Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 196 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län

Barnomsorg

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnader för barn inskrivna i förskolan ingår förskolor i såväl kommunal som enskild regi.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för förskola 2020. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region Kronor per inskrivet barn
Arvika 162 300
Eda 167 721
Filipstad 158 145
Forshaga 140 230
Grums 136 530
Hagfors 166 787
Hammarö 173 887
Karlstad 152 986
Kil 152 721
Kristinehamn 148 259
Munkfors 128 663
Storfors 144 351
Sunne 149 061
Säffle 141 757
Torsby 151 096
Årjäng 160 531
Värmlands län 152 189
Riket 156 299
Kommunala kostnader för förskola 2010-2020. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arvika 110 343 115 862 122 612 121 966 124 690 129 714 132 266 140 438 147 343 159 238 162 300
Eda 108 293 126 981 122 582 116 589 123 021 138 098 138 225 153 133 158 296 156 807 167 721
Filipstad 105 076 117 617 119 725 119 894 127 417 141 623 143 502 137 084 144 221 155 198 158 145
Forshaga 104 189 105 979 111 635 118 889 114 427 123 847 130 058 139 041 147 107 137 677 140 230
Grums 114 349 120 838 129 114 130 457 135 458 135 864 133 591 144 144 142 407 153 249 136 530
Hagfors 108 241 113 837 131 305 - 166 012 150 945 150 432 158 205 170 613 166 768 166 787
Hammarö 115 068 133 159 138 304 131 855 127 790 135 725 137 818 153 409 172 822 182 761 173 887
Karlstad 115 106 117 406 117 636 122 830 127 654 135 961 135 293 142 307 146 202 147 809 152 986
Kil 100 372 107 093 121 606 124 420 124 179 129 678 141 354 154 501 159 778 160 124 152 721
Kristinehamn 116 252 128 284 132 924 122 792 131 944 136 939 140 603 137 222 147 824 148 879 148 259
Munkfors 102 860 105 818 105 104 100 167 89 388 100 646 104 304 115 548 117 466 123 199 128 663
Storfors 121 904 122 858 122 312 123 375 138 429 143 324 145 782 148 713 133 043 139 208 144 351
Sunne 107 543 110 719 116 735 119 136 125 970 129 223 137 466 141 855 145 610 152 201 149 061
Säffle 108 405 129 444 132 829 122 007 119 018 124 971 144 000 147 607 153 398 164 190 141 757
Torsby 117 841 126 838 133 902 125 257 123 184 130 338 133 738 132 238 140 231 144 774 151 096
Årjäng 120 172 127 540 120 183 130 153 122 360 126 121 142 825 145 976 153 762 160 258 160 531
Värmlands län 111 001 119 392 123 657 121 986 126 309 132 064 136 954 143 214 148 758 153 271 152 189
Riket 114 546 119 682 123 063 125 593 130 784 136 712 142 232 147 445 151 858 154 651 156 299
Kommunala kostnader för förskola 2010-2020. Index år 2010=100.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arvika 100 105 111 111 113 118 120 127 134 144 147
Eda 100 117 113 108 114 128 128 141 146 145 155
Filipstad 100 112 114 114 121 135 137 130 137 148 151
Forshaga 100 102 107 114 110 119 125 133 141 132 135
Grums 100 106 113 114 118 119 117 126 125 134 119
Hagfors 100 105 121 . 153 139 139 146 158 154 154
Hammarö 100 116 120 115 111 118 120 133 150 159 151
Karlstad 100 102 102 107 111 118 118 124 127 128 133
Kil 100 107 121 124 124 129 141 154 159 160 152
Kristinehamn 100 110 114 106 113 118 121 118 127 128 128
Munkfors 100 103 102 97 87 98 101 112 114 120 125
Storfors 100 101 100 101 114 118 120 122 109 114 118
Sunne 100 103 109 111 117 120 128 132 135 142 139
Säffle 100 119 123 113 110 115 133 136 142 151 131
Torsby 100 108 114 106 105 111 113 112 119 123 128
Årjäng 100 106 100 108 102 105 119 121 128 133 134
Värmlands län 100 108 111 110 114 119 123 129 134 138 137
Riket 100 104 107 110 114 119 124 129 133 135 136

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta