Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Energi // Vattenkraftproduktion

Vattenkraftproduktion

Senast uppdaterad 2022-05-18
Förklaring

Energiföretagen Sverige insamlar och sammanställer uppgifter om elproduktion, import, export och stamnätsförluster för hela riket. Bruttoproduktionen redovisas fördelad på kraftstationstyp.

PDF
Diagram nuläge
Vattenkraftproduktionen 2021 per älv. TWh

Älv Produktion, netto Andel %
Lule älv 16,7 23,6
Skellefte älv 4,9 6,9
Ume älv 8,1 11,5
Ångermanälven 8,1 11,5
Faxälven 3,7 5,2
Indalsälven 10,8 15,3
Ljungan 1,8 2,5
Ljusnan 3,2 4,5
Dalälven 5,3 7,5
Klarälven 1,8 2,5
Göta älv 1,7 2,4
Övriga älvar 4,6 6,5
Totalt 70,7 100
Vattenkraftproduktionen 2011-2021. Nettoproduktion per älv, TWh

Älv 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Lule älv 12,9 16,4 15,3 13,4 14,9 15,5 14,6 14,7 14,4 14,8 16,7
Skellefte älv 3,9 5,5 4,2 3,9 4,6 4,6 4,5 4,1 3,9 3,9 4,9
Ume älv 8,0 9,4 6,7 6,8 9,0 6,8 7,8 7,5 8,0 9,2 8,1
Ångermanälven 7,5 9,0 6,8 6,8 8,8 6,4 7,5 7,3 7,2 9,0 8,1
Faxälven 4,2 4,5 3,5 3,5 4,4 2,9 3,7 3,2 4,1 4,9 3,7
Indalsälven 10,0 11,5 8,4 8,5 10,9 8,7 10,0 8,9 9,5 10,8 10,8
Ljungan 2,1 2,3 1,8 2,1 2,3 1,7 1,4 1,8 1,5 2,0 1,8
Ljusnan 4,1 4,1 3,6 4,8 4,4 3,6 3,7 3,3 3,7 3,5 3,2
Dalälven 4,8 5,8 3,8 5,6 5,7 4,3 3,9 3,8 4,9 5,0 5,3
Klarälven 1,7 2,0 1,4 1,9 2,0 1,6 1,7 1,3 1,8 1,9 1,8
Göta älv 1,7 1,9 1,6 2,1 2,0 1,5 1,2 1,3 1,4 1,9 1,7
Övriga älvar 5,1 5,6 3,7 4,8 5,0 3,6 3,9 3,8 4,2 4,3 4,6
Totalt 66,0 78,0 60,8 64,2 74,0 61,2 63,9 61,0 64,6 71,2 70,7
Utveckling av vattenkraftproduktionen per älv 2011-2021. Index år 2011=100

Älv 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Lule älv 100 127 119 104 116 120 113 114 112 115 129
Skellefte älv 100 141 108 100 118 118 115 105 100 100 126
Ume älv 100 118 84 85 113 85 98 94 100 115 101
Ångermanälven 100 120 91 91 117 85 100 97 96 120 108
Faxälven 100 107 83 83 105 69 88 76 98 117 88
Indalsälven 100 115 84 85 109 87 100 89 95 108 108
Ljungan 100 110 86 100 110 81 67 86 71 95 86
Ljusnan 100 100 88 117 107 88 90 80 90 85 78
Dalälven 100 121 79 117 119 90 81 79 102 104 110
Klarälven 100 118 82 112 118 94 100 76 106 112 106
Göta älv 100 112 94 124 118 88 71 76 82 112 100
Övriga älvar 100 110 73 94 98 71 76 75 82 84 90
Totalt 100 118 92 97 112 93 97 92 98 108 107

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta