Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Kommunalskatt

Senast uppdaterad 2023-12-18
Förklaring
Den årliga statistiken över kommunala skattesatser och skatteunderlag baseras på uppgifter från Skatteverket. Fr.o.m. år 2000 ingår inte kyrkoskatt i kommunalskatten.
PDF
Diagram nuläge
Kommunal skatt 2024, kronor

Kommun/Region Primär- kommunal skatt Landstings-kommunal skatt Total kom- munal skatt
Bjurholm 23,15 11,35 34,50
Dorotea 23,80 11,35 35,15
Lycksele 23,05 11,35 34,40
Malå 23,35 11,35 34,70
Nordmaling 23,25 11,35 34,60
Norsjö 23,35 11,35 34,70
Robertsfors 23,15 11,35 34,50
Skellefteå 22,60 11,35 33,95
Sorsele 23,60 11,35 34,95
Storuman 23,10 11,35 34,45
Umeå 22,80 11,35 34,15
Vilhelmina 23,40 11,35 34,75
Vindeln 23,60 11,35 34,95
Vännäs 23,35 11,35 34,70
Åsele 23,60 11,35 34,95
Västerbottens län 22,86 11,35 34,21
Riket 20,70 11,67 32,37

Primärkommunal skattesats 2013-2024

                         

Kommun/Region

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Bjurholm

23,10

23,10

23,10

23,15

23,15

23,15

23,15

23,15

23,15

23,15

23,15

23,15

Dorotea

23,90

23,90

23,90

23,95

23,85

23,85

23,85

23,80

23,80

23,80

23,80

23,80

Lycksele

23,05

23,05

23,05

23,10

23,10

23,10

23,10

23,05

23,05

23,05

23,05

23,05

Malå

23,35

23,35

23,35

23,40

23,40

23,40

23,40

23,40

23,35

23,35

23,35

23,35

Nordmaling

23,25

23,25

23,25

23,30

23,30

23,30

23,30

23,25

23,25

23,25

23,25

23,25

Norsjö

23,35

23,35

23,35

23,40

23,40

23,40

23,40

23,35

23,35

23,35

23,35

23,35

Robertsfors

23,10

23,10

23,10

23,15

23,15

23,15

23,15

23,15

23,15

23,15

23,15

23,15

Skellefteå

22,60

22,60

22,60

22,65

22,65

22,65

22,65

22,60

22,60

22,60

22,60

22,60

Sorsele

23,10

23,10

23,10

23,15

23,15

23,15

23,65

23,60

23,60

23,60

23,60

23,60

Storuman

23,10

23,10

23,10

23,15

23,15

23,15

23,15

23,10

23,10

23,10

23,10

23,10

Umeå

22,80

22,80

22,80

22,85

22,85

22,85

22,85

22,80

22,80

22,80

22,80

22,80

Vilhelmina

23,40

23,40

23,40

23,45

23,45

23,45

23,45

23,40

23,40

23,40

23,40

23,40

Vindeln

23,10

23,10

23,10

23,65

23,65

23,65

23,65

23,60

23,60

23,60

23,60

23,60

Vännäs

23,10

23,10

23,60

23,65

23,65

23,65

23,65

23,65

23,60

23,60

23,35

23,35

Åsele

23,10

23,10

23,10

23,15

23,15

23,15

23,15

23,60

23,60

23,60

23,60

23,60

Västerbottens län

22,84

22,84

22,86

22,92

22,91

22,91

22,92

22,87

22,87

22,87

22,86

22,86

Riket

20,61

20,65

20,70

20,75

20,75

20,74

20,70

20,72

20,71

20,67

20,67

20,70

                         

Landstingskommunal skattesats 2013-2024

                         

Kommun/Region

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Västerbottens län

10,30

10,80

10,80

10,80

11,30

11,30

11,30

11,35

11,35

11,35

11,35

11,35

Riket

11,11

11,20

11,29

11,35

11,36

11,39

11,49

11,56

11,56

11,56

11,57

11,67

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av primärkommunal skattesats 2013-2024. Index år 2013=100

                         

Kommun/Region

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Bjurholm

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Dorotea

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Lycksele

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Malå

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Nordmaling

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Norsjö

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Robertsfors

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Skellefteå

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Sorsele

100

100

100

100

100

100

102

102

102

102

102

102

Storuman

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Umeå

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Vilhelmina

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Vindeln

100

100

100

102

102

102

102

102

102

102

102

102

Vännäs

100

100

102

102

102

102

102

102

102

102

101

101

Åsele

100

100

100

100

100

100

100

102

102

102

102

102

Västerbottens län

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Riket

100

100

100

101

101

101

100

101

100

100

100

100

                         

Utveckling av landstingskommunal skattesats 2013-2024. Index år 2013=100

                         

Kommun/Region

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Västerbottens län

100

105

105

105

110

110

110

110

110

110

110

110

Riket

100

101

102

102

102

103

103

104

104

104

104

105

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta