Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Regional ekonomi // Industrins investeringar i län…

Industrins investeringar i länet

Senast uppdaterad 2016-03-08
Förklaring
Källa till statistiken är SCB:s investeringsenkät i februari. Det definitiva utfallet för investeringar inom tillverkningsindustrin hämtas från företagsstatistiken, som är en årlig totalundersökning. Då detta innebär att uppgifter om det definitiva investeringsutfallet föreligger relativt sent, i normalfallet i maj två år efter investeringsåret, måste SCB skatta uppgifterna. Den modell SCB valt för skattningen utgår från antagandet att investeringar per anställd är lika stora i företag med 10 - 19 som i företag med 20 - 49 anställda. Med ledning av uppgifter i enkäten från företag med 20 - 49 anställda, skattas investeringar per sysselsatt inom ett tiotal branschgrupper. Den framräknade uppgiften multipliceras sedan med antalet sysselsatta enligt SCB:s företagsdatabas.
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Industrins investeringar 2014-2016. Värden i miljoner kronor

         

Region

Typ

2014

2015

Planer 2016

Västerbottens län

 

Byggnader

132

312

365

Maskiner

1 089

1 527

1 449

Totalt

1 221

1 839

1 814

Riket

 

Byggnader

6 931

7 307

7 082

Maskiner

44 526

56 046

57 487

Totalt

51 457

63 353

64 569

Källa: Statistiska centralbyrån

Uppgifterna för 2014 samt plan för år 2015 är insamlade i februari 2015

Industrins investeringar 1991-2016. Värden i miljoner kr, löpande priser

             

År

Västerbottens län

Riket

Byggnader

Maskiner

Totalt

Byggnader

Maskiner

Totalt

1991

238

681

919

7 308

28 732

36 040

1992

113

574

687

4 947

24 553

29 500

1993

49

468

517

4 365

26 860

31 225

1994

50

649

699

4 862

34 263

39 125

1995

256

1 038

1 294

8 749

46 895

55 644

1996

461

1 369

1 830

9 715

51 547

61 262

1997

212

1 311

1 523

7 925

49 574

57 499

1998

172

1 289

1 461

7 926

50 154

58 080

1999

382

1 173

1 555

7 861

47 922

55 783

2000

408

1 594

2 002

8 031

48 240

56 271

2001

186

821

1 007

6 572

47 910

54 482

2002

122

805

927

6 081

45 059

51 140

2003

174

701

875

5 824

41 160

46 984

2004

146

910

1 056

5 605

40 258

45 863

2005

119

859

978

5 202

49 464

54 666

2006

214

1 546

1 760

5 719

51 080

56 799

2007

127

1 514

1 641

6 518

56 350

62 868

2008

117

1 079

1 196

9 032

56 755

65 787

2009

193

1 500

1 693

6 782

43 505

50 287

2010

238

1 955

2 193

4 997

41 649

46 646

2011

334

2 326

2 661

5 776

43 525

49 301

2012

345

1 954

2 300

7 513

46 917

54 430

2013

131

1 975

2 106

6 405

46 183

52 588

2014

132

1 089

1 221

6 931

44 526

51 457

2015

312

1 527

1 839

7 307

56 046

63 353

Planer 2016

365

1 449

1 814

7 082

57 487

64 569

Källa: Statistiska centralbyrån

Uppgifterna avser företag med mer än 20 anställda inom tillverkningsindustri, C och D enligt SNI 02 samt B och C enligt SNI 2007.

Utveckling av industrins investeringar 1991-2016.
Index år 1991=100

             

År

Västerbottens län

Riket

Byggnader

Maskiner

Totalt

Byggnader

Maskiner

Totalt

1991

100

100

100

100

100

100

1992

47

84

75

68

85

82

1993

21

69

56

60

93

87

1994

21

95

76

67

119

109

1995

108

152

141

120

163

154

1996

194

201

199

133

179

170

1997

89

193

166

108

173

160

1998

72

189

159

108

175

161

1999

161

172

169

108

167

155

2000

171

234

218

110

168

156

2001

78

121

110

90

167

151

2002

51

118

101

83

157

142

2003

73

103

95

80

143

130

2004

61

134

115

77

140

127

2005

50

126

106

71

172

152

2006

90

227

192

78

178

158

2007

53

222

179

89

196

174

2008

49

158

130

124

198

183

2009

81

220

184

93

151

140

2010

100

287

239

68

145

129

2011

141

342

290

79

151

137

2012

145

287

250

103

163

151

2013

55

290

229

88

161

146

2014

55

160

133

95

155

143

2015

131

224

200

100

195

176

Planer 2016

153

213

197

97

200

179

Källa: Statistiska centralbyrån

Uppgifterna avser företag med mer än 20 anställda inom tillverkningsindustri, C och D enligt SNI 02 samt B och C enligt SNI 2007.

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta