Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Näringsliv // Arbetsställen efter näringsgre…

Arbetsställen efter näringsgren och kommun

Senast uppdaterad 2023-12-20
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.

Antal arbetsställen 2023 efter region och näringsgren (SNI 2007)*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt       

Arjeplog

342

90

350

782

Arvidsjaur

623

150

493

1 266

Boden

1 302

457

1 921

3 680

Gällivare

957

438

1 210

2 605

Haparanda

374

205

661

1 240

Jokkmokk

519

228

548

1 295

Kalix

1 124

361

1 024

2 509

Kiruna

1 104

574

1 789

3 467

Luleå

2 652

1 245

6 625

10 522

Pajala

829

201

460

1 490

Piteå

2 185

844

3 117

6 146

Älvsbyn

614

257

536

1 407

Överkalix

380

97

258

735

Övertorneå

502

143

382

1 027

Norrbottens län

13 507

5 290

19 374

38 171

Riket

240 758

189 989

978 677

1 409 424

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: SCB Företagsregistret

         

Procentuell fördelning*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

Arjeplog

43,7

11,5

44,8

100

Arvidsjaur

49,2

11,8

38,9

100

Boden

35,4

12,4

52,2

100

Gällivare

36,7

16,8

46,4

100

Haparanda

30,2

16,5

53,3

100

Jokkmokk

40,1

17,6

42,3

100

Kalix

44,8

14,4

40,8

100

Kiruna

31,8

16,6

51,6

100

Luleå

25,2

11,8

63,0

100

Pajala

55,6

13,5

30,9

100

Piteå

35,6

13,7

50,7

100

Älvsbyn

43,6

18,3

38,1

100

Överkalix

51,7

13,2

35,1

100

Övertorneå

48,9

13,9

37,2

100

Norrbottens län

35,4

13,9

50,8

100

Riket

17,1

13,5

69,4

100

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal arbetsställen 2003-2023 efter näringsgrupp

         

Älvsbyns kommun

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt     

2003

330

119

397

846

2004

323

117

401

841

2005

418

123

409

950

2006

507

136

430

1 073

2007

514

140

446

1 100

2008

511

145

446

1 102

2009

494

156

437

1 087

2010

495

163

419

1 077

2011

572

170

468

1 210

2012

625

174

470

1 269

2013

592

181

476

1 249

2014

616

182

481

1 279

2015

629

193

489

1 311

2016

630

199

487

1 316

2017

621

197

483

1 301

2018

635

201

488

1 324

2019

627

214

472

1 313

2020

616

221

479

1 316

2021

620

221

486

1 327

2022

609

243

524

1 376

2023

614

257

536

1 407

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt     

2003

174 582

122 028

571 312

867 922

2004

174 894

125 105

588 771

888 770

2005

189 754

129 451

610 116

929 321

2006

207 904

134 464

634 179

976 547

2007

210 117

138 665

658 568

1 007 350

2008

207 821

138 396

683 994

1 030 211

2009

202 877

141 270

698 717

1 042 864

2010

207 433

142 077

689 525

1 039 035

2011

240 285

154 593

780 134

1 175 012

2012

248 816

156 597

796 959

1 202 372

2013

238 283

156 528

803 619

1 198 430

2014

248 883

159 186

821 503

1 229 572

2015

250 502

162 885

836 441

1 249 828

2016

249 798

167 560

854 709

1 272 067

2017

248 228

167 285

868 669

1 284 182

2018

247 678

168 896

884 482

1 301 056

2019

246 129

170 882

899 745

1 316 756

2020

245 937

174 408

915 905

1 336 250

2021

244 775

181 889

940 043

1 366 707

2022

243 069

187 801

962 214

1 393 084

2023

240 758

189 989

978 677

1 409 424

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Utveckling av antal arbetsställen 2003-2023 efter näringsgrupp. Index år 2003=100

         

Älvsbyns kommun

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2003

100

100

100

100

2004

98

98

101

99

2005

127

103

103

112

2006

154

114

108

127

2007

156

118

112

130

2008

155

122

112

130

2009

150

131

110

128

2010

150

137

106

127

2011

173

143

118

143

2012

189

146

118

150

2013

179

152

120

148

2014

187

153

121

151

2015

191

162

123

155

2016

191

167

123

156

2017

188

166

122

154

2018

192

169

123

157

2019

190

180

119

155

2020

187

186

121

156

2021

188

186

122

157

2022

185

204

132

163

2023

186

216

135

166

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2003

100

100

100

100

2004

100

103

103

102

2005

109

106

107

107

2006

119

110

111

113

2007

120

114

115

116

2008

119

113

120

119

2009

116

116

122

120

2010

119

116

121

120

2011

138

127

137

135

2012

143

128

139

139

2013

136

128

141

138

2014

143

130

144

142

2015

143

133

146

144

2016

143

137

150

147

2017

142

137

152

148

2018

142

138

155

150

2019

141

140

157

152

2020

141

143

160

154

2021

140

149

165

157

2022

139

154

168

161

2023

138

156

171

162

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta