Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
274 563 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Kommunalskatt

Senast uppdaterad 2021-12-17
Förklaring
Den årliga statistiken över kommunala skattesatser och skatteunderlag baseras på uppgifter från Skatteverket. Fr.o.m. år 2000 ingår inte kyrkoskatt i kommunalskatten.
PDF
Diagram nuläge
Kommunal skatt 2022, kronor

Kommun/Region Primär- kommunal skatt Landstings-kommunal skatt Total kom- munal skatt
Bjurholm 23,15 11,35 34,50
Dorotea 23,80 11,35 35,15
Lycksele 23,05 11,35 34,40
Malå 23,35 11,35 34,70
Nordmaling 23,25 11,35 34,60
Norsjö 23,35 11,35 34,70
Robertsfors 23,15 11,35 34,50
Skellefteå 22,60 11,35 33,95
Sorsele 23,60 11,35 34,95
Storuman 23,10 11,35 34,45
Umeå 22,80 11,35 34,15
Vilhelmina 23,40 11,35 34,75
Vindeln 23,60 11,35 34,95
Vännäs 23,60 11,35 34,95
Åsele 23,60 11,35 34,95
Västerbottens län 22,87 11,35 34,22
Riket 20,67 11,56 32,24

Primärkommunal skattesats 2011-2022

                         

Kommun/Region

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Bjurholm

22,90

22,90

23,10

23,10

23,10

23,15

23,15

23,15

23,15

23,15

23,15

23,15

Dorotea

22,90

22,90

23,90

23,90

23,90

23,95

23,85

23,85

23,85

23,80

23,80

23,80

Lycksele

22,85

22,85

23,05

23,05

23,05

23,10

23,10

23,10

23,10

23,05

23,05

23,05

Malå

23,15

23,15

23,35

23,35

23,35

23,40

23,40

23,40

23,40

23,40

23,35

23,35

Nordmaling

23,05

23,05

23,25

23,25

23,25

23,30

23,30

23,30

23,30

23,25

23,25

23,25

Norsjö

23,15

23,15

23,35

23,35

23,35

23,40

23,40

23,40

23,40

23,35

23,35

23,35

Robertsfors

22,40

22,90

23,10

23,10

23,10

23,15

23,15

23,15

23,15

23,15

23,15

23,15

Skellefteå

22,40

22,40

22,60

22,60

22,60

22,65

22,65

22,65

22,65

22,60

22,60

22,60

Sorsele

22,90

22,90

23,10

23,10

23,10

23,15

23,15

23,15

23,65

23,60

23,60

23,60

Storuman

22,90

22,90

23,10

23,10

23,10

23,15

23,15

23,15

23,15

23,10

23,10

23,10

Umeå

22,60

22,60

22,80

22,80

22,80

22,85

22,85

22,85

22,85

22,80

22,80

22,80

Vilhelmina

23,20

23,20

23,40

23,40

23,40

23,45

23,45

23,45

23,45

23,40

23,40

23,40

Vindeln

22,90

22,90

23,10

23,10

23,10

23,65

23,65

23,65

23,65

23,60

23,60

23,60

Vännäs

22,90

22,90

23,10

23,10

23,60

23,65

23,65

23,65

23,65

23,65

23,60

23,60

Åsele

22,90

22,90

23,10

23,10

23,10

23,15

23,15

23,15

23,15

23,60

23,60

23,60

Västerbottens län

22,63

22,64

22,84

22,84

22,86

22,92

22,91

22,91

22,92

22,87

22,87

22,87

Riket

20,73

20,59

20,61

20,65

20,70

20,75

20,75

20,74

20,70

20,72

20,71

20,67

                         

Landstingskommunal skattesats 2011-2022

                         

Kommun/Region

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Västerbottens län

10,50

10,50

10,30

10,80

10,80

10,80

11,30

11,30

11,30

11,35

11,35

11,35

Riket

10,82

11,01

11,11

11,20

11,29

11,35

11,36

11,39

11,49

11,56

11,56

11,56

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av primärkommunal skattesats 2011-2022. Index år 2011=100

                         

Kommun/Region

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Bjurholm

100

100

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

Dorotea

100

100

104

104

104

105

104

104

104

104

104

104

Lycksele

100

100

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

Malå

100

100

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

Nordmaling

100

100

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

Norsjö

100

100

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

Robertsfors

100

102

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

Skellefteå

100

100

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

Sorsele

100

100

101

101

101

101

101

101

103

103

103

103

Storuman

100

100

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

Umeå

100

100

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

Vilhelmina

100

100

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

Vindeln

100

100

101

101

101

103

103

103

103

103

103

103

Vännäs

100

100

101

101

103

103

103

103

103

103

103

103

Åsele

100

100

101

101

101

101

101

101

101

103

103

103

Västerbottens län

100

100

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

Riket

100

99

99

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                         

Utveckling av landstingskommunal skattesats 2011-2022. Index år 2011=100

                         

Kommun/Region

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Västerbottens län

100

100

98

103

103

103

108

108

108

108

108

108

Riket

100

102

103

104

104

105

105

105

106

107

107

107

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta