

785

Arvidsjaur

651

131

469

1 251

Boden

1 314

437

1 799

3 550

Gällivare

995

432

1 162

2 589

Haparanda

378

198

671

1 247

Jokkmokk

518

217

544

1 279

Kalix

1 133

360

989

2 482

Kiruna

1 129

545

1 716

3 390

Luleå

2 659

1 167

6 430

10 256

Pajala

843

212

452

1 507

Piteå

2 196

784

2 955

5 935

Älvsbyn

620

221

486

1 327

Överkalix

410

90

270

770

Övertorneå

520

146

367

1 033

Norrbottens län

13 721

5 028

18 652

37 401

Riket

244 775

181 889

940 043

1 366 707

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: SCB Företagsregistret

         

Procentuell fördelning*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

Arjeplog

45,2

11,2

43,6

100

Arvidsjaur

52,0

10,5

37,5

100

Boden

37,0

12,3

50,7

100

Gällivare

38,4

16,7

44,9

100

Haparanda

30,3

15,9

53,8

100

Jokkmokk

40,5

17,0

42,5

100

Kalix

45,6

14,5

39,8

100

Kiruna

33,3

16,1

50,6

100

Luleå

25,9

11,4

62,7

100

Pajala

55,9

14,1

30,0

100

Piteå

37,0

13,2

49,8

100

Älvsbyn

46,7

16,7

36,6

100

Överkalix

53,2

11,7

35,1

100

Övertorneå

50,3

14,1

35,5

100

Norrbottens län

36,7

13,4

49,9

100

Riket

17,9

13,3

68,8

100

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal arbetsställen 2001-2021 efter näringsgrupp

         

Älvsbyns kommun

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt     

2001

327

119

372

818

2002

324

124

378

826

2003

330

119

397

846

2004

323

117

401

841

2005

418

123

409

950

2006

507

136

430

1 073

2007

514

140

446

1 100

2008

511

145

446

1 102

2009

494

156

437

1 087

2010

495

163

419

1 077

2011

572

170

468

1 210

2012

625

174

470

1 269

2013

592

181

476

1 249

2014

616

182

481

1 279

2015

629

193

489

1 311

2016

630

199

487

1 316

2017

621

197

483

1 301

2018

635

201

488

1 324

2019

627

214

472

1 313

2020

616

221

479

1 316

2021

620

221

486

1 327

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt     

2001

159 083

117 725

541 945

818 753

2002

164 488

119 755

555 168

839 411

2003

174 582

122 028

571 312

867 922

2004

174 894

125 105

588 771

888 770

2005

189 754

129 451

610 116

929 321

2006

207 904

134 464

634 179

976 547

2007

210 117

138 665

658 568

1 007 350

2008

207 821

138 396

683 994

1 030 211

2009

202 877

141 270

698 717

1 042 864

2010

207 433

142 077

689 525

1 039 035

2011

240 285

154 593

780 134

1 175 012

2012

248 816

156 597

796 959

1 202 372

2013

238 283

156 528

803 619

1 198 430

2014

248 883

159 186

821 503

1 229 572

2015

250 502

162 885

836 441

1 249 828

2016

249 798

167 560

854 709

1 272 067

2017

248 228

167 285

868 669

1 284 182

2018

247 678

168 896

884 482

1 301 056

2019

246 129

170 882

899 745

1 316 756

2020

245 937

174 408

915 905

1 336 250

2021

244 775

181 889

940 043

1 366 707

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Utveckling av antal arbetsställen 2001-2021 efter näringsgrupp. Index år 2001=100

         

Älvsbyns kommun

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

99

104

102

101

2003

101

100

107

103

2004

99

98

108

103

2005

128

103

110

116

2006

155

114

116

131

2007

157

118

120

134

2008

156

122

120

135

2009

151

131

117

133

2010

151

137

113

132

2011

175

143

126

148

2012

191

146

126

155

2013

181

152

128

153

2014

188

153

129

156

2015

192

162

131

160

2016

193

167

131

161

2017

190

166

130

159

2018

194

169

131

162

2019

192

180

127

161

2020

188

186

129

161

2021

190

186

131

162

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

103

102

102

103

2003

110

104

105

106

2004

110

106

109

109

2005

119

110

113

114

2006

131

114

117

119

2007

132

118

122

123

2008

131

118

126

126

2009

128

120

129

127

2010

130

121

127

127

2011

151

131

144

144

2012

156

133

147

147

2013

150

133

148

146

2014

156

135

152

150

2015

157

138

154

153

2016

157

142

158

155

2017

156

142

160

157

2018

156

143

163

159

2019

155

145

166

161

2020

155

148

169

163

2021

154

155

173

167

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta