Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Arbete // Arbetspendling inom länet

Arbetspendling inom länet

Senast uppdaterad 2021-01-22
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).

Arbetspendling inom länet 2019

             

Kvinnor

           

Bostads-kommun

Arbetsställekommun

Falken- berg

Halmstad

Hylte

Kungs- backa

Laholm

Varberg

Falkenberg

8 282

783

54

62

19

981

Halmstad

742

21 058

259

57

530

227

Hylte

77

210

1 577

 

15

12

Kungsbacka

35

88

1

11 090

2

612

Laholm

29

1 270

10

7

3 526

12

Varberg

1 009

349

14

636

3

12 611

             

Män

           

Bostads-kommun

Arbetsställekommun

Falken- berg

Halmstad

Hylte

Kungs- backa

Laholm

Varberg

Falkenberg

8 525

945

95

63

28

1 042

Halmstad

735

21 089

396

30

513

332

Hylte

92

336

1 857

2

18

19

Kungsbacka

47

85

2

8 467

1

558

Laholm

61

1 446

20

2

3 646

35

Varberg

889

357

20

423

8

12 654

             

Kvinnor och män

         

Bostads-kommun

Arbetsställekommun

Falken- berg

Halmstad

Hylte

Kungs- backa

Laholm

Varberg

Falkenberg

16 807

1 728

149

125

47

2 023

Halmstad

1 477

42 147

655

87

1 043

559

Hylte

169

546

3 434

2

33

31

Kungsbacka

82

173

3

19 557

3

1 170

Laholm

90

2 716

30

9

7 172

47

Varberg

1 898

706

34

1 059

11

25 265

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta