Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Regional ekonomi // Lönesumma per sysselsatt efter…

Lönesumma per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2023-12-15
Förklaring

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik utgår från de kontrolluppgifter (KU), som lämnas av utbetalare av lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Begreppet lönesumma skiljer sig från lön. Lönesumma är bruttolöneuppgifter för företag, egen företagare, arbetsställen, olika geografiska områden etc. under exempelvis ett år. Lön är det arbetsgivarna betalar sina anställda per tidsenhet, t.ex. timlön eller månadslön. Lönesumman i de regionala räkenskaperna utgår från KU-baserade lönesummor hos dagbefolkningen i regionen. Därefter görs tillägg för svarta löner samt för "under"- och "över"åriga arbetstagare. Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Lönesumma per sysselsatt efter branschgrupp 2021. Tusental kronor, löpande priser

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Västerbottens län 430 392 366 391
Riket 446 442 375 422

Lönesumma per sysselsatt 2002-2021. Tusental kronor, löpande priser

         

Västerbottens län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2002

236

217

208

218

2003

253

223

219

229

2004

253

233

226

235

2005

263

240

233

243

2006

269

245

237

248

2007

293

267

232

259

2008

310

275

239

269

2009

314

287

253

279

2010

317

293

262

286

2011

312

305

263

289

2012

314

312

273

296

2013

322

320

288

308

2014

335

328

291

314

2015

346

332

296

321

2016

356

335

308

329

2017

367

344

313

337

2018

376

360

334

353

2019

385

362

340

359

2020

394

372

353

370

2021

430

392

366

391

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2002

249

234

208

229

2003

259

239

216

237

2004

271

246

222

244

2005

281

255

229

253

2006

292

265

237

262

2007

303

283

247

276

2008

316

295

262

290

2009

317

301

273

296

2010

324

309

280

303

2011

332

321

288

313

2012

340

332

297

323

2013

345

337

304

329

2014

354

345

311

337

2015

363

357

317

346

2016

379

367

325

356

2017

384

376

335

365

2018

395

388

347

377

2019

409

402

355

389

2020

422

418

364

402

2021

446

442

375

422

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av lönesumma per sysselsatt 2002-2021. Index år 2002=100

         

Västerbottens län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2002

100

100

100

100

2003

107

103

105

105

2004

107

107

109

108

2005

111

111

112

111

2006

114

113

114

114

2007

124

123

112

119

2008

131

127

115

123

2009

133

132

122

128

2010

134

135

126

131

2011

132

140

126

133

2012

133

144

131

136

2013

136

148

139

141

2014

142

151

140

144

2015

146

153

143

147

2016

151

154

148

151

2017

155

159

150

154

2018

159

166

161

162

2019

163

167

164

165

2020

167

171

170

169

2021

182

181

176

179

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2002

100

100

100

100

2003

104

102

104

103

2004

109

105

107

107

2005

113

109

110

110

2006

117

113

114

114

2007

121

121

119

120

2008

127

126

126

126

2009

127

129

131

129

2010

130

132

135

132

2011

133

137

139

137

2012

137

142

143

141

2013

139

144

146

143

2014

142

148

150

147

2015

145

153

152

151

2016

152

157

156

155

2017

154

161

161

159

2018

159

166

167

164

2019

164

172

170

170

2020

169

179

175

175

2021

179

189

180

184

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta