Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Energi // Elförbrukning i bostäder

Elförbrukning i bostäder

Senast uppdaterad 2024-04-19
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Företag med följande verksamhet ingår i undersökningen:

  • Överföring av el
  • Elförsäljning
  • Elproduktion. Kraftkällan skall vara på minst 100 kW. För enbart eget bruk är gränsen 400 kW
  • Värmeproduktion
  • Fjärrvärmedistribution
  • Stadsgasframställning och -distribution, naturgasdistribution
  • Kraftstationer, kraftvärmeverk, samt fristående värmeverk som ingår i ovannämnda företag Undersökningen är en totalundersökning.

I undersökningen ingår ca 1 000 företag fördelat på ca 170 nätföretag och ca 830 övriga, ca 1 500 kraftstationer och värmeverk samt 8 gasverk och naturgasdistributörer. Överförd el till slutliga förbrukare redovisas förutom för riket för industri, småhus och flerbostadshus på län. Länsredovisningen är emellertid behäftad med osäkerhet p.g.a. att vissa nätföretag inte kunnat lämna uppgifter om regional fördelning av överförd el.

PDF
Diagram nuläge
Elförbrukning i bostäder 2022, MWh per invånare

Region Elförbrukning bostäder (GWh) Folkmängd Elförbrukning per inv. (MWh)
Stockholms län 5 856 2 440 027 2,4
Uppsala län 956 400 682 2,4
Södermanlands län 831 302 566 2,7
Östergötlands län 1 132 471 912 2,4
Jönköpings län 1 089 369 113 3,0
Kronobergs län 518 204 335 2,5
Kalmar län 734 247 711 3,0
Gotlands län 194 61 173 3,2
Blekinge län 533 158 740 3,4
Skåne län 3 754 1 414 324 2,7
Hallands län 145 342 805 0,4
Västra Götalands län 4 954 1 758 656 2,8
Värmlands län 1 067 283 976 3,8
Örebro län 147 307 772 0,5
Västmanlands län 692 280 713 2,5
Dalarnas län 1 180 288 310 4,1
Gävleborgs län 1 069 287 334 3,7
Västernorrlands län 923 243 265 3,8
Jämtlands län 521 132 670 3,9
Västerbottens län 167 276 295 0,6
Norrbottens län 1 020 249 177 4,1
Riket 30 182 10 521 556 2,9
Elförbrukning i bostäder 2012-2022, MWh per invånare

Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stockholms län 2,9 2,8 2,6 2,6 2,6 2,5 2,6 2,6 2,5 2,8 2,4
Uppsala län 3,2 3,0 2,9 3,0 3,0 3,0 2,7 2,8 2,2 2,8 2,4
Södermanlands län 3,7 3,4 3,2 3,2 3,2 3,3 3,1 3,2 3,0 3,2 2,7
Östergötlands län 2,9 2,9 2,7 2,7 2,8 2,7 2,7 2,6 2,1 2,8 2,4
Jönköpings län 3,6 3,4 3,2 3,4 3,4 3,5 3,4 3,2 3,2 3,5 3,0
Kronobergs län 3,1 3,1 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 3,0 2,5
Kalmar län 3,3 3,3 3,1 3,1 3,1 3,0 3,3 3,1 3,2 3,5 3,0
Gotlands län 3,6 4,9 3,0 .. 2,8 3,4 2,6 3,5 3,3 3,9 3,2
Blekinge län 4,0 4,0 3,5 3,2 3,8 3,6 3,8 .. 3,6 3,9 3,4
Skåne län 3,3 3,2 2,9 3,0 3,1 3,1 3,0 2,9 2,9 3,1 2,7
Hallands län 4,1 4,0 3,7 3,9 3,2 3,9 3,7 3,7 3,7 4,1 0,4
Västra Götalands län 3,2 3,1 2,9 3,1 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0 3,3 2,8
Värmlands län 3,7 3,8 3,5 3,5 3,7 .. .. 4,0 3,8 4,4 3,8
Örebro län 3,5 3,5 3,3 3,3 3,5 3,3 3,4 3,3 3,2 3,6 0,5
Västmanlands län 2,9 2,7 2,7 2,6 2,2 2,7 2,7 2,7 2,6 2,9 2,5
Dalarnas län 4,3 4,2 4,0 4,1 4,2 4,5 4,3 4,3 4,2 4,7 4,1
Gävleborgs län 3,5 3,5 3,3 3,4 3,5 3,7 3,8 3,8 3,6 4,1 3,7
Västernorrlands län 4,2 4,1 3,9 4,0 4,1 4,0 4,2 4,2 3,9 4,3 3,8
Jämtlands län 4,2 4,0 3,8 .. 4,2 4,2 4,2 4,1 3,9 4,3 3,9
Västerbottens län 4,3 4,1 3,9 4,0 4,2 .. .. .. 3,9 4,2 0,6
Norrbottens län 4,4 4,2 4,2 4,2 4,6 4,6 4,4 4,4 4,1 4,4 4,1
Riket 3,4 3,3 3,1 3,1 3,2 .. 3,2 3,1 3,0 3,3 2,9
Utveckling av elförbrukningen i bostäder 2012-2022 per invånare. Index år 2012=100

Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stockholms län 100 97 90 90 90 86 90 90 86 97 83
Uppsala län 100 94 91 94 94 94 84 88 69 88 75
Södermanlands län 100 92 86 86 86 89 84 86 81 86 73
Östergötlands län 100 100 93 93 97 93 93 90 72 97 83
Jönköpings län 100 94 89 94 94 97 94 89 89 97 83
Kronobergs län 100 100 90 90 94 94 94 90 90 97 81
Kalmar län 100 100 94 94 94 91 100 94 97 106 91
Gotlands län 100 136 83 .. 78 94 72 97 92 108 89
Blekinge län 100 100 88 80 95 90 95 .. 90 98 85
Skåne län 100 97 88 91 94 94 91 88 88 94 82
Hallands län 100 98 90 95 78 95 90 90 90 100 10
Västra Götalands län 100 97 91 97 100 97 97 97 94 103 88
Värmlands län 100 103 95 95 100 .. .. 108 103 119 103
Örebro län 100 100 94 94 100 94 97 94 91 103 14
Västmanlands län 100 93 93 90 76 93 93 93 90 100 86
Dalarnas län 100 98 93 95 98 105 100 100 98 109 95
Gävleborgs län 100 100 94 97 100 106 109 109 103 117 106
Västernorrlands län 100 98 93 95 98 95 100 100 93 102 90
Jämtlands län 100 95 90 .. 100 100 100 98 93 102 93
Västerbottens län 100 95 91 93 98 .. .. .. 91 98 14
Norrbottens län 100 95 95 95 105 105 100 100 93 100 93
Riket 100 97 91 91 94 .. 94 91 88 97 85

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta