Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 196 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Särskilt riktade insatser

Särskilt riktade insatser

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för särskilt riktade insatser innefattar kostnader för det kommunala flyktingmottagandet och kostnader för sysselsättningsfrämjande åtgärder.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2021

Kommun/Region Kronor per invånare
Arvika 1 840
Eda 2 613
Filipstad 2 157
Forshaga 1 794
Grums 1 159
Hagfors 2 267
Hammarö 572
Karlstad 1 635
Kil 1 238
Kristinehamn 1 524
Munkfors 2 355
Storfors 1 486
Sunne 1 359
Säffle 2 400
Torsby 2 447
Årjäng 2 148
Värmlands län 1 812
Riket 1 769
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2011-2021. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Arvika 1 059 964 1 126 1 506 2 234 4 245 3 724 2 734 2 138 1 733 1 840
Eda 1 953 2 336 2 308 2 710 3 749 7 912 5 162 4 174 2 895 2 855 2 613
Filipstad 3 253 5 946 6 355 5 932 5 882 8 812 7 262 5 614 3 957 2 243 2 157
Forshaga 2 083 1 863 2 644 2 753 3 204 5 470 5 704 3 256 1 887 1 950 1 794
Grums 1 951 3 164 3 368 3 569 5 321 8 069 7 068 5 233 3 909 2 053 1 159
Hagfors 1 802 2 110 2 094 2 248 3 825 6 048 4 775 2 730 1 748 1 728 2 267
Hammarö 2 390 1 941 2 068 2 093 2 688 4 074 3 835 2 678 2 116 805 572
Karlstad 1 564 1 464 1 324 1 568 1 648 3 524 3 058 2 519 2 140 1 676 1 635
Kil 1 215 1 970 1 808 2 150 2 886 4 752 3 797 2 591 1 847 1 147 1 238
Kristinehamn 1 585 1 356 1 388 2 103 2 717 4 007 3 177 2 681 2 104 1 500 1 524
Munkfors 4 005 5 755 6 145 6 658 8 307 12 921 11 226 6 843 2 903 2 200 2 355
Storfors 2 356 1 816 1 618 3 638 5 608 9 337 8 253 7 059 5 538 1 829 1 486
Sunne 1 432 1 944 2 268 2 427 3 010 5 189 3 882 3 674 2 721 1 773 1 359
Säffle 993 909 1 275 2 101 2 971 4 785 4 367 3 985 3 082 2 543 2 400
Torsby 2 131 2 237 2 207 2 449 3 289 6 009 5 599 4 622 3 589 2 464 2 447
Årjäng 2 172 2 019 2 076 3 216 3 718 6 777 5 437 3 657 2 629 2 151 2 148
Värmlands län 1 997 2 362 2 505 2 945 3 816 6 371 5 395 4 003 2 825 1 916 1 812
Riket 1 606 1 762 1 949 2 290 3 152 5 496 4 565 3 302 2 446 1 879 1 769
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2011-2021. Index år 2011=100.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Arvika 100 91 106 142 211 401 352 258 202 164 174
Eda 100 120 118 139 192 405 264 214 148 146 134
Filipstad 100 183 195 182 181 271 223 173 122 69 66
Forshaga 100 89 127 132 154 263 274 156 91 94 86
Grums 100 162 173 183 273 414 362 268 200 105 59
Hagfors 100 117 116 125 212 336 265 151 97 96 126
Hammarö 100 81 87 88 112 170 160 112 89 34 24
Karlstad 100 94 85 100 105 225 195 161 137 107 105
Kil 100 162 149 177 238 391 313 213 152 94 102
Kristinehamn 100 86 88 133 171 253 200 169 133 95 96
Munkfors 100 144 153 166 207 323 280 171 72 55 59
Storfors 100 77 69 154 238 396 350 300 235 78 63
Sunne 100 136 158 169 210 362 271 257 190 124 95
Säffle 100 92 128 212 299 482 440 401 310 256 242
Torsby 100 105 104 115 154 282 263 217 168 116 115
Årjäng 100 93 96 148 171 312 250 168 121 99 99
Värmlands län 100 118 125 147 191 319 270 200 141 96 91
Riket 100 110 121 143 196 342 284 206 152 117 110

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta