Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Energi // Kärnkraft

Kärnkraft

Senast uppdaterad 2016-05-11
Förklaring

Energiföretagen Sverige insamlar och sammanställer uppgifter om elproduktion, import, export och stamnätsförluster för hela riket. Bruttoproduktionen redovisas fördelad på kraftstationstyp.

PDF
Diagram nuläge

Kärnkraftsblockens energiproduktion 2015

     

Block

TWh

Andel (%)

Forsmark 1

6,6

12,1

Forsmark 2

8,9

16,3

Forsmark 3

5,7

10,5

Oskarshamn 1

2,5

4,6

Oskarshamn 2

0,0

0,0

Oskarshamn 3

9,7

17,8

Ringhals 1

5,8

10,6

Ringhals 2

0,0

0,0

Ringhals 3

7,7

14,1

Ringhals 4

7,6

13,9

Totalt

54,5

100

     

Verk

TWh

Andel (%)

Forsmark

21,2

38,9

Oskarshamn

12,2

22,4

Ringhals

21,1

38,7

Totalt

54,5

100

Källa: Svensk Energi

     

Kärnkraftsblockens energiproduktion 2006-2015. TWh

                     

Block

TWh

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Forsmark 1

6,7

7,0

7,0

7,6

8,0

6,8

7,6

7,5

8,1

6,6

Forsmark 2

6,0

7,5

6,9

5,5

3,3

8,1

7,5

8,7

8,8

8,9

Forsmark 3

9,6

9,0

7,1

8,8

8,3

8,7

9,5

9,0

8,5

5,7

Oskarshamn 1

2,1

2,6

3,5

2,8

3,2

3,0

0,0

0,5

3,1

2,5

Oskarshamn 2

4,1

4,0

4,5

3,9

5,0

8,3

4,0

1,7

0,0

0,0

Oskarshamn 3

9,5

8,8

7,1

1,7

3,8

4,2

8,4

9,4

9,2

9,7

Ringhals 1

6,5

6,0

4,5

1,3

3,6

6,0

5,5

6,1

5,5

5,8

Ringhals 2

6,8

6,4

5,7

2,8

5,6

1,7

3,6

6,3

4,3

0,0

Ringhals 3

6,6

6,0

7,6

8,1

7,6

7,1

8,3

6,9

8,1

7,7

Ringhals 4

7,1

7,2

7,3

7,5

7,2

4,1

7,0

7,4

6,7

7,6

Totalt

65,0

64,5

61,2

50,0

55,6

58,0

61,4

63,5

62,3

54,5

                     

Verk

TWh

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Forsmark

22,3

23,5

21,0

21,9

19,6

23,6

24,6

25,2

25,4

21,2

Oskarshamn

15,7

15,4

15,1

8,4

12,0

15,5

12,4

11,6

12,3

12,2

Ringhals

27,0

25,6

25,1

19,7

24,0

18,9

24,4

26,7

24,6

21,1

Totalt

65,0

64,5

61,2

50,0

55,6

58,0

61,4

63,5

62,3

54,5

Källa: Svensk Energi

                     

Utveckling av kärnkraftsblockens energiproduktion 2006-2015. Index år 2006=100

                     

Block

Index år 2006=100

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Forsmark 1

100

104

104

113

119

101

113

112

121

99

Forsmark 2

100

125

115

92

55

135

125

145

147

148

Forsmark 3

100

94

74

92

86

91

99

94

89

59

Oskarshamn 1

100

124

167

133

152

143

0

24

148

119

Oskarshamn 2

100

98

110

95

122

202

98

41

0

0

Oskarshamn 3

100

93

75

18

40

44

88

99

97

102

Ringhals 1

100

92

69

20

55

92

85

94

85

89

Ringhals 2

100

94

84

41

82

25

53

93

63

0

Ringhals 3

100

91

115

123

115

108

126

105

123

117

Ringhals 4

100

101

103

106

101

58

99

104

94

107

Totalt

100

99

94

77

86

89

94

98

96

84

                     

Verk

Index år 2006=100

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Forsmark

100

105

94

98

88

106

110

113

114

95

Oskarshamn

100

98

96

54

76

99

79

74

78

78

Ringhals

100

95

93

73

89

70

90

99

91

78

Totalt

100

99

94

77

86

89

94

98

96

84

Källa: Svensk Energi

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta