Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
274 563 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Regional ekonomi // Regionernas investeringar

Regionernas investeringar

Senast uppdaterad 2021-08-26
Förklaring
Redovisning av landstingens investeringar samt resultat- och balansräkning, m.m. sammanställdes årligen av Sveriges kommuner och landsting fram till 2007. Från och med 2008-01-01 har SCB ansvaret. För närvarande finns 20 landsting i Sverige samt en kommun utom landsting, Gotlands kommun. Landstingsområdena sammanfaller i regel med länen. Landstingens huvudsakliga uppgift är hälso- och sjukvård. Gotlands kommun svarar själv för de uppgifter som annars handhas av landsting.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Regionernas investeringar 2020. Kronor per invånare

Region Mark och byggnader Inventarier Immateriella tillgångar Totalt
Region Stockholm 945 314 0 1 259
Region Uppsala 1 581 914 70 2 495
Region Sörmland 3 240 498 0 3 737
Region Östergötland 2 303 974 48 3 277
Region Jönköpings län 1 353 976 18 2 329
Region Kronoberg 831 742 99 1 572
Region Kalmar län 1 915 565 98 2 480
Region Blekinge 1 433 499 31 1 933
Region Skåne 2 107 625 175 2 732
Region Halland 875 847 0 1 722
Västra Götalandsregionen 1 815 991 130 2 806
Region Värmland 308 431 0 739
Region Örebro län 1 399 1 285 10 2 684
Region Västmanland 1 357 675 4 2 031
Region Dalarna 1 870 936 0 2 806
Region Gävleborg 758 550 49 1 308
Region Västernorrland 268 341 0 609
Region Jämtland Härjedalen 112 492 0 604
Region Västerbotten 3 367 908 49 4 275
Region Norrbotten 897 661 76 1 558
Samtliga regioner 1 495 674 60 2 170
Landstingens/regionernas investeringar 2010-2020. Kronor per invånare

Landsting/region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stockholm 3 272 2 375 2 229 2 507 3 108 3 397 3 776 3 597 3 178 3 069 1 259
Uppsala 1 239 2 383 4 120 2 669 3 946 4 464 3 880 4 672 5 264 3 609 2 495
Södermanland 1 521 1 645 968 1 196 1 931 1 854 1 947 2 399 3 156 3 267 3 737
Östergötland 1 785 1 960 2 334 2 869 3 508 3 211 3 132 3 284 3 477 3 875 3 277
Jönköping 1 388 1 358 1 231 1 061 1 824 1 343 1 758 2 115 2 379 3 198 2 329
Kronoberg 1 071 953 1 321 1 195 1 339 1 270 1 475 1 592 3 022 1 817 1 572
Kalmar 2 068 1 956 1 571 1 120 1 244 1 010 1 317 1 527 2 914 2 656 2 480
Blekinge 1 190 1 042 611 1 532 1 504 1 504 1 729 1 463 3 065 3 206 1 933
Skåne 2 336 1 961 1 702 1 428 1 427 1 808 1 987 2 072 3 100 3 077 2 732
Halland 952 1 137 931 850 860 1 131 1 514 1 099 1 033 1 179 1 722
Västra Götaland 1 307 1 373 1 242 1 214 1 550 1 662 1 802 2 099 2 568 3 452 2 806
Värmland 2 847 1 566 2 051 2 155 2 341 2 012 1 486 1 384 1 275 846 739
Örebro 1 595 1 801 1 486 1 601 1 342 1 577 1 824 2 992 4 526 4 098 2 684
Västmanland 2 241 1 497 1 421 1 100 1 093 1 332 1 297 1 365 1 179 1 425 2 031
Dalarna 1 772 2 321 1 775 1 702 1 474 1 370 1 040 1 350 1 616 1 945 2 806
Gävleborg 2 300 2 604 1 135 1 388 1 482 983 1 191 655 757 779 1 308
Västernorrland 587 603 1 177 1 447 960 595 1 116 1 255 944 941 609
Jämtland Härjedalen 2 313 1 156 702 764 1 222 1 233 847 742 1 337 932 604
Västerbotten 1 793 1 325 1 213 1 393 1 380 1 796 2 170 4 056 4 305 5 385 4 275
Norrbotten 905 845 969 1 359 1 148 993 1 149 1 130 1 665 1 535 1 558
Samtliga landsting/regioner 2 024 1 785 1 690 1 710 2 015 2 125 2 290 2 431 2 783 2 867 2 170
Landstingens/regionernas investeringar 2010-2020 per invånare. Index år 2010=100

Landsting/region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stockholm 100 73 68 77 95 104 115 110 97 94 38
Uppsala 100 192 333 215 318 360 313 377 425 291 201
Södermanland 100 108 64 79 127 122 128 158 207 215 246
Östergötland 100 110 131 161 197 180 175 184 195 217 184
Jönköping 100 98 89 76 131 97 127 152 171 230 168
Kronoberg 100 89 123 112 125 119 138 149 282 170 147
Kalmar 100 95 76 54 60 49 64 74 141 128 120
Blekinge 100 88 51 129 126 126 145 123 258 269 162
Skåne 100 84 73 61 61 77 85 89 133 132 117
Halland 100 119 98 89 90 119 159 115 109 124 181
Västra Götaland 100 105 95 93 119 127 138 161 196 264 215
Värmland 100 55 72 76 82 71 52 49 45 30 26
Örebro 100 113 93 100 84 99 114 188 284 257 168
Västmanland 100 67 63 49 49 59 58 61 53 64 91
Dalarna 100 131 100 96 83 77 59 76 91 110 158
Gävleborg 100 113 49 60 64 43 52 28 33 34 57
Västernorrland 100 103 201 247 164 101 190 214 161 160 104
Jämtland Härjedalen 100 50 30 33 53 53 37 32 58 40 26
Västerbotten 100 74 68 78 77 100 121 226 240 300 238
Norrbotten 100 93 107 150 127 110 127 125 184 170 172
Samtliga landsting/regioner 100 88 83 84 100 105 113 120 138 142 107

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta