Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Näringsliv // Förvärvsarbetande med eftergym…

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

Senast uppdaterad 2022-03-01
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI 2007).
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
PDF
Diagram nuläge

Andel av förvärvsarbetande november 2020 i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

       

Bransch

Kommun/Region

Älvsbyns kommun

Norrbottens län

Riket

Förvärvsarbetande totalt

25

36

44

Jordbruk, skogsbruk och fiske

25

21

23

Tillverkning och utvinning

11

22

30

Energiförsörjning; miljöverksamhet

0

35

42

Byggverksamhet

8

13

16

Handel

13

18

30

Transport och magasinering

11

18

24

Hotell- och restaurangverksamhet

19

22

23

Information och kommunikation

40

60

71

Finans- och försäkringsverksamhet

33

44

64

Fastighetsverksamhet

17

31

42

Företagstjänster

24

40

50

Offentlig förvaltning och försvar

55

63

71

Utbildning och forskning

64

65

64

Vård och omsorg; sociala tjänster

26

41

48

Personliga och kulturella tjänster

24

39

45

Okänd verksamhet

25

38

34

Icke förvärvsarbetande, Totalt

16

27

32

   i reguljär utbildning

29

47

47

   ej i reguljär utbildning

13

19

25

Totalt

24

35

41

… = antal personer under fyra, redovisas ej

Källa: Statistiska centralbyrån

       

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta