Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Energi // Elproduktion efter produktions…

Elproduktion efter produktionssätt

Senast uppdaterad 2023-02-27
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Värmeverkens produktion redovisas uppdelad på produktionssätt:

  • kraftvärme -värme i kombination med produktion av el
  • annan bränslebaserad produktion
  • elpanna
  • rökgaskondens
  • värmepump

För värmeverken insamlas uppgifter om produktion och omsättning av värme samt el- och bränsleförbrukning. Produktion av värme för industriella processer i industrins kraftvärmeanläggningar ingår inte i el- och fjärrvärmestatistiken.

Elproduktion efter produktionssätt, MWh per län, 2022

 
               

Kommun/Region

kraft- värmeverk

vattenkraft

kärnkraft, kondenskraft  

vindkraft

solkraft

Totalt              

 

Stockholms län

1 907 705

799

903

..

224 408

..

 

Uppsala län

..

791 888

25 393 595

..

93 333

26 714 371

 

Södermanlands län

406 600

..

0

..

91 194

..

 

Östergötlands län

..

280 163

626

..

121 460

1 678 651

 

Jönköpings län

341 905

92 118

0

1 117 419

104 652

1 656 094

 

Kronobergs län

250 482

219 983

0

545 093

50 279

1 065 837

 

Kalmar län

914 591

43 796

10 401 352

1 484 529

78 145

12 922 414

 

Gotlands län

2 363

0

2 240

431 161

16 593

452 356

 

Blekinge län

390 306

59 080

211 617

140 697

44 827

846 526

 

Skåne län

1 274 271

88 730

800

1 504 475

340 554

3 208 828

 

Hallands län

1 036 319

538 218

14 076 972

1 131 007

122 173

16 904 689

 

Västra Götalands län

968 240

1 410 052

606

2 450 972

329 791

5 159 660

 

Värmlands län

1 055 498

1 795 306

3

996 718

53 074

3 900 599

 

Örebro län

..

..

0

686 328

62 145

1 556 390

 

Västmanlands län

..

..

0

..

56 823

823 472

 

Dalarnas län

198 160

2 708 219

0

1 725 839

52 933

4 685 151

 

Gävleborgs län

658 868

2 014 300

0

2 752 906

45 723

5 471 797

 

Västernorrlands län

1 674 148

12 534 006

0

5 655 784

27 909

19 891 847

 

Jämtlands län

190 119

13 843 067

0

3 806 602

15 528

17 855 317

 

Västerbottens län

..

14 626 132

0

3 977 905

20 503

..

 

Norrbottens län

1 084 324

17 968 367

0

4 076 047

10 953

23 139 691

 

Riket

15 309 497

69 407 269

50 088 712

33 087 293

1 963 000

169 855 772

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Kommunala energibalanser

 
               

Elproduktion efter produktionssätt, kWh per invånare, 2022

               

Kommun/Region

Folkmängd

kraft- värmeverk

vattenkraft

kärnkraft, kondenskraft  

vindkraft

solkraft

Totalt              

Stockholms län

2 440 027

782

0

0

..

92

..

Uppsala län

400 682

..

1 976

63 376

..

233

66 672

Södermanlands län

302 566

1 344

..

0

..

301

..

Östergötlands län

471 912

..

594

1

..

257

3 557

Jönköpings län

369 113

926

250

0

3 027

284

4 487

Kronobergs län

204 335

1 226

1 077

0

2 668

246

5 216

Kalmar län

247 711

3 692

177

41 990

5 993

315

52 167

Gotlands län

61 173

39

0

37

7 048

271

7 395

Blekinge län

158 740

2 459

372

1 333

886

282

5 333

Skåne län

1 414 324

901

63

1

1 064

241

2 269

Hallands län

342 805

3 023

1 570

41 064

3 299

356

49 313

Västra Götalands län

1 758 656

551

802

0

1 394

188

2 934

Värmlands län

283 976

3 717

6 322

0

3 510

187

13 736

Örebro län

307 772

..

..

0

2 230

202

5 057

Västmanlands län

280 713

..

..

0

..

202

2 934

Dalarnas län

288 310

687

9 393

0

5 986

184

16 250

Gävleborgs län

287 334

2 293

7 010

0

9 581

159

19 043

Västernorrlands län

243 265

6 882

51 524

0

23 249

115

81 770

Jämtlands län

132 670

1 433

104 342

0

28 692

117

134 584

Västerbottens län

276 295

..

52 937

0

14 397

74

..

Norrbottens län

249 177

4 352

72 111

0

16 358

44

92 864

Riket

10 521 556

1 455

6 597

4 761

3 145

187

16 144

Källa: Statistiska centralbyrån, Kommunala energibalanser

.. = värdet kan inte visas av sekretesskäl. Om ".." förekommer en gång prickas även totalen.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta