Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Regional ekonomi // BRP per invånare, kommun

BRP per invånare, kommun

Senast uppdaterad 2022-12-14
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
Bruttoregionprodukt per invånare 2020

Kommun/Region BRP per invånare tusental kronor Index riket=100
Bjurholm 209 43
Dorotea 258 53
Lycksele 449 92
Malå 392 80
Nordmaling 217 45
Norsjö 392 80
Robertsfors 220 45
Skellefteå 463 95
Sorsele 287 59
Storuman 390 80
Umeå 461 95
Vilhelmina 306 63
Vindeln 341 70
Vännäs 270 55
Åsele 308 63
Västerbottens län 425 87
Riket 487 100
BRP per invånare 2009-2020. Tusental kronor

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bjurholm 136 142 158 187 210 204 193 195 200 189 199 209
Dorotea 185 227 206 212 209 220 234 240 249 254 257 258
Lycksele 333 426 385 373 348 344 356 391 410 439 463 449
Malå 270 336 302 334 381 371 365 365 393 412 405 392
Nordmaling 165 192 189 194 209 220 223 227 235 229 227 217
Norsjö 257 297 274 376 364 331 306 323 347 356 381 392
Robertsfors 163 180 191 202 210 219 200 191 204 220 216 220
Skellefteå 289 312 336 357 340 352 363 385 405 433 446 463
Sorsele 182 179 201 225 241 271 228 241 278 274 284 287
Storuman 337 417 387 395 393 365 345 336 353 365 405 390
Umeå 321 338 341 376 375 385 422 420 422 455 477 461
Vilhelmina 215 243 236 236 245 236 241 250 259 255 298 306
Vindeln 238 268 268 354 357 348 349 354 354 363 380 341
Vännäs 245 252 236 241 236 231 233 245 251 258 273 270
Åsele 231 277 296 288 281 260 262 285 292 322 331 308
Västerbottens län 304 333 340 346 342 348 367 376 386 412 430 425
Riket 359 381 395 393 398 412 435 445 460 475 491 487

Utveckling av BRP per invånare. Index riket=100

                         

Kommun/Region

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Bjurholm

38

37

40

48

53

50

44

44

43

40

41

43

Dorotea

52

60

52

54

53

53

54

54

54

53

52

53

Lycksele

93

112

97

95

87

83

82

88

89

92

94

92

Malå

75

88

76

85

96

90

84

82

85

87

82

80

Nordmaling

46

50

48

49

53

53

51

51

51

48

46

45

Norsjö

72

78

69

96

91

80

70

73

75

75

78

80

Robertsfors

46

47

48

51

53

53

46

43

44

46

44

45

Skellefteå

81

82

85

91

85

85

83

87

88

91

91

95

Sorsele

51

47

51

57

61

66

52

54

60

58

58

59

Storuman

94

109

98

101

99

89

79

76

77

77

82

80

Umeå

90

89

86

96

94

93

97

94

92

96

97

95

Vilhelmina

60

64

60

60

62

57

55

56

56

54

61

63

Vindeln

66

70

68

90

90

84

80

80

77

76

77

70

Vännäs

68

66

60

61

59

56

54

55

55

54

56

55

Åsele

64

73

75

73

71

63

60

64

63

68

67

63

Västerbottens län

85

87

86

88

86

84

84

84

84

87

88

87

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                         

Utveckling av BRP per invånare. Index år 2009=100

                         

Kommun/Region

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Bjurholm

100

104

116

137

154

150

142

143

147

139

146

153

Dorotea

100

122

111

114

113

119

126

129

134

137

139

139

Lycksele

100

128

116

112

104

103

107

117

123

132

139

135

Malå

100

125

112

124

141

138

135

135

146

153

150

145

Nordmaling

100

116

114

117

126

133

135

137

142

138

137

131

Norsjö

100

115

106

146

141

129

119

125

135

138

148

152

Robertsfors

100

110

117

124

128

134

122

117

125

135

132

135

Skellefteå

100

108

116

124

118

122

126

133

140

150

154

160

Sorsele

100

99

111

124

133

149

126

133

153

151

156

158

Storuman

100

124

115

117

117

108

102

100

105

108

120

116

Umeå

100

105

106

117

117

120

131

131

131

142

148

143

Vilhelmina

100

113

110

110

114

110

112

117

121

119

139

143

Vindeln

100

112

112

149

150

146

147

149

149

152

160

143

Vännäs

100

103

97

98

96

94

95

100

103

105

112

110

Åsele

100

120

128

125

122

113

114

124

127

140

144

134

Västerbottens län

100

110

112

114

113

114

121

124

127

136

141

140

Riket

100

106

110

109

111

115

121

124

128

132

137

136

Källa: Statistiska centralbyrån, avdelning för nationalräkenskaper, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta