Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Näringsliv // Förvärvsarbetande med eftergym…

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

Senast uppdaterad 2024-03-25
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI 2007).
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
PDF
Diagram nuläge

Andel av förvärvsarbetande november 2022 i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

       

Bransch

Kommun/Region

Älvsbyns kommun

Norrbottens län

Riket

Förvärvsarbetande totalt

26

37

46

Jordbruk, skogsbruk och fiske

23

22

25

Tillverkning och utvinning

13

23

32

Energiförsörjning; miljöverksamhet

7

38

44

Byggverksamhet

9

14

18

Handel

14

20

32

Transport och magasinering

13

18

25

Hotell- och restaurangverksamhet

16

24

25

Information och kommunikation

50

61

73

Finans- och försäkringsverksamhet

0

45

66

Fastighetsverksamhet

17

33

45

Företagstjänster

24

42

52

Offentlig förvaltning och försvar

58

65

73

Utbildning och forskning

63

65

65

Vård och omsorg; sociala tjänster

28

42

49

Personliga och kulturella tjänster

27

41

46

Okänd verksamhet

15

34

33

Icke förvärvsarbetande, Totalt

18

29

33

   i reguljär utbildning

50

62

58

   ej i reguljär utbildning

15

20

26

Totalt

25

36

43

… = antal personer under fyra, redovisas ej

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta