Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
274 563 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Regional ekonomi // BRP per invånare, kommun

BRP per invånare, kommun

Senast uppdaterad 2021-12-10
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
Bruttoregionprodukt per invånare 2019

Kommun/Region BRP per invånare tusental kronor Index riket=100
Bjurholm 193 39
Dorotea 263 54
Lycksele 480 98
Malå 430 88
Nordmaling 228 46
Norsjö 381 78
Robertsfors 216 44
Skellefteå 457 93
Sorsele 277 56
Storuman 393 80
Umeå 465 95
Vilhelmina 301 61
Vindeln 369 75
Vännäs 269 55
Åsele 335 68
Västerbottens län 428 87
Riket 491 100
BRP per invånare 2008-2019. Tusental kronor

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bjurholm 165 136 142 158 187 210 204 193 195 200 189 193
Dorotea 215 185 227 206 212 209 220 234 240 249 254 263
Lycksele 330 333 426 385 373 348 344 356 391 410 439 480
Malå 325 270 336 302 334 381 371 365 365 393 412 430
Nordmaling 179 165 192 189 194 209 220 223 227 235 229 228
Norsjö 315 257 297 274 376 364 331 306 323 347 356 381
Robertsfors 207 163 180 191 202 210 219 200 191 204 220 216
Skellefteå 301 289 312 336 357 340 352 363 385 405 433 457
Sorsele 253 182 179 201 225 241 271 228 241 278 274 277
Storuman 407 337 417 387 395 393 365 345 336 353 365 393
Umeå 323 321 338 341 376 375 385 422 420 422 455 465
Vilhelmina 253 215 243 236 236 245 236 241 250 259 255 301
Vindeln 266 238 268 268 354 357 348 349 354 354 363 369
Vännäs 237 245 252 236 241 236 231 233 245 251 258 269
Åsele 296 231 277 296 288 281 260 262 285 292 322 335
Västerbottens län 315 304 333 340 346 342 348 367 376 386 412 428
Riket 370 359 381 395 393 398 412 435 445 460 475 491

Utveckling av BRP per invånare. Index riket=100

                         

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Bjurholm

42

45

38

37

40

48

53

50

44

44

43

40

Dorotea

56

58

52

60

52

54

53

53

54

54

54

53

Lycksele

88

89

93

112

97

95

87

83

82

88

89

92

Malå

107

88

75

88

76

85

96

90

84

82

85

87

Nordmaling

53

48

46

50

48

49

53

53

51

51

51

48

Norsjö

79

85

72

78

69

96

91

80

70

73

75

75

Robertsfors

51

56

46

47

48

51

53

53

46

43

44

46

Skellefteå

84

81

81

82

85

91

85

85

83

87

88

91

Sorsele

52

68

51

47

51

57

61

66

52

54

60

58

Storuman

87

110

94

109

98

101

99

89

79

76

77

77

Umeå

87

87

90

89

86

96

94

93

97

94

92

96

Vilhelmina

64

68

60

64

60

60

62

57

55

56

56

54

Vindeln

70

72

66

70

68

90

90

84

80

80

77

76

Vännäs

55

64

68

66

60

61

59

56

54

55

55

54

Åsele

67

80

64

73

75

73

71

63

60

64

63

68

Västerbottens län

84

85

85

87

86

88

86

84

84

84

84

87

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                         

Utveckling av BRP per invånare. Index år 2007=100

                         

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Bjurholm

100

108

89

93

103

122

137

133

126

127

131

124

Dorotea

100

105

90

111

101

103

102

107

114

117

121

124

Lycksele

100

103

104

133

120

116

108

107

111

122

128

137

Malå

100

84

69

87

78

86

98

96

94

94

101

106

Nordmaling

100

92

85

99

98

100

108

113

115

117

121

118

Norsjö

100

110

90

104

96

131

127

116

107

113

121

124

Robertsfors

100

113

89

98

104

110

114

119

109

104

111

120

Skellefteå

100

99

95

102

110

117

111

115

119

126

133

142

Sorsele

100

135

97

96

108

120

129

145

122

129

149

147

Storuman

100

129

107

132

123

125

125

116

110

107

112

116

Umeå

100

102

102

107

108

119

119

122

134

133

134

144

Vilhelmina

100

110

93

105

102

102

106

102

104

108

112

110

Vindeln

100

105

94

105

105

139

141

137

137

139

139

143

Vännäs

100

119

122

126

118

121

118

116

117

123

126

129

Åsele

100

122

95

114

122

119

116

107

108

118

121

133

Västerbottens län

100

104

100

110

112

114

113

114

121

124

127

136

Riket

100

102

99

105

109

108

110

113

120

123

127

131

Källa: Statistiska centralbyrån, avdelning för nationalräkenskaper, bearbetning Pantzare Information.

                         
                         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta