Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Näringsliv // Sysselsatta i IT-företag efter…

Sysselsatta i IT-företag efter verksamhet

Senast uppdaterad 2021-01-22
Förklaring

IT-företagens branscher definieras av Tillväxtanalys. I dessa branscher ingår inte företag som kan beskrivas som IT-beroende företag. Hit hör t ex callcenters.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

De flesta i Norrbottens län som är sysselsatta i IT-företag arbetar inom konsult- och servicebyråer. Totalt sysselsätter IT-företagen 2 690 personer i Norrbottens län, 2,2 procent av de sysselsatta.

Sysselsatta i IT-företag 2019 efter verksamhetstyp

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Arjeplog

 

 

 

 

 

634

0,0

Arvidsjaur

 

 

 

 

 

1 441

0,0

Boden

1

2

13

3

19

5 438

0,3

Gällivare

 

11

3

 

14

4 330

0,3

Haparanda

 

1

3

 

4

1 797

0,2

Jokkmokk

 

 

1

 

1

1 171

0,1

Kalix

10

1

12

 

23

3 394

0,7

Kiruna

 

3

19

 

22

5 719

0,4

Luleå

17

66

216

192

491

20 947

2,3

Pajala

1

 

1

 

2

1 153

0,2

Piteå

1

10

36

1

48

9 182

0,5

Älvsbyn

 

2

 

 

2

1 600

0,1

Överkalix

 

 

 

 

 

644

0,0

Övertorneå

 

 

1

 

1

809

0,1

Norrbottens län

30

96

305

196

627

58 259

1,1

Riket

4 457

7 794

40 913

6 150

59 314

2 441 193

2,4

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Arjeplog

 

 

1

 

1

823

0,1

Arvidsjaur

1

4

2

5

12

1 588

0,8

Boden

3

16

44

18

81

6 007

1,3

Gällivare

 

16

19

4

39

5 315

0,7

Haparanda

 

5

3

3

11

1 660

0,7

Jokkmokk

 

3

5

 

8

1 215

0,7

Kalix

45

4

27

4

80

3 686

2,2

Kiruna

1

17

79

11

108

7 154

1,5

Luleå

85

178

864

373

1 500

23 357

6,4

Pajala

21

1

1

3

26

1 500

1,7

Piteå

 

42

116

13

171

10 028

1,7

Älvsbyn

 

3

5

9

17

1 640

1,0

Överkalix

 

1

1

 

2

734

0,3

Övertorneå

 

3

4

 

7

964

0,7

Norrbottens län

156

293

1 171

443

2 063

65 671

3,1

Riket

11 240

24 241

121 339

14 666

171 486

2 613 700

6,6

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Arjeplog

0

0

1

0

1

1 457

0,1

Arvidsjaur

1

4

2

5

12

3 029

0,4

Boden

4

18

57

21

100

11 445

0,9

Gällivare

0

27

22

4

53

9 645

0,5

Haparanda

0

6

6

3

15

3 457

0,4

Jokkmokk

0

3

6

0

9

2 386

0,4

Kalix

55

5

39

4

103

7 080

1,5

Kiruna

1

20

98

11

130

12 873

1,0

Luleå

102

244

1 080

565

1 991

44 304

4,5

Pajala

22

1

2

3

28

2 653

1,1

Piteå

1

52

152

14

219

19 210

1,1

Älvsbyn

0

5

5

9

19

3 240

0,6

Överkalix

0

1

1

0

2

1 378

0,1

Övertorneå

0

3

5

0

8

1 773

0,5

Norrbottens län

186

389

1 476

639

2 690

123 930

2,2

Riket

15 697

32 035

162 252

20 816

230 800

5 054 893

4,6

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta