Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Energi // Värmeverk, GWh

Värmeverk, GWh

Senast uppdaterad 2024-03-04
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Värmeverkens produktion redovisas uppdelad på produktionssätt:

  • kraftvärme -värme i kombination med produktion av el
  • annan bränslebaserad produktion
  • elpanna
  • rökgaskondens
  • värmepump

För värmeverken insamlas uppgifter om produktion och omsättning av värme samt el- och bränsleförbrukning. Produktion av värme för industriella processer i industrins kraftvärmeanläggningar ingår inte i el- och fjärrvärmestatistiken.

PDF
Diagram nuläge
Bruttoproduktion av fjärrvärme 2022. GWh

Region GWh
Stockholms län 10 403
Uppsala län 2 447
Södermanlands län 0
Östergötlands län 2 988
Jönköpings län 1 984
Kronobergs län 1 237
Kalmar län 1 353
Gotlands län 91
Blekinge län 495
Skåne län 5 670
Hallands län 1 121
Västra Götalands län 8 138
Värmlands län 1 421
Örebro län 613
Västmanlands län 2 367
Dalarnas län 1 868
Gävleborgs län 2 527
Västernorrlands län 1 958
Jämtlands län 842
Västerbottens län 2 031
Norrbottens län 2 949
Riket 58 011
Bruttoproduktion av fjärrvärme 2012-2022. GWh

Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stockholms län 13 530 12 041 11 912 12 302 12 507 12 337 12 373 11 791 10 947 12 865 10 403
Uppsala län 2 580 2 485 2 376 2 363 2 452 2 480 2 473 2 486 2 199 2 572 2 447
Södermanlands län 1 669 1 636 1 495 1 501 1 601 1 576 1 608 1 572 1 413 1 699 0
Östergötlands län 3 661 3 389 3 160 3 217 3 388 3 207 3 257 3 018 2 923 3 363 2 988
Jönköpings län 1 899 1 895 1 716 1 762 1 844 1 861 1 936 1 888 1 790 2 082 1 984
Kronobergs län 1 255 1 220 1 122 1 175 1 165 1 138 1 086 1 170 1 098 1 283 1 237
Kalmar län 1 231 1 250 1 148 1 183 1 278 1 260 1 308 1 312 1 254 1 375 1 353
Gotlands län 230 66 210 202 216 205 200 212 195 212 91
Blekinge län 459 466 445 522 486 491 486 465 448 588 495
Skåne län 5 881 5 815 5 348 5 507 5 861 5 834 5 744 5 621 5 290 6 010 5 670
Hallands län 841 802 873 925 981 953 932 927 854 995 1 121
Västra Götalands län 7 556 7 462 6 839 6 986 7 385 7 165 7 232 7 068 6 599 7 614 8 138
Värmlands län 1 282 1 292 1 352 1 447 1 482 1 324 1 335 1 341 1 157 1 398 1 421
Örebro län 1 934 1 859 1 732 1 655 1 871 1 782 1 849 1 783 1 594 1 876 613
Västmanlands län 2 374 2 234 2 162 2 115 2 255 2 146 2 256 2 156 1 926 2 242 2 367
Dalarnas län 1 411 1 353 1 304 1 385 1 460 1 373 1 316 1 427 1 442 1 543 1 868
Gävleborgs län 1 490 1 774 1 822 1 993 2 086 2 059 2 015 2 084 2 113 2 106 2 527
Västernorrlands län 1 636 1 489 1 411 1 351 1 439 1 449 1 391 1 470 1 380 1 553 1 958
Jämtlands län 855 796 778 742 799 804 785 788 738 798 842
Västerbottens län 1 952 1 910 1 859 1 813 1 990 1 998 1 975 2 016 1 812 2 085 2 031
Norrbottens län 2 098 2 017 1 940 1 916 2 041 2 078 2 116 2 178 1 930 2 190 2 949
Riket 55 821 53 251 51 003 52 062 54 588 53 519 53 673 52 774 49 101 56 449 58 011
Utveckling av bruttoproduktion av fjärrvärme 2012-2022. Index år 2012=100

Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stockholms län 100 89 88 91 92 91 91 87 81 95 77
Uppsala län 100 96 92 92 95 96 96 96 85 100 95
Södermanlands län 100 98 90 90 96 94 96 94 85 102 0
Östergötlands län 100 93 86 88 93 88 89 82 80 92 82
Jönköpings län 100 100 90 93 97 98 102 99 94 110 104
Kronobergs län 100 97 89 94 93 91 87 93 87 102 99
Kalmar län 100 102 93 96 104 102 106 107 102 112 110
Gotlands län 100 29 91 88 94 89 87 92 85 92 40
Blekinge län 100 102 97 114 106 107 106 101 98 128 108
Skåne län 100 99 91 94 100 99 98 96 90 102 96
Hallands län 100 95 104 110 117 113 111 110 102 118 133
Västra Götalands län 100 99 91 92 98 95 96 94 87 101 108
Värmlands län 100 101 105 113 116 103 104 105 90 109 111
Örebro län 100 96 90 86 97 92 96 92 82 97 32
Västmanlands län 100 94 91 89 95 90 95 91 81 94 100
Dalarnas län 100 96 92 98 103 97 93 101 102 109 132
Gävleborgs län 100 119 122 134 140 138 135 140 142 141 170
Västernorrlands län 100 91 86 83 88 89 85 90 84 95 120
Jämtlands län 100 93 91 87 93 94 92 92 86 93 98
Västerbottens län 100 98 95 93 102 102 101 103 93 107 104
Norrbottens län 100 96 92 91 97 99 101 104 92 104 141
Riket 100 95 91 93 98 96 96 95 88 101 104

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta