Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Arbete // Öppet arbetslösa 18-24 år

Öppet arbetslösa 18-24 år

Senast uppdaterad 2021-01-14
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Öppet arbetslösa 18-24 år. Årsmedeltal 2020

Kommun/Region Antal Andel (%)
Falkenberg 147 5,7
Halmstad 371 6,1
Hylte 42 7,9
Kungsbacka 186 4,5
Laholm 63 5,3
Varberg 159 4,7
Hallands län 968 5,4
Riket 32 461 6,1

Öppet arbetslösa 18-24 år, årsmedeltal 2008-2020

         

År

Antal arbetslösa, 18-24 år

Andel öppet arbetslösa 18-24 år (%)

Hallands län

Riket

Hallands län

Riket

2008

812

29 942

5,5

6,7

2009

1 485

46 802

8,7

9,0

2010

1 331

41 898

7,6

7,9

2011

1 071

37 078

6,8

7,7

2012

1 182

39 612

6,8

7,4

2013

1 113

38 303

6,1

7,0

2014

927

34 238

5,1

6,2

2015

845

30 080

4,7

5,5

2016

810

30 080

4,5

5,0

2017

735

24 255

4,2

4,6

2018

658

21 882

3,6

4,1

2019

604

22 328

3,3

4,2

2020

968

32 461

5,4

6,1

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av andelen öppet arbetslösa 18-24 år, 2008-2020. Index år 2008=100

     

År

Öppet arbetslösa 18-24 år. Index år 2008=100

Hallands län

Riket

2008

100

100

2009

158

134

2010

138

118

2011

124

115

2012

124

110

2013

111

104

2014

93

93

2015

85

82

2016

82

75

2017

75

69

2018

66

61

2019

60

62

2020

98

91

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta