Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Befolkning och hushåll // Bostadslägenheter i kommunala …

Bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag

Senast uppdaterad 2021-12-17
Förklaring
De kommunala bostadsbolagen undersöks genom totalundersökning (företagsvisa uppgifter). Undersökningen avser fastigheter med flerbostadshus som har minst tre bostadslägenheter.
PDF
Diagram tidsserie

Antal bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag och därav lediga till uthyrning den 1 september 2021

       

Kommun/ Region

Antal bostads-lägenheter

Antal lediga till uthyrning

Andel lediga. Procent

Bjurholm

189

3

1,6

Dorotea

387

5

1,3

Lycksele

1 105

6

0,5

Malå

450

11

2,4

Nordmaling

363

6

1,7

Norsjö

252

4

1,6

Robertsfors

232

11

4,7

Skellefteå

3 331

20

0,6

Sorsele

164

1

0,6

Storuman

374

23

6,1

Umeå

10 126

22

0,2

Vilhelmina

655

12

1,8

Vindeln

308

6

1,9

Vännäs

554

0

0,0

Åsele

244

2

0,8

Västerbottens län

18 734

132

0,7

Riket

750 809

3 890

0,5

Källa: Statistiska centralbyrån

Antal bostadslägenheter och därav lediga till uthyrning den 1 september 2005-2021 i kommunala bostadsföretag

Antal bostadslägenheter

Kommun/ Region

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

Bjurholm

178

178

178

189

177

177

177

177

189

Dorotea

367

367

420

409

409

409

412

412

387

Lycksele

1 019

1 029

1 030

1 026

1 061

1 060

1 058

1 091

1 105

Malå

394

394

387

387

387

387

411

411

450

Nordmaling

358

358

229

326

331

331

331

361

363

Norsjö

211

211

243

243

246

246

252

252

252

Robertsfors

305

290

290

264

254

244

244

260

232

Skellefteå

5 602

5 422

5 448

5 417

5 479

4 749

4 079

4 113

3 331

Sorsele

176

236

209

200

200

200

196

166

164

Storuman

254

325

332

334

339

336

339

342

374

Umeå

8 087

8 303

9 243

9 306

9 443

9 741

9 921

9 248

10 126

Vilhelmina

709

665

650

650

650

650

624

647

655

Vindeln

215

215

242

242

242

242

263

302

308

Vännäs

277

321

323

348

370

397

452

477

554

Åsele

304

286

286

265

266

262

262

244

244

Västerbottens län

18 456

18 600

19 510

19 606

19 854

19 431

19 021

18 503

18 734

Riket

780 510

781 926

763 744

751 429

744 915

737 610

738 953

742 361

750 809

                   

Antal bostadslägenheter lediga till uthyrning

Kommun/ Region

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

Bjurholm

17

6

13

4

6

1

2

6

3

Dorotea

38

20

21

33

0

21

12

8

5

Lycksele

17

12

9

3

4

16

8

10

6

Malå

41

22

40

8

6

6

26

16

11

Nordmaling

34

12

0

12

20

14

5

10

6

Norsjö

3

0

4

1

3

2

11

7

4

Robertsfors

29

24

31

21

17

0

0

2

11

Skellefteå

256

106

114

60

64

20

3

3

20

Sorsele

19

31

28

12

28

0

14

7

1

Storuman

5

5

20

14

7

3

8

5

23

Umeå

18

19

9

6

9

0