Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Regional ekonomi // BRP per sysselsatt efter brans…

BRP per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2023-12-15
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Bruttoregionprodukt per sysselsatt efter branschgrupp 2021. Tusental kronor, löpande priser.

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Västerbottens län 1 386 918 558 998
Riket 1 185 1 079 642 1 085

BRP per sysselsatt 2002-2021. Tusental kronor, löpande priser

 
           

Västerbottens län

 

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

 

2002

637

562

319

534

 

2003

707

591

342

574

 

2004

745

623

359

606

 

2005

776

640

362

629

 

2006

879

644

368

663

 

2007

825

675

378

589

 

2008

843

672

393

600

 

2009

835

689

401

676

 

2010

995

710

411

735

 

2011

903

734

416

722

 

2012

889

727

437

726

 

2013

851

741

443

723

 

2014

863

767

443

731

 

2015

987

757

453

767

 

2016

973

774

469

779

 

2017

1 016

784

476

795

 

2018

1 071

842

500

849

 

2019

1 127

855

519

879

 

2020

1 117

885

532

894

 

2021

1 386

918

558

998

 
           

Riket

 

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

 

2002

630

577

350

586

 

2003

666

604

368

614

 

2004

730

634

378

647

 

2005

741

658

391

669

 

2006

803

683

402

702

 

2007

819

728

423

651

 

2008

798

742

449

663

 

2009

757

750

463

749

 

2010

865

776

475

796

 

2011

870

797

489

812

 

2012

850

795

503

809

 

2013

838

814

513

818

 

2014

862

844

525

843

 

2015

938

885

535

886

 

2016

958

892

548

902

 

2017

987

905

566

922

 

2018

1 000

930

588

947

 

2019

1 042

974

605

985

 

2020

1 048

1 011

617

1 008

 

2021

1 185

1 079

642

1 085

 

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av BRP per sysselsatt 2002-2021. Index år 2002=100

 
           

Västerbottens län

 

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

 

2002

100

100

100

100

 

2003

111

105

107

108

 

2004

117

111

113

113

 

2005

122

114

114

118

 

2006

138

115

115

124

 

2007

130

120

119

110

 

2008

132

120

123

112

 

2009

131

123

126

127

 

2010

156

126

129

138

 

2011

142

131

130

135

 

2012

140

129

137

136

 

2013

134

132

139

136

 

2014

136

136

139

137

 

2015

155

135

142

144

 

2016

153

138

147

146

 

2017

160

140

149

149

 

2018

168

150

157

159

 

2019

177

152

163

165

 

2020

176

157

167

168

 

2021

218

163

175

187

 
           

Riket

 

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

 

2002

100

100

100

100

 

2003

106

105

105

105

 

2004

116

110

108

111

 

2005

118

114

112

114

 

2006

127

118

115

120

 

2007

130

126

121

111

 

2008

127

129

128

113

 

2009

120

130

132

128

 

2010

137

134

136

136

 

2011

138

138

140

139

 

2012

135

138

144

138

 

2013

133

141

146

140

 

2014

137

146

150

144

 

2015

149

153

153

151

 

2016

152

155

157

154

 

2017

157

157

162

157

 

2018

159

161

168

162

 

2019

165

169

173

168

 

2020

166

175

176

172

 

2021

188

187

183

185

 

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta