Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Näringsliv // Förvärvsarbetande; utbildnings…

Förvärvsarbetande; utbildningsnivå och bransch

Senast uppdaterad 2024-03-25
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI 2007).
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.

Förvärvsarbetande november 2022 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år fördelade efter näringsgren och utbildningsnivå, samt ej förvärvsarbetande efter studiedeltagande och utbildningsnivå.  

                 

Älvsbyns kommun

Näringsgren

Samtliga, antal

Procentuell andel

Uppgift saknas

Förgymnasial utbildning

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

mindre än 9 år

9 år

högst 2 år

3 år

mindre än 3 år

minst 3 år

Förvärvsarbetande totalt

3 449

1

1

6

26

39

11

15

Jordbruk, skogsbruk och fiske

124

0

3

10

40

27

9

15

Tillverkning och utvinning

468

3

1

7

32

45

9

4

Energiförsörjning; miljöverksamhet

42

0

0

0

33

57

0

7

Byggverksamhet

493

2

0

10

31

50

7

2

Handel

274

1

0

12

24

49

8

6

Transport och magasinering

191

0

0

8

34

47

7

6

Hotell- och restaurangverksamhet

104

10

8

7

21

38

11

6

Information och kommunikation

30

10

0

0

27

37

23

27

Finans- och försäkringsverksamhet

18

0

0

0

0

61

0

0

Fastighetsverksamhet

54

0

6

0

35

39

17

0

Företagstjänster

249

1

4

6

25

40

10

14

Offentlig förvaltning och försvar

295

0

1

2

13

24

22

36

Utbildning och forskning

370

1

1

2

15

18

18

45

Vård och omsorg; sociala tjänster

597

2

2

5

26

37

10

19

Personliga och kulturella tjänster

123

0

0

8

19

41

11

15

Okänd verksamhet

20

0

0

15

40

20

0

15

Icke förvärvsarbetande, Totalt

706

9

4

18

31

20

11

8

   i reguljär utbildning

74

5

0

18

8

22

39

11

   ej i reguljär utbildning

632

10

5

18

33

20

8

7

Totalt

4 155

3

2

8

27

36

11

14

                 

Riket

Näringsgren

Samtliga, antal

Procentuell andel

Uppgift saknas

Förgymnasial utbildning

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

mindre än 9 år

9 år

högst 2 år

3 år

mindre än 3 år

minst 3 år

Förvärvsarbetande totalt

4 837 222

2

2

6

16

28

16

29

Jordbruk, skogsbruk och fiske

56 981

2

1

11

25

34

13

12

Tillverkning och utvinning

533 702

1

1

9

23

33

14

18

Energiförsörjning; miljöverksamhet

53 451

0

1

6

19

28

19

26

Byggverksamhet

362 024

4

1

9

25

43

10

8

Handel

557 032

1

1

8

17

40

16

15

Transport och magasinering

214 418

2

3

10

25

35

14

11

Hotell- och restaurangverksamhet

154 051

5

7

12

18

32

16

10

Information och kommunikation

238 720

2

0

2

5

16

24

49

Finans- och försäkringsverksamhet

103 380

1

0

2

6

24

19

47

Fastighetsverksamhet

77 756

1

1

7

20

26

21

24

Företagstjänster

620 509

2

2

6

12

23

18

34

Offentlig förvaltning och försvar

321 498

0

0

2

8

15

23

50

Utbildning och forskning

517 957

1

1

3

10

16

15

51

Vård och omsorg; sociala tjänster

758 914

1

2

4

18

24

14

35

Personliga och kulturella tjänster

199 825

1

2

7

14

29

19

28

Okänd verksamhet

67 004

10

4

12

19

21

14

20

Icke förvärvsarbetande, Totalt

1 105 252

9

6

14

17

20

18

15

   i reguljär utbildning

244 331

4

2

6

5

25

39

19

   ej i reguljär utbildning

860 924

10

7

17

21

19

12

14

Totalt

5 942 474

3

2

8

16

26

17

27

… = antal personer under fyra, redovisas ej

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta