Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Näringsliv // Förvärvsarbetande; utbildnings…

Förvärvsarbetande; utbildningsnivå och bransch

Senast uppdaterad 2022-03-01
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI 2007).
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.

Förvärvsarbetande november 2020 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år fördelade efter näringsgren och utbildningsnivå, samt ej förvärvsarbetande efter studiedeltagande och utbildningsnivå.  

                 

Älvsbyns kommun

Näringsgren

Samtliga, antal

Procentuell andel

Uppgift saknas

Förgymnasial utbildning

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

mindre än 9 år

9 år

högst 2 år

3 år

mindre än 3 år

minst 3 år

Förvärvsarbetande totalt

3 385

1

1

7

29

37

15

10

Jordbruk, skogsbruk och fiske

140

0

4

7

39

25

11

14

Tillverkning och utvinning

475

1

0

9

35

43

4

6

Energiförsörjning; miljöverksamhet

35

0

0

0

43

43

0

0

Byggverksamhet

485

1

0

10

32

48

2

6

Handel

260

0

0

15

23

48

6

8

Transport och magasinering

185

0

0

8

38

41

5

5

Hotell- och restaurangverksamhet

80

6

6

0

31

38

6

13

Information och kommunikation

25

0

0

0

20

40

20

20

Finans- och försäkringsverksamhet

15

0

0

0

33

67

0

33

Fastighetsverksamhet

60

0

0

8

33

33

0

17

Företagstjänster

210

2

2

7

29

38

12

12

Offentlig förvaltning och försvar

280

0

2

2

18

23

32

23

Utbildning och forskning

360

0

0

3

15

17

49

15

Vård och omsorg; sociala tjänster

635

2

2

6

29

36

17

9

Personliga och kulturella tjänster

125

0

0

8

20

44

12

12

Okänd verksamhet

20

0

0

0

50

25

25

0

Icke förvärvsarbetande, Totalt

860

9

5

17

30

23

6

10

   i reguljär utbildning

190

13

11

13

11

24

8

21

   ej i reguljär utbildning

670

7

4

19

35

22

6

7

Totalt

4 245

2

2

9

29

34

13

10

                 

Riket

Näringsgren

Samtliga, antal

Procentuell andel

Uppgift saknas

Förgymnasial utbildning

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

mindre än 9 år

9 år

högst 2 år

3 år

mindre än 3 år

minst 3 år

Förvärvsarbetande totalt

4 603 480

1

2

7

17

28

16

28

Jordbruk, skogsbruk och fiske

59 380

2

1

13

28

32

13

10

Tillverkning och utvinning

514 255

1

1

10

25

32

13

17

Energiförsörjning; miljöverksamhet

51 555

0

1

7

22

28

18

24

Byggverksamhet

339 490

3

1

10

27

43

9

7

Handel

540 880

1

1

9

18

40

15

15

Transport och magasinering

211 855

1

2

11

27

35

13

11

Hotell- och restaurangverksamhet

136 355

5

8

12

19

34

14

9

Information och kommunikation

212 420

2

0

2

6

17

24

47

Finans- och försäkringsverksamhet

95 950

1

0

2

8

25

19

45

Fastighetsverksamhet

74 905

1

1

8

22

26

19

23

Företagstjänster

554 900

2

2

6

13

23

18

33

Offentlig förvaltning och försvar

304 280

0

0

2

9

16

22

49

Utbildning och forskning

516 535

1

1

3

10

16

15

49

Vård och omsorg; sociala tjänster

755 595

1

1

5

19

25

14

34

Personliga och kulturella tjänster

194 185

1

2

7

15

29

18

27

Okänd verksamhet

40 955

2

7

11

23

23

16

18

Icke förvärvsarbetande, Totalt

1 273 355

7

6

15

18

21

17

15

   i reguljär utbildning

381 060

5

7

9

9

24

30

17

   ej i reguljär utbildning

892 295

9

6

17

22

20

12

13

Totalt

5 876 835

3

3

8

18

26

16

25

… = antal personer under fyra, redovisas ej

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta