Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Regional ekonomi // BRP per bransch och sektor

BRP per bransch och sektor

Senast uppdaterad 2022-12-14
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2020. Miljoner kronor, löpande priser

     

 

Västerbottens län

Riket

Varuproducenter

36 987

1 154 735

Tjänsteproducenter

38 494

2 339 150

Offentlig förvaltning

28 193

978 510

Ej branschfördelat

12 229

566 143

Summa

115 903

5 038 538

     

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2020. Procent

     

 

Västerbottens län

Riket

Varuproducenter

31,9

22,9

Tjänsteproducenter

33,2

46,4

Offentlig förvaltning

24,3

19,4

Ej branschfördelat

10,6

11,2

Summa

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

BRP per branschgrupp 2001-2020. Miljoner kronor, löpande priser

           

Västerbottens län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt-ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

17 367

19 209

16 081

6 211

58 868

2002

19 162

19 217

15 889

6 632

60 900

2003

20 286

20 438

16 847

7 054

64 625

2004

22 353

21 608

17 848

7 478

69 287

2005

23 426

22 713

17 579

8 074

71 792

2006

27 352

23 771

18 538

8 779

78 440

2007

25 736

25 253

18 997

8 262

78 248

2008

26 568

26 072

19 824

8 636

81 100

2009

24 132

26 097

19 758

8 523

78 510

2010

29 254

27 332

20 361

9 391

86 338

2011

29 422

28 607

21 134

9 181

88 344

2012

29 334

29 168

22 273

9 294

90 069

2013

27 731

29 858

22 249

9 207

89 045

2014

27 699

31 292

22 968

9 217

91 176

2015

31 196

31 797

23 668

9 927

96 588

2016

30 351

33 830

24 714

10 496

99 391

2017

31 899

34 752

25 678

10 761

103 090

2018

35 006

37 127

26 905

11 828

110 866

2019

37 635

38 726

28 008

12 247

116 616

2020

36 987

38 494

28 193

12 229

115 903

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt-ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

697 688

1 014 987

478 403

290 838

2 481 916

2002

712 357

1 053 072

503 444

305 086

2 573 959

2003

734 182

1 096 403

533 209

317 069

2 680 863

2004

780 286

1 148 767

551 186

328 164

2 808 403

2005

789 217

1 204 601

567 946

348 919

2 910 683

2006

861 062

1 282 251

591 485

368 036

3 102 834

2007

897 115

1 424 559

622 897

375 707

3 320 278

2008

888 812

1 484 847

647 880

390 714

3 412 253

2009

796 407

1 494 730

656 351

393 679

3 341 167

2010

907 648

1 575 658

669 746

420 529

3 573 581

2011

943 141

1 668 938

691 186

424 640

3 727 905

2012

918 825

1 683 535

718 247

422 479

3 743 086

2013

899 561

1 751 778

741 100

430 232

3 822 671

2014

927 397

1 853 788

768 798

442 747

3 992 730

2015

1 005 691

1 980 377

801 975

472 427

4 260 470

2016

1 020 299

2 047 749

842 770

504 213

4 415 031

2017

1 090 184

2 124 933

885 529

524 448

4 625 094

2018

1 129 548

2 220 960

928 410

549 388

4 828 306

2019

1 176 279

2 346 056

962 280

565 004

5 049 619

2020

1 154 735

2 339 150

978 510

566 143

5 038 538

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av värdet av BRP per branschgrupp 2001-2020. Index år 2001=100

           

Västerbottens län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt-ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

110

100

99

107

103

2003

117

106

105

114

110

2004

129

112

111

120

118

2005

135

118

109

130

122

2006

157

124

115

141

133

2007

148

131

118

133

133

2008

153

136

123

139

138

2009

139

136

123

137

133

2010

168

142

127

151

147

2011

169

149

131

148

150

2012

169

152

139

150

153

2013

160

155

138

148

151

2014

159

163

143

148

155

2015

180

166

147

160

164

2016

175

176

154

169

169

2017

184

181

160

173

175

2018

202

193

167

190

188

2019

217

202

174

197

198

2020

213

200

175

197

197

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt-ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

102

104

105

105

104

2003

105

108

111

109

108

2004

112

113

115

113

113

2005

113

119

119

120

117

2006

123

126

124

127

125

2007

129

140

130

129

134

2008

127

146

135

134

137

2009

114

147

137

135

135

2010

130

155

140

145

144

2011

135

164

144

146

150

2012

132

166

150

145

151

2013

129

173

155

148

154

2014

133

183

161

152

161

2015

144

195

168

162

172

2016

146

202

176

173

178

2017

156

209

185

180

186

2018

162

219

194

189

195

2019

169

231

201

194

203

2020

166

230

205

195

203

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta