Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Regional ekonomi // Lönesumma per sysselsatt efter…

Lönesumma per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2022-12-14
Förklaring

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik utgår från de kontrolluppgifter (KU), som lämnas av utbetalare av lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Begreppet lönesumma skiljer sig från lön. Lönesumma är bruttolöneuppgifter för företag, egen företagare, arbetsställen, olika geografiska områden etc. under exempelvis ett år. Lön är det arbetsgivarna betalar sina anställda per tidsenhet, t.ex. timlön eller månadslön. Lönesumman i de regionala räkenskaperna utgår från KU-baserade lönesummor hos dagbefolkningen i regionen. Därefter görs tillägg för svarta löner samt för "under"- och "över"åriga arbetstagare. Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Lönesumma per sysselsatt efter branschgrupp 2020. Tusental kronor, löpande priser

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Västerbottens län 394 372 353 370
Riket 422 418 364 402

Lönesumma per sysselsatt 2001-2020. Tusental kronor, löpande priser

         

Västerbottens län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

242

208

209

217

2002

236

217

208

218

2003

253

223

219

229

2004

253

233

226

235

2005

263

240

233

243

2006

269

245

237

248

2007

293

267

232

259

2008

310

275

239

269

2009

314

287

253

279

2010

317

293

262

286

2011

312

305

263

289

2012

314

312

273

296

2013

322

320

288

308

2014

335

328

291

314

2015

346

332

296

321

2016

356

335

308

329

2017

367

344

313

337

2018

376

360

334

353

2019

385

362

340

359

2020

394

372

353

370

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

241

228

200

222

2002

249

234

208

229

2003

259

239

216

237

2004

271

246

222

244

2005

281

255

229

253

2006

292

265

237

262

2007

303

283

247

276

2008

316

295

262

290

2009

317

301

273

296

2010

324

309

280

303

2011

332

321

288

313

2012

340

332

297

323

2013

345

337

304

329

2014

354

345

311

337

2015

363

357

317

346

2016

379

367

325

356

2017

384

376

335

365

2018

395

388

347

377

2019

409

402

355

389

2020

422

418

364

402

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av lönesumma per sysselsatt 2001-2020. Index år 2001=100

         

Västerbottens län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

98

104

99

100

2003

105

107

104

105

2004

105

112

108

108

2005

109

115

111

112

2006

111

118

113

114

2007

121

128

111

119

2008

128

132

114

124

2009

130

138

121

128

2010

131

140

125

131

2011

129

146

126

133

2012

130

150

130

136

2013

133

154

138

141

2014

138

157

139

145

2015

143

160

142

147

2016

147

161

147

151

2017

152

165

149

155

2018

155

173

160

162

2019

159

174

163

165

2020

163

178

168

170

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

104

102

104

103

2003

108

105

108

106

2004

113

108

111

110

2005

117

112

115

114

2006

121

116

119

118

2007

126

124

124

124

2008

131

129

131

130

2009

132

132

137

133

2010

135

135

140

137

2011

138

141

144

141

2012

141

145

149

145

2013

144

148

152

148

2014

147

151

156

152

2015

151

157

159

156

2016

158

161

163

160

2017

160

165

168

164

2018

164

170

174

170

2019

170

176

178

175

2020

175

183

183

181

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta