Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Näringsliv // Antal arbetsställen med anstäl…

Antal arbetsställen med anställda

Senast uppdaterad 2023-12-19
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
Antal arbetsställen med anställda 1997-2023

År Älvsbyns kommun Norrbottens län Riket Kommunens andel (%) av arbets-ställen i länet
1997 303 8 170 275 116 3,7
1998 300 8 309 282 002 3,6
1999 300 8 399 287 239 3,6
2000 294 8 298 291 803 3,5
2001 283 8 169 293 995 3,5
2002 283 8 034 290 477 3,5
2003 282 8 052 290 879 3,5
2004 282 8 025 293 235 3,5
2005 285 8 115 297 594 3,5
2006 308 8 432 310 448 3,7
2007 326 8 688 320 621 3,8
2008 319 8 838 329 117 3,6
2009 314 8 832 331 387 3,6
2010 313 8 912 340 097 3,5
2011 338 9 150 355 356 3,7
2012 340 9 486 369 398 3,6
2013 334 9 504 376 892 3,5
2014 320 9 488 384 420 3,4
2015 327 9 552 392 114 3,4
2016 317 9 455 395 331 3,4
2017 307 9 551 406 898 3,2
2018 322 9 713 419 132 3,3
2019 315 9 831 427 133 3,2
2020 307 9 123 389 650 3,4
2021 314 9 255 402 611 3,4
2022 345 9 555 413 505 3,6
2023 345 9 674 417 175 3,6

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta