Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Energi // Flerbostadshus fördelat efter …

Flerbostadshus fördelat efter uppvärmningssätt

Senast uppdaterad 2024-02-13
Förklaring
Energistatistik för flerbostadshus syftar till att beskriva ytor, uppvärmningssätt och energianvändning i beståndet av flerbostadshus i fastigheter som ägs av stat, landsting eller kommun, enskilda fysiska eller juridiska personer, bostadsrättsföreningar och allmännyttiga bostadsföretag. Lokalfastigheter och jordbruksfastigheter ingår inte i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge

Total energianvändning för uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus fördelat efterenergikälla/energibärare 2022, GWh

                   

Region

GWh efter energikälla/energibärare

Olja

Fjärr- värme

El

Naturgas/ stadsgas

Ved

Flis

Pellets

Övriga

Totalt

Stockholms län

..

6 953

998

..

..

..

..

7 974

Uppsala län

1 006

58

..

1 064

Södermanlands län

568

22

591

Östergötlands län

..

1 412

55

..

1 484

Jönköpings län

758

100

..

862

Kronobergs län

349

34

384

Kalmar län

305

16

..

321

Gotlands län

55

..

79

Blekinge län

..

345

11

361

Skåne län

..

3 036

334

43

..

3 460

Hallands län

566

58

..

..

..

640

Västra Götalands län

7

3 791

287

..

4 098

Värmlands län

..

561

33

..

..

608

Örebro län

..

702

42

745

Västmanlands län

772

21

793

Dalarnas län

..

628

65

..

702

Gävleborgs län

513

50

..

566

Västernorrlands län

662

61

..

730

Jämtlands län

292

33

325

Västerbottens län

900

105

..

1 013

Norrbottens län

950

..

1 030

Riket

39

25 122

2 489

61

1

60

57

27 830

                   

Region

Andelar (procent)

Olja

Fjärr- värme

El

Naturgas/ stadsgas

Ved

Flis

Pellets

Övriga

Totalt

Stockholms län

..

87,2

12,5

..

..

100

Uppsala län

94,5

5,5

100

Södermanlands län

96,1

3,7

..

..

100

Östergötlands län

..

95,1

3,7

100

Jönköpings län

87,9

11,6

100

Kronobergs län

90,9

8,9

100

Kalmar län

95,0

5,0

..

100

Gotlands län

69,6

..

100

Blekinge län

..

95,6

3,0

100

Skåne län

..

87,7

9,7

1,2

..

..

 

100

Hallands län

88,4

9,1

 

100

Västra Götalands län

0,2

92,5

7,0

..

 

..

100

Värmlands län

..

92,3

5,4

..

100

Örebro län

..

94,2

5,6

100

Västmanlands län

97,4

2,6

100

Dalarnas län

..

89,5

9,3

100

Gävleborgs län

90,6

8,8

..

..

100

Västernorrlands län

90,7

8,4

..

100

Jämtlands län

89,8

10,2

..

100

Västerbottens län

88,8

10,4

..

100

Norrbottens län

92,2

..

100

Riket

0,1

90,3

8,9

0,2

0,0

0,2

0,2

100

.. = uppgift saknas eller är för osäker för att anges. - = inget finns att redovisa. 0 = mindre än 0,5.

Källa: Energimyndigheten