Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Näringsliv // Arbetsställen efter storlekskl…

Arbetsställen efter storleksklass

Senast uppdaterad 2021-12-13
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2021 efter storleksklass.

           

Region

Antal

Storlek antal anställda

0

 1-9

 10-49

 50-

Totalt     

Älvsbyns kommun

1 015

242

59

13

1 329

Norrbottens län

28 227

6 816

2 020

419

37 482

Riket

969 914

309 904

75 286

17 421

1 372 525

           

Region

Andel i procent

Storlek antal anställda

0

 1-9

 10-49

 50-

Totalt

Älvsbyns kommun

76,4

18,2

4,4

1,0

100

Norrbottens län

75,3

18,2

5,4

1,1

100

Riket

70,7

22,6

5,5

1,3

100

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal arbetsställen 2001-2021 efter storleksklass.

           

Älvsbyns kommun

År

Antal

Storlek antal anställda

0

 1-9

 10-49

 50-

Totalt     

2001

712

214

60

9

995

2002

722

214

59

10

1 005

2003

723

213

58

11

1 005

2004

707

215

56

11

989

2005

783

223

52

10

1 068

2006

770

249

49

10

1 078

2007

779

269

47

10

1 105

2008

787

258

50

11

1 106

2009

777

254

49

11

1 091

2010

785

253

49

11

1 098

2011

887

279

47

12

1 225

2012

931

280

46

14

1 271

2013

917

272

48

14

1 251

2014

960

256

50

14

1 280

2015

986

264

50

13

1 313

2016

1 002

252

54

11

1 319

2017

996

241

54

12

1 303

2018

1 003

258

53

11

1 325

2019

999

255

49

11

1 314

2020

1 010

244

50

13

1 317

2021

1 015

242

59

13

1 329

Riket

År

Antal

Storlek antal anställda

0

 1-9

 10-49

 50-

Totalt     

2001

614 981

225 703

55 754

12 538

908 976

2002

628 796

222 190

55 522

12 765

919 273

2003

642 567

222 176

55 746

12 957

933 446

2004

652 311

224 823

55 568

12 844

945 546

2005

676 982

228 850

55 664

13 080

974 576

2006

681 376

240 416

56 798

13 234

991 824

2007

700 462

248 587

58 422

13 612

1 021 083

2008

712 656

254 722

60 507

13 888

1 041 773

2009

721 298

256 889

61 102

13 880

1 053 169

2010

718 245

265 415

60 974

13 708

1 058 342

2011

842 079

279 417

62 034

13 905

1 197 435

2012

845 502

291 596

63 622

14 180

1 214 900

2013

829 290

298 371

64 152

14 369

1 206 182

2014

853 005

304 501

65 398

14 521

1 237 425

2015

865 641

310 830

66 422

14 862

1 257 755

2016

884 741

312 560

67 573

15 198

1 280 072

2017

885 210

322 824

68 515

15 559

1 292 108

2018

890 343

333 821

69 430

15 881

1 309 475

2019

896 946

341 243

69 751

16 139

1 324 079

2020

952 000

299 988

72 860

16 811

1 341 659

2021

969 914

309 904

75 286

17 421

1 372 525

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Utveckling av antal arbetsställen 2001-2021 efter storleksklass. Index år 2001=100

           

Älvsbyns kommun

År

Index år 2001=100

Storlek antal anställda

0

 1-9

 10-49

 50-

Totalt

2001

100

100

100

100

100

2002

101

100

98

111

101

2003

102

100

97

122

101

2004

99

100

93

122

99

2005

110

104

87

111

107

2006

108

116

82

111

108

2007

109

126

78

111

111

2008

111

121

83

122

111

2009

109

119

82

122

110

2010

110

118

82

122

110

2011

125

130

78

133

123

2012

131

131

77

156

128

2013

129

127

80

156

126

2014

135

120

83

156

129

2015

138

123

83

144

132

2016

141

118

90

122

133

2017

140

113

90

133

131

2018

141

121

88

122

133

2019

140

119

82

122

132

2020

142

114

83

144

132

2021