Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Regional ekonomi // BRP per bransch och sektor

BRP per bransch och sektor

Senast uppdaterad 2023-12-15
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2021. Miljoner kronor, löpande priser

     

 

Västerbottens län

Riket

Varuproducenter

46 150

1 315 605

Tjänsteproducenter

40 311

2 527 475

Offentlig förvaltning

29 325

1 029 814

Ej branschfördelat

13 805

613 664

Summa

129 591

5 486 558

     

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2020. Procent

     

 

Västerbottens län

Riket

Varuproducenter

35,6

24,0

Tjänsteproducenter

31,1

46,1

Offentlig förvaltning

22,6

18,8

Ej branschfördelat

10,7

11,2

Summa

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

BRP per branschgrupp 2002-2021. Miljoner kronor, löpande priser

           

Västerbottens län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt-ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2002

19 162

19 217

15 889

6 632

60 900

2003

20 286

20 438

16 847

7 054

64 625

2004

22 353

21 608

17 848

7 478

69 287

2005

23 426

22 713

17 579

8 074

71 792

2006

27 352

23 771

18 538

8 779

78 440

2007

25 736

25 253

18 997

8 262

78 248

2008

26 568

26 072

19 824

8 636

81 100

2009

24 132

26 097

19 758

8 523

78 510

2010

29 254

27 332

20 361

9 391

86 338

2011

29 422

28 607

21 134

9 181

88 344

2012

29 334

29 168

22 273

9 294

90 069

2013

27 731

29 858

22 249

9 207

89 045

2014

27 699

31 292

22 968

9 217

91 176

2015

31 196

31 797

23 668

9 927

96 588

2016

30 351

33 830

24 714

10 496

99 391

2017

31 899

34 752

25 678

10 761

103 090

2018

35 006

37 127

26 905

11 828

110 866

2019

37 635

38 726

28 008

12 247

116 616

2020

36 987

38 494

28 193

12 229

115 903

2021

46 150

40 311

29 325

13 805

129 591

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt-ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2002

712 357

1 053 072

503 444

305 086

2 573 959

2003

734 182

1 096 403

533 209

317 069

2 680 863

2004

780 286

1 148 767

551 186

328 164

2 808 403

2005

789 217

1 204 601

567 946

348 919

2 910 683

2006

861 062

1 282 251

591 485

368 036

3 102 834

2007

897 115

1 424 559

622 897

375 707

3 320 278

2008

888 812

1 484 847

647 880

390 714

3 412 253

2009

796 407

1 494 730

656 351

393 679

3 341 167

2010

907 648

1 575 658

669 746

420 529

3 573 581

2011

943 141

1 668 938

691 186

424 640

3 727 905

2012

918 825

1 683 535

718 247

422 479

3 743 086

2013

899 561

1 751 778

741 100

430 232

3 822 671

2014

927 397

1 853 788

768 798

442 747

3 992 730

2015

1 005 691

1 980 377

801 975

472 427

4 260 470

2016

1 020 299

2 047 749

842 770

504 213

4 415 031

2017

1 090 184

2 124 933

885 529

524 448

4 625 094

2018

1 129 548

2 220 960

928 410

549 388

4 828 306

2019

1 176 279

2 346 056

962 280

565 004

5 049 619

2020

1 154 735

2 339 150

978 510

566 143

5 038 538

2021

1 315 605

2 527 475

1 029 814

613 664

5 486 558

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av värdet av BRP per branschgrupp 2002-2021. Index år 2002=100

           

Västerbottens län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt-ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2002

100

100

100

100

100

2003

106

106

106

106

106

2004

117

112

112

113

114

2005

122

118

111

122

118

2006

143

124

117

132

129

2007

134

131

120

125

128

2008

139

136

125

130

133

2009

126

136

124

129

129

2010

153

142

128

142

142

2011

154

149

133

138

145

2012

153

152

140

140

148

2013

145

155

140

139

146

2014

145

163

145

139

150

2015

163

165

149

150

159

2016

158

176

156

158

163

2017

166

181

162

162

169

2018

183

193

169

178

182

2019

196

202

176

185

191

2020

193

200

177

184

190

2021

241

210

185

208

213

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt-ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2002

100

100

100

100

100

2003

103

104

106

104

104

2004

110

109

109

108

109

2005

111

114

113

114

113

2006

121

122

117

121

121

2007

126

135

124

123

129

2008

125

141

129

128

133

2009

112

142

130

129

130

2010

127

150

133

138

139

2011

132

158

137

139

145

2012

129

160

143

138

145

2013

126

166

147

141

149

2014

130

176

153

145

155

2015

141

188

159

155

166

2016

143

194

167

165

172

2017

153

202

176

172

180

2018

159

211

184

180

188

2019

165

223

191

185

196

2020

162

222

194

186

196

2021

185

240

205

201

213

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta