Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Regional ekonomi // BRP per invånare, kommun

BRP per invånare, kommun

Senast uppdaterad 2023-12-15
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
Bruttoregionprodukt per invånare 2021

Kommun/Region BRP per invånare tusental kronor Index riket=100
Bjurholm 240 46
Dorotea 305 58
Lycksele 503 95
Malå 536 102
Nordmaling 309 59
Norsjö 455 86
Robertsfors 235 45
Skellefteå 488 93
Sorsele 319 61
Storuman 418 79
Umeå 523 99
Vilhelmina 288 55
Vindeln 402 76
Vännäs 295 56
Åsele 328 62
Västerbottens län 473 90
Riket 527 100
BRP per invånare 2010-2021. Tusental kronor

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bjurholm 142 158 187 210 204 193 195 200 189 199 209 240
Dorotea 227 206 212 209 220 234 240 249 254 257 258 305
Lycksele 426 385 373 348 344 356 391 410 439 463 449 503
Malå 336 302 334 381 371 365 365 393 412 405 392 536
Nordmaling 192 189 194 209 220 223 227 235 229 227 217 309
Norsjö 297 274 376 364 331 306 323 347 356 381 392 455
Robertsfors 180 191 202 210 219 200 191 204 220 216 220 235
Skellefteå 312 336 357 340 352 363 385 405 433 446 463 488
Sorsele 179 201 225 241 271 228 241 278 274 284 287 319
Storuman 417 387 395 393 365 345 336 353 365 405 390 418
Umeå 338 341 376 375 385 422 420 422 455 477 461 523
Vilhelmina 243 236 236 245 236 241 250 259 255 298 306 288
Vindeln 268 268 354 357 348 349 354 354 363 380 341 402
Vännäs 252 236 241 236 231 233 245 251 258 273 270 295
Åsele 277 296 288 281 260 262 285 292 322 331 308 328
Västerbottens län 333 340 346 342 348 367 376 386 412 430 425 473
Riket 381 395 393 398 412 435 445 460 475 491 487 527

Utveckling av BRP per invånare. Index riket=100

                         

Kommun/Region

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Bjurholm

37

40

48

53

50

44

44

43

40

41

43

46

Dorotea

60

52

54

53

53

54

54

54

53

52

53

58

Lycksele

112

97

95

87

83

82

88

89

92

94

92

95

Malå

88

76

85

96

90

84

82

85

87

82

80

102

Nordmaling

50

48

49

53

53

51

51

51

48

46

45

59

Norsjö

78

69

96

91

80

70

73

75

75

78

80

86

Robertsfors

47

48

51

53

53

46

43

44

46

44

45

45

Skellefteå

82

85

91

85

85

83

87

88

91

91

95

93

Sorsele

47

51

57

61

66

52

54

60

58

58

59

61

Storuman

109

98

101

99

89

79

76

77

77

82

80

79

Umeå

89

86

96

94

93

97

94

92

96

97

95

99

Vilhelmina

64

60

60

62

57

55

56

56

54

61

63

55

Vindeln

70

68

90

90

84

80

80

77

76

77

70

76

Vännäs

66

60

61

59

56

54

55

55

54

56

55

56

Åsele

73

75

73

71

63

60

64

63

68

67

63

62

Västerbottens län

87

86

88

86

84

84

84

84

87

88

87

90

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                         

Utveckling av BRP per invånare. Index år 2010=100

                         

Kommun/Region

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Bjurholm

100

112

132

148

144

136

137

141

133

140

147

169

Dorotea

100

91

93

92

97

103

106

110

112

113

114

134

Lycksele

100

90

88

82

81

84

92

96

103

109

105

118

Malå

100

90

99

113

110

109

109

117

123

120

117

159

Nordmaling

100

99

101

109

114

116

118

122

119

118

113

161

Norsjö

100

92

127

123

111

103

109

117

120

128

132

153

Robertsfors

100

106

112

117

122

111

106

113

122

120

122

130

Skellefteå

100

108

114

109

113

116

123

130

139

143

148

156

Sorsele

100

112

126

135

151

127

135

155

153

159

160

178

Storuman

100

93

95

94

88

83

81

85

88

97

94

100

Umeå

100

101

111

111

114

125

124

125

135

141

137

155

Vilhelmina

100

97

97

101

97

99

103

107

105

123

126

119

Vindeln

100

100

132

133

130

130

132

132

136

142

127

150

Vännäs

100

94

96

94

92

92

97

99

102

108

107

117

Åsele

100

107

104

102

94

95

103

106

116

120

111

119

Västerbottens län

100

102

104

103

105

110

113

116

124

129

128

142

Riket

100

104

103

104

108

114

117

121

125

129

128

138

Källa: Statistiska centralbyrån, avdelning för nationalräkenskaper, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta