Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Arbete // Sysselsatta i program

Sysselsatta i program

Senast uppdaterad 2021-01-14
Förklaring

Arbetsmarknadsprogram är konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program som finns tillgängliga för arbetsförmedlingarna och kan variera över tiden. Exempel på program: arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbete, rekryteringsstöd, starta-eget-bidrag, arbetslivsutveckling, utbildningsvikariat, arbetsplatsintroduktion, datortek, kommunalt program för ungdomar, m.m. Det är den registerbaserade arbetskraften som redovisas.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Sysselsatta i arbetsmarknadsprogram 16-64 år. Årsmedeltal 2020

Kommun/ Region Antal Andel (%)
Falkenberg 644 2,9
Halmstad 2 211 4,3
Hylte 305 5,8
Kungsbacka 598 1,4
Laholm 374 3,1
Varberg 650 2,0
Hallands län 4 782 2,9
Riket 185 393 3,6

Sysselsatta i arbetsmarknadsprogram, årsmedeltal 2008-2020

         

År

Antal i program 16-64 år

Andel i program 16-64 år (%)

Hallands län

Riket

Hallands län

Riket

2008

1 750

70 796

1,2

1,6

2009

2 952

120 671

2,0

2,6

2010

4 552

179 768

3,0

3,8

2011

4 237

170 951

3,7

3,8

2012

4 331

179 636

3,7

3,9

2013

4 691

189 384

3,1

4,0

2014

4 367

176 624

2,9

3,7

2015

4 360

176 495

2,9

3,7

2016

4 265

173 018

2,8

3,6

2017

4 400

171 155

2,8

3,5

2018

4 331

161 594

2,7

3,3

2019

4 410

162 173

2,7

3,2

2020

4 782

185 393

2,9

3,6

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av andelen sysselsatta i program 2008-2020. Index år 2008=100

     

År

I program. Index år 2008=100

Hallands län

Riket

2008

100

100

2009

167

163

2010

250

238

2011

308

238

2012

308

244

2013

258

250

2014

242

231

2015

242

231

2016

233

225

2017

236

219

2018

227

204

2019

228

202

2020

241

225

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta