Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Regional ekonomi // BRP per sysselsatt efter brans…

BRP per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2022-12-14
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Bruttoregionprodukt per sysselsatt efter branschgrupp 2020. Tusental kronor, löpande priser.

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Västerbottens län 1 117 885 532 894
Riket 1 048 1 011 617 1 008

BRP per sysselsatt 2001-2020. Tusental kronor, löpande priser

 
           

Västerbottens län

 

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

 

2001

595

552

330

522

 

2002

637

562

319

534

 

2003

707

591

342

574

 

2004

745

623

359

606

 

2005

776

640

362

629

 

2006

879

644

368

663

 

2007

825

675

378

589

 

2008

843

672

393

600

 

2009

835

689

401

676

 

2010

995

710

411

735

 

2011

903

734

416

722

 

2012

889

727

437

726

 

2013

851

741

443

723

 

2014

863

767

443

731

 

2015

987

757

453

767

 

2016

973

774

469

779

 

2017

1 016

784

476

795

 

2018

1 071

842

500

849

 

2019

1 127

855

519

879

 

2020

1 117

885

532

894

 
           

Riket

 

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

 

2001

607

556

338

565

 

2002

630

577

350

586

 

2003

666

604

368

614

 

2004

730

634

378

647

 

2005

741

658

391

669

 

2006

803

683

402

702

 

2007

819

728

423

651

 

2008

798

742

449

663

 

2009

757

750

463

749

 

2010

865

776

475

796

 

2011

870

797

489

812

 

2012

850

795

503

809

 

2013

838

814

513

818

 

2014

862

844

525

843

 

2015

938

885

535

886

 

2016

958

892

548

902

 

2017

987

905

566

922

 

2018

1 000

930

588

947

 

2019

1 042

974

605

985

 

2020

1 048

1 011

617

1 008

 

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av BRP per sysselsatt 2001-2020. Index år 2001=100

 
           

Västerbottens län

 

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

 

2001

100

100

100

100

 

2002

107

102

97

102

 

2003

119

107

103

110

 

2004

125

113

109

116

 

2005

130

116

110

120

 

2006

148

117

111

127

 

2007

139

122

115

113

 

2008

142

122

119

115

 

2009

140

125

121

129

 

2010

167

129

125

141

 

2011

152

133

126

138

 

2012

149

132

132

139

 

2013

143

134

134

138

 

2014

145

139

134

140

 

2015

166

137

137

147

 

2016

164

140

142

149

 

2017

171

142

144

152

 

2018

180

153

151

163

 

2019

189

155

157

168

 

2020

188

160

161

171

 
           

Riket

 

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

 

2001

100

100

100

100

 

2002

104

104

104

104

 

2003

110

109

109

109

 

2004

120

114

112

115

 

2005

122

118

116

118

 

2006

132

123

119

124

 

2007

135

131

125

115

 

2008

131

133

133

117

 

2009

125

135

137

133

 

2010

143

140

141

141

 

2011

143

143

145

144

 

2012

140

143

149

143

 

2013

138

146

152

145

 

2014

142

152

155

149

 

2015

155

159

159

157

 

2016

158

160

162

160

 

2017

163

163

168

163

 

2018

165

167

174

168

 

2019

172

175

179

174

 

2020

173

182

183

178

 

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta