Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Regional ekonomi // BRP per invånare, län

BRP per invånare, län

Senast uppdaterad 2022-12-14
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Bruttoregionprodukt per invånare 2020. Tusental kronor

Region BRP per invånare, tusental kr Index riket=100
Stockholms län 683 140
Uppsala län 446 92
Södermanlands län 344 71
Östergötlands län 429 88
Jönköpings län 431 89
Kronobergs län 447 92
Kalmar län 364 75
Gotlands län 359 74
Blekinge län 395 81
Skåne län 427 88
Hallands län 377 77
Västra Götalands län 480 99
Värmlands län 379 78
Örebro län 425 87
Västmanlands län 385 79
Dalarnas län 388 80
Gävleborgs län 396 81
Västernorrlands län 419 86
Jämtlands län 382 78
Västerbottens län 425 87
Norrbottens län 516 106
Riket 487 100
BRP per invånare 2009-2020. Tusental kronor

Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stockholms län 525 534 555 552 559 583 620 628 634 657 688 683
Uppsala län 335 346 361 365 381 389 400 411 431 436 451 446
Södermanlands län 263 301 310 312 295 295 308 316 338 356 352 344
Östergötlands län 313 324 335 339 347 359 378 386 396 418 428 429
Jönköpings län 305 322 344 341 343 357 374 394 415 421 427 431
Kronobergs län 313 346 360 363 369 377 402 415 433 455 455 447
Kalmar län 287 316 323 312 318 324 337 343 350 362 367 364
Gotlands län 271 285 305 303 312 320 332 335 346 347 367 359
Blekinge län 296 307 305 300 310 316 344 341 341 380 385 395
Skåne län 311 334 340 339 345 359 375 383 403 409 425 427
Hallands län 297 326 327 317 325 326 330 348 357 371 378 377
Västra Götalands län 352 369 386 383 390 407 441 452 472 479 495 480
Värmlands län 269 298 308 313 315 318 332 345 363 376 383 379
Örebro län 300 324 340 349 339 347 362 384 404 410 419 425
Västmanlands län 299 325 336 331 339 341 368 372 384 389 386 385
Dalarnas län 298 321 339 332 332 339 352 366 371 386 402 388
Gävleborgs län 284 309 308 315 317 330 337 346 355 378 388 396
Västernorrlands län 333 355 361 360 359 367 380 382 396 417 432 419
Jämtlands län 304 357 333 327 328 339 341 356 372 380 386 382
Västerbottens län 304 333 340 346 342 348 367 376 386 412 430 425
Norrbottens län 323 417 434 419 416 410 408 422 469 494 531 516
Riket 359 381 395 393 398 412 435 445 460 475 491 487

BRP per invånare. Index riket=100

                         

Region                     

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stockholms län

146

140

141

140

140

142

143

141

138

138

140

140

Uppsala län

93

91

91

93

96

94

92

92

94

92

92

92

Södermanlands län

73

79

78

79

74

72

71

71

73

75

72

71

Östergötlands län

87

85

85

86

87

87

87

87

86

88

87

88

Jönköpings län

85

85

87

87

86

87

86

89

90

89

87

89

Kronobergs län

87

91

91

92

93

92

92

93

94

96

93

92

Kalmar län

80

83

82

79

80

79

77

77

76

76

75

75

Gotlands län

75

75

77

77

78

78

76

75

75

73

75

74

Blekinge län

82

81

77

76

78

77

79

77

74

80

78

81

Skåne län

87

88

86

86

87

87

86

86

88

86

87

88

Hallands län

83

86

83

81

82

79

76

78

78

78

77

77

Västra Götalands län  

98

97

98

97

98

99

101

102

103

101

101

99

Värmlands län

75

78

78

80

79

77

76

78

79

79

78

78

Örebro län

84

85

86

89

85

84

83

86

88

86

85

87

Västmanlands län

83

85

85

84

85

83

85

84

83

82

79

79

Dalarnas län

83

84

86

84

83

82

81

82

81

81

82

80

Gävleborgs län

79

81

78

80

80

80

77

78

77

80

79

81

Västernorrlands län

93

93

91

92

90

89

87

86

86

88

88

86

Jämtlands län

85

94

84

83

82

82

78

80

81

80

79

78

Västerbottens län

85

87

86

88

86

84

84

84

84

87

88

87

Norrbottens län

90

109

110

107

105

100

94

95

102

104

108

106

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

                         

BRP per invånare. Index år 2009=100

                         

Region                   

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stockholms län

100

102

106

105

106

111

118

120

121

125

131

130

Uppsala län

100

103

108

109

114

116

119

123

129

130

135

133

Södermanlands län

100

114

118

119

112

112

117

120

129

135

134

131

Östergötlands län

100

104

107

108

111

115

121

123

127

134

137

137

Jönköpings län

100

106

113

112

112

117

123

129

136

138

140

141

Kronobergs län

100

111

115

116

118

120

128

133

138

145

145

143

Kalmar län

100

110

113

109

111

113

117

120

122

126

128

127

Gotlands län

100

105

113

112

115

118

123

124

128

128

135

132

Blekinge län

100

104

103

101

105

107

116

115

115

128

130

133

Skåne län

100

107

109

109

111

115

121

123

130

132

137

137

Hallands län

100

110

110

107

109

110

111

117

120

125

127

127

Västra Götalands län

100

105

110

109

111

116

125

128

134

136

141

136

Värmlands län

100

111

114

116

117

118

123

128

135

140

142

141

Örebro län

100

108

113

116

113

116

121

128

135

137

140

142

Västmanlands län

100

109

112

111

113

114

123

124

128

130

129

129

Dalarnas län

100

108

114

111

111

114

118

123

124

130

135

130

Gävleborgs län

100

109

108

111

112

116

119

122

125

133

137

139

Västernorrlands län

100

107

108

108

108

110

114

115

119

125

130

126

Jämtlands län

100

117

110

108

108

112

112

117

122

125

127

126

Västerbottens län

100

110

112

114

113

114

121

124

127

136

141

140

Norrbottens län

100

129

134

130

129

127

126

131

145

153

164

160

Riket

100

106

110

109

111

115

121

124

128

132

137

136

Källa: Statistiska centralbyrån, avdelning för nationalräkenskaper, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta